מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

עכביש

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אבחון ארגוני לקראת תכנון  

עכביש.png

זהו כלי חזותי לאבחון ארגוני המכונה 'עכביש'. כלי זה יאפשר לכם להציג הערכת מצב לבית הספר ולקבל החלטות לתעדוף היעדים בתוכנית העבודה שלכם. כל רשת קוּרים מייצגת מספר: הרשת הפנימית ביותר היא הנמוכה ביותר (1) והרשת החיצונית היא הגבוהה ביותר (5).

כל קודקוד ברשת מייצג יעד אחר של בית הספר, בסך הכול 14 קודקודים ממוספרים. ניתן להביא לדיון רק חלק מהיעדים, כמו, למשל, רק היעדים שנבחרו בשנה שעברה, ולא את כל ה-14 (נמחק את השורות המיותרות).

לשונית ראשונה: חשיבות לעומת מצב קיים

יצירת "רשת החשיבות"

  • עבור כל יעד נסמן את הקודקוד התואם לדירוג שציינו עבור רמת החשיבות של היעד עבור בית הספר.
  • לאחר שסימַנו את כל הנקודות - נחבר ביניהן קווים, וכך ניצור את רשת החשיבות בבית הספר שלנו. 

יצירת "רשת המצב הקיים"

  • עבור כל יעד נסמן את הקודקוד התואם לדירוג שציינו ביחס להערכת המצב הבית ספרית (נסמן את הנקודות בצבע אחר).
  • לאחר שסימַנו את כל הנקודות - נחבר ביניהן קווים, וכך ניצור רשת המבטאת את תמונת המצב בבית הספר שלנו.

כעת מוצגות לפנינו שתי רשתות:

רשת החשיבות ורשת המצב הקיים. זיהוי הפערים יסייע לתהליך התכנון בבית הספר:

  • יעד בעל חשיבות גבוהה שמצבו בארגון טעון שיפור – עלינו לתעדף את הטיפול ביעד זה ולרכז מאמצים לקידומו.
  • יעד בעל חשיבות נמוכה שמצבו בארגון מצוין – עלינו להותיר את המצב על כנו ולרכז מאמצים לשימור המצב.

לשונית שנייה: "רשת ההנהלה" לעומת "רשת הצוות"

ניתן לחזור על אותו התהליך תחת לשונית "הצוות החינוכי". נתחיל ביצירת "רשת ההנהלה" ו"רשת הצוות" שמבטאת את המצב הקיים של היעד מנקודת מבט של ההנהלה והצוות, בהתאמה. לאחר מכן נרקום את שתי הרשתות, ותמונת המצב תציג את הפערים בין תפיסת ההנהלה ותפיסת הצוות לגבי המצב הקיים של כל יעד.

עכביש - קובץ להורדה

לחזרה למדריך למתכנן

חזרה לכלי תכנון