עברית על הרצף

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

  • מטרת התכנית היא חיזוק ושיפור שליטת התלמידים הערבים בשפה העברית המדוברת – בכל שכבות הגיל – בדגש על טיפוח מיומנויות האזנה ודיבור.
  • החל משנת הלימודים התשע"ו, כלל תלמידי כיתות א'-ב' ילמדו בהיקף של 2 ש"ש את השפה העברית בהתאם לתכנית "טעימות בשפה העברית", שגובשה  על-ידי המפמ"ר לשפה עברית בחברה הערבית באופן חווייתי.
  • החל משנת הלימודים התשע"ז כלל תלמידי כיתות ג'-ט' ילמדו בהיקף של 5 ש"ש את השפה העברית, כאשר שעתיים מתוכן יוקצו לעברית דבורה. שעות העברית יינתנו כשעות בודדות בפריסה על-פני כל ימי השבוע (שעה ליום).

חומרים וכלים

עברית על הרצף במגזר הדרוזי

מטרת התכנית היא חיזוק שליטת תלמידי המגזר הדרוזי בשפה העברית המדוברת בדגש על טיפוח מיומנויות ההאזנה והדיבור.

·        החל משנת הלימודים התשע"ט, כלל תלמידי כיתות ז'-ט' ילמדו בהיקף של 2 ש"ש את השפה העברית המדוברת בהתאם לתכנית האסטרטגית המיועדת לחיזוק השפה העברית בקרב תלמידי המגזר הדרוזי, שגובשה  על-ידי המפמ"ר לשפה העברית במגזר הדרוזי. השעות לחלק זה יינתנו מתוך התקצוב הדיפרנציאלי ו/או שעות האחרות שיינתנו לבי"ס מהמשאבים האחרים העומדים לרשותו.

·        החל משנת הלימודים התשע"ח כלל תלמידי כיתות ז'-ט' ילמדו בהיקף 5 ש"ש את השפה העברית בהתאם לתכנית הלימודים החדשה, שפורסמה בשנה"ל התשע"ו.

חומרים וכלים

אתר השפה העברית במגזר הדרוזי