על-יסודי: הקדמה לפרק התקצוב הדיפרנציאלי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פרק המשאבים המשקף את התפיסה הפדגוגית, שנמשכת בשנים האחרונות מעניק מרחבי אוטונומיה בניהול התקציב הבית ספרי.

גמישות פדגוגית זו ברוח המאה ה-21 מתאימה עצמה לצורכי הלומד מעצימה את הלמידה ואת ההוראה והופכת אותן לרלוונטיות יותר בעולם מורכב ומשתנה.

לשם כך ערכנו שינויים הנוגעים לתקן השעות הבסיסי, לגמישות הפדגוגית והאוטונומיה הניהולית, וזו השנה השלישית שבה אנו מאפשרים:

  • 30% מתהליכי ההערכה להערכה חלופית בית-ספרית.
  • צמצום ההיבחנות החיצונית - מבחנים ארציים ומבחני מפמ"ר.
  • גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי של צוותי ההוראה.
  • כשני שלישים מתהליכי הבדיקה של העמידה ביעדים – להערכה עצמית בית-ספרית.
  • הסטת שעות לחלק ממקצועות הליבה ולשיעורי חינוך.
  • קביעת תוצאות רצויות בתכניות העבודה ופעולות מומלצות, ולא משימות מחייבות למימוש היעדים.
  • יישום התכנית לתקצוב דיפרנציאלי – הגדלת שעות הבסיס והקצאת סל טיפוח בית-ספרי.
  • אוטונומיה רחבה כפונקציה של איכות הניהול הבית-ספרית לניהול סל הטיפוח והתקציב הדיפרנציאלי.
  • הגדלת הגמישות בניצול סל שיפור הישגים ואיגומו של הסל לסל אחד מרכזי.
  • מתן אפשרות לבתי-הספר להחליט על תכנית המדף שבה הם רוצים להשתתף כפונקציה של תקציביהם.

בנוסף, זו השנה השנייה שבה אנו מרחיבים את האוטונומיה הניהולית, המוענקת למנהלים ומאפשרת ניצול גמיש בחלוקת שעות ההוראה בין השנים, לפי צורכי בית-הספר.

אנו מקווים שארגז הכלים הניהולי המתחדש, עם סמכויות ניהוליות רחבות יותר, יאפשר יישום למידה משמעותית יותר ואיכות פדגוגית גבוהה יותר לכולם.

מאחלת לכם הצלחה רבה!

דסי בארי

חזרה לשעות