על-יסודי: דוגמה לטבלאות שעות הלימוד בחטיבת הביניים

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כחלק מהמדיניות להגדלת האוטונומיה הניהולית בחטיבת הביניים גם בניצול שעות התקן, אנו מרחיבים השנה את הגמישות העומדת בפני מנהל בית-הספר בניצול שעות התקן ומאפשרים גמישות בחלוקת השעות בתוך תחום הדעת לאורך הרצף התלת-שנתי, וכן 15% גמישות בין תחומי הדעת בהתאם לשיקולי הדעת הניהוליים של מנהל בית-הספר, על-פי עקרונות הגמישות המפורטים בצמוד לטבלה.

הקצאת שעות בחטיבת הביניים

אופן הקצאת שעות בחטיבת הביניים מתנהל כלהלן:

א. הקצאת תקן שעות בסיסי + שעות תמריץ, בהתאם להרכב הכיתה:

מספר התלמידים בכיתה תקן בסיסי + שעות תמריץ מודל ישן (טרום יישום) תקן בסיסי + שעות תמריץ מודל חדש תשע"ח
40 38.03 38.03
39 36.89 36.89
38 35.76 35.76
37 34.63 34.63
36 33.49 33.57
35 32.69 33.08
34 32.5 32.97
33 32.31 32.86
32 32.12 32.74
31 31.93 32.63
30 31.74 32.52
29 31.55 32.41
28 31.36 32.30
27 31.17 32.18
26 30.98 32.07
25 30.79 31.96
24 30.6 31.85
23 30.41 31.74
22 30.22 31.62
21 30.03 31.51
20 29.84 31.40

ב. הקצאת שעות טיפוח מעבר לתקן הבסיסי ולשעות התמריץ על בסיס מדד הטיפוח של בית-הספר, בהתאם לפרופיל החברתי-כלכלי של בית-הספר. מדד הטיפוח מחושב על בסיס הפרמטרים הבאים:

 • השכלת ההורה המשכיל ביותר (40%).
 • רמת ההכנסה לנפש במשפחה (20%).
 • פריפריאליות בית-הספר (20%).
 • שילוב של הגירה וארץ מצוקה (20%).

ג. הקצאת שעות הוראה ייעודיות לבית-הספר בהתאם לצרכים החינוכיים. להלן סלי שעות מרכזיים שמוקצים לבתי-ספר:

 1. שיפור הישגים לימודיים (סל שמאוגם בהדרגה לסל הטיפוח).
 2. אזרחות - 2 שעות שבועיות לכיתה נורמטיבית בשכבה ט'.
 3. שעות ייעודיות לחינוך הממלכתי דתי (סל שחלקו מאוגם בהדרגה לסל הטיפוח).
 4. חינוך אישי (סל השעות מאוגם בהדרגה לשעות הטיפוח) - בתי-הספר שבתוכנית יקדישו 2 ש"ש לחאלום מתוך הסל האוטונומי, ויוכלו להמשיך ולקבל גמול חינוך עבור החינוכאים.
 5. תושבים חוזרים.
 6. ערבית וצרפתית כשפה שנייה – תוספת שעה לכיתה.
 7. תוספת שעת בר מצווה אחת לכל שתי כיתות ז בחינוך הממלכתי
 8. תגבור מנהל/ת מחוז.    

שעות הלימוד המומלצות בחטיבת הביניים בשלוש שנים:

 1. ממלכתי מגזר יהודי
 2. ממלכתי מגזר ערבי ובדואי
 3. ממלכתי דרוזי
 4. ממלכתי-דתי מגזר יהודי