על-יסודי: היערכות לחירום בבית-הספר העל-יסודי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

 1. עדכון מודול ביטחון במנבסנ"ט/תיק הביטחון המוסדי - עד 30 בספטמבר.
 2. הכנת סגלי ההוראה ותלמידי בית-הספר ותרגול להתנהגות בכל אחד ממצבי החירום כמפורט:
  1. עדכון תכנית "הכי מוגן שיש" ותרגול ירי טילים - עד 15 בספטמבר.
  2. עדכון תכנית המילוט "הכי בטוח שטח פתוח" ותרגול רעידת אדמה/שריפה - עד 30 בספטמבר.
  3. תרגיל התגוננות מפני אירוע חומרים מסוכנים - בין החודשים אוקטובר-נובמבר.
  4. הכנות וביצוע תרגיל התגוננות מוס"ח ארצי - ד' אדר תשע"ח, 20 בפברואר 2018.
  5. השתלבות בתרגיל החירום הלאומי בהתאם להנחיות המשרד - בין החודשים מאי-יוני 2018.
 3. יישום תכנית החינוך לחירום הרב-גילית:
  1. לימוד התכנים בכיתות ז' וט', אשר ישולבו ויועברו על-ידי המחנך במסגרת שעות מחנך כתוכני חובה בהיקף של 4 שעות לימוד שנתיות, לפחות.
   1. כיתות ז' – על בסיס חוברת מע"ר שיעור למורה - חומרים מסוכנים, פינוי והסתגרות, מידע ותקשורת במצבי חירום.
   2. כיתות ט' – על בסיס חוברת מערך שיעור למורה בסיוע רכז המעורבות הבית-ספרי.
   3. החוברות עבור כיתות ז' ו ט' מופצות בתחילת השנה ישירות לבית-הספר
   4. כיתות י' - הדרכת כיתות י' חילוץ קל ברעידת אדמה בהיקף של 10 שעות ב-2 ימי הדרכה (מדובר בתכנית חדשה).
  2. ההדרכה תבוצע  על-ידי חברה חיצונית, כפי שנעשה בהדרכת כיתות י' לעזרה ראשונה, בכפוף לחוזר מנכ''ל ייעודי.
 4. צוות לחירום בית-ספרי (צל"ח):
  1. הקמה ועדכון של צוות החירום הבית-ספרי עד 30 בספטמבר על-פי הנחיות אגף הביטחון ושפ"י.
  2. תרגול צל"ח במסגרת תרגיל מוס"ח ארצי, ד' אדר תשע"ח, 20 בפברואר 2018.

5.   כלל החוזרים והחומר הרלוונטי להנחיות שלעיל נמצא באתר אגף הביטחון/שעת חירום