על-יסודי: היערכות לחירום בבית-הספר העל-יסודי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

היערכות לחירום בבית הספר העל יסודי

א. מהות המשימה ותיאורה

1) עדכון נתוני מודול ביטחון / תיק הביטחון המוסדי  ¬  עד 30 ספטמבר (באחריות רכז הביטחון).

2) הכנה ותרגול סגלי ההוראה והתלמידים להתגוננות בכל אחד ממצבי החירום כמפורט:

א) עדכון תכנית "הכי מוגן שיש" ותרגול ירי טילים  ¬  עד 15 ספטמבר.

ב) עדכון תכנית המילוט "הכי בטוח שטח פתוח" ותרגול רעידת אדמה/שריפה  ¬  עד 30 ספטמבר.

(בתי ספר רלוונטיים יתרגלו גם התגוננות מפני צונאמי ע"פ הנחיות אגף הביטחון).

ג) תדרוך ותרגול חפץ חשוד  ע''פ מערך שיעור אגף הביטחון – עד 30 ספטמבר.

ד) הקמה ועדכון צוות החירום הבית ספרי (צל''ח) עד 30 בספטמבר (לינק להנחיות שפ''י). 

ה) תרגיל התגוננות מפני אירוע חומרים מסוכנים (נוהל 11 בחוזר מנכ''ל שע''ח) ¬  עד 31 דצמבר.

ו) הכנות לקראת וביצוע תרגיל התגוננות מוס"ח ארצי  ¬  ה' אדר ב' תשע"ט  ¬  12 מרץ 2019.

ז) תרגול צוות לחירום בית ספרי (צל''ח) ארצי , ה' אדר ב' תשע"ט  ¬  12 מרץ  2019.

ח) תרגול למידה מקוונת בחירום ארצי  ע''פ תכנית מנהל תקשוב בין התאריכים 10 -14 מרץ 2019. 

ט) תרגול בני נוער מתנדבים לשע''ח ארצי ע''פ תכנית מנהל חברה ונוער  בין התאריכים  ג'-ז' אדר ב'

תשע''ט  10 -14 מרץ 2019. 

י) השתלבות בתרגיל חירום הלאומי  בהתאם להנחיות המשרד  - בין החודשים מאי-יוני 2019.

  3) יישום תכנית החינוך לחירום הרב גילית :

א) כיתות ט' - לימוד תכנים בכיתות ט' בנושא התנדבות בני נוער בשעת חירום ישולבו ויועברו ע"י המחנך

במסגרת שבוע תרגול בני נוער מתנדבים לשע''ח ארצי  ע''פ תכנית מנהל חברה ונוער בין התאריכים  ג'-ז'

אדר ב' תשע''ט  10 -14 מרץ 2019. 

עזרי לימוד  -  ע"ב חוברת מערך שיעור ומצגות בסיוע רכז המעורבות הבית ספרי-

אסון המוני ומאפייניו חוסן קהילתי והתנדבות בשעת חירום.

           עזרי הלימוד מונגשים באתר האינטרנט.

  ב) כיתות י'  - הדרכת כיתות י' חילוץ קל ברעידת אדמה בהיקף של 10 שעות

ע''פ חוזר מנכ''ל 5.4-12  - הדרכת תלמידי כיתות י' לחילוץ קל בעת רעידת אדמה

הערה: ייתכן ויהיו שינויים בתכנית – על כך, יפורסמו הוראות בנפרד. 

4) כלל החוזרים והחומר הרלוונטי להנחיות שלעיל נמצא באתר אגף הביטחון/שעת חירום