על-יסודי: דבר מנהלת האגף לחינוך מיוחד

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
70 לישראל בלי מסגרת.jpg

אנשי חינוך יקרים,

העשייה החינוכית-פדגוגית בחינוך המיוחד מתקיימת בהלימה מרבית לתכניות לימודים ולמגמות בחינוך הרגיל, תוך התאמתן למאפייניהם האישיים של הלומדים, לצד נושאים ויעדים ייחודיים לחינוך המיוחד.

כביטוי לתפיסה זו מפורטות המשימות הייחודיות ללומדים עם צרכים מיוחדים בהמשך למשימות המקבילות לחינוך הרגיל ומשלימות אותן.

עיון מעמיק בכלל המשימות יאפשר בחירה מושכלת של יעדים ושילובם בתכנית העבודה הבית-ספרית, תוך השענות על כלי המתנ"ה לשם מעקב וניתוח תהליך היישום של התכנית.

המשימות מתייחסות לתלמידים עם צרכים מיוחדים בכל סוגי המסגרות - כיתה לחינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל ובית-ספר לחינוך מיוחד.

אנו רואים אתגר גדול בטיפוח השאיפה למיצוי ולמצוינות בקרב תלמידים בכל הלקויות ורמות התפקוד בהתאם לנקודות החוזק שלהם ולצורכיהם הייחודיים ובהעלאת רף הציפיות של המורים, מתוך אמונה ביכולתו של כל תלמיד להתקדם ולהצליח. זאת, תוך שימת דגש על התמקצעות הצוותים בהוראת תחומי הדעת לצד המיומנויות והכלים להוראה מותאמת וכן בשילוב כלים דיגיטליים וטכנולוגיה מסייעת בהתאם למאפייני התלמידים.

לצוותים החינוכיים והטיפוליים אחריות להעניק ללומדים מענה מקצועי מותאם בהיבט הלימודי, החברתי והרגשי, ברמה האישית והקבוצתית. זאת, תוך התייחסות מכבדת לגילו הכרונולוגי של הלומד מחד ולרמת התפקוד שלו מאידך, ותוך איתור הזדמנויות להשתלבות בשיעורים ובפעילויות עם תלמידים מהחינוך הרגיל ולמעורבות חברתית בקהילה.

בעבודה עם התלמידים הבוגרים בבית-הספר העל-יסודי יתמקדו הצוותים יחד עם התלמיד והוריו בתכנון של המעבר מבית-הספר לחיים בקהילה, תוך התייחסות לשירות משמעותי, הרחבת ההשכלה, השתלבות בעולם העבודה ומגורים עצמאיים.

במסגרות החינוך הרגיל בהן משתלבים תלמידים עם צרכים מיוחדים, חשוב לקדם תהליכי למידה והיוועצות במשותף עם צוותי החינוך המיוחד, כדי להבטיח השתלבות מיטבית של התלמידים, הכלתם והתקדמות בתפקודם.

להורים, המלווים את ילדיהם ומתמודדים עם סוגיות מורכבות שונות, מקום משמעותי. השיח עמם ויצירת שיתופי הפעולה הכרחיים לשם מתן מענה מקצועי שלם ברצף שבין הבית ובית-הספר ובמעברים השונים לאורך שנות הלימודים.

צוות האגף לחינוך מיוחד עומד לרשותכם לשם קידום המשימות החינוכיות והאתגרים הניצבים בפנינו.

בברכת הצלחה,

רחל אברמזון

וצוות אגף א' חינוך מיוחד