מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

1 קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

تعزيز المعرفة والتحصيلات في مجالات المعرفة بالتركيز على لغة الأمّ والرياضيّات واللغة الإنجليزيّة والعلوم (واللغة العبريّة المحكيّة لطلاب المجتمع العربيّ).

 • הישגים לימודיים בשפת אם: מיצ"ב ה, מיצ"ב ח (עברית וערבית).
 • הישגים לימודיים במתמטיקה: מיצ"ב ה, מיצ"ב ח.
 • הישגים לימודיים באנגלית: מיצ"ב ה, מיצ"ב ח.
 • הישגים לימודיים במדעים: מיצ"ב ח ואחוז הניגשים לבגרות בְּמקצועות המדעים.
 • הישגי תלמידים במבחנים במסגרת ההיבחנות המתוקשבת במדעים.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור המורים המדווחים על למידת מורים מבוססת נתונים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מהי תמונת המצב של הישגי התלמידים בבחינות החיצוניות, במיפויים ובאבחונים פנימיים? האם מתקיים מעקב מסודר אחר התקדמות התלמידים?
 • האם אותרו תחום דעת, שכבת גיל או קבוצות אוכלוסייה מסוימות, שדורשים מיקוד?
 • מהן עמדות התלמידים כלפי תחומי הדעת?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים משמשים משאב להשגת היעדים בתחומי הדעת?
 • האם המורים בקיאים בתוכניות הלימודים החדשות ומיומנים בהוראתן?
 • עד כמה המורים מיומנים, מסוגלים לבצע תהליכי הוראה בדרכים מגוונות ובעלי כלים להוראה מותאמת?
 • באיזו מידה המורים מוכשרים להורות את המקצוע שהם מלמדים? עד כמה הם מעודכנים בחידושים ובמגמות עדכניות?
 • באיזו מידה קיימות תשתיות בית ספריות ללמידה כגון מעבדות, ספריות בשפת אם ובאנגלית וסביבות למידה המאפשרות למידה משמעותית ואיכותית?

תרבות ארגונית

 • למפות את נתוני תלמידים ואת הישגיהם כבסיס לבניית תוכנית עבודה בית ספרית. הערכה מבוססת נתונים תאפשר מתן מענה דיפרנציאלי לקידום הישגי תלמידים.
 • לבסס את תפקידו ומעמדו של רכז ההערכה בקרב המורים ולסייע לו להבנות שגרות.
 • לגבש צוות מקצוע מוביל שיהווה סוכן שינוי בכלל תחומי הדעת במסגרת קהילה מקצועית לומדת, בית ספרית או אזורית.
 • לשלב בתוכניות העבודה הבית ספריות קידום ידע ומיומנויות תוך התייחסות לנושאים בתחומי הדעת ולנושאים בין-תחומיים.
 • בחינה שיטתית וקבועה של התקדמות תלמידים והישגיהם בתוכניות מיקוד שונות.
 • למסד ישיבת צוות קבועה המשותפת לצוותי העברית ולצוותי המקצועות רבי-המלל/תחומי דעת נבחרים (לבחירת בית הספר) או לנציגי הצוותים הללו על פי אחד מהדגמים המוצעים לתוכנית שלהב"ת. הוראה-למידה-הערכה
 • למסד תהליכים של למידה שיתופית והערכת עמיתים בקרב מורים ותלמידים.
 • להכיר לעומק את תוכניות הלימודים החדשות ואת ההישגים המצופים בכל תחום דעת.
 • לבנות תוכניות הוראה המבוססות על תוכניות הלימודים לשם קידום הידע, מיומנויות החשיבה והערכים.
 • לשלב בכיתות ז-ט משימות היבחנות מתוקשבות וחלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית.
 • לשלב הרצאות מומחים מקוונות בתחומי הדעת השונים וימי שיא מקוונים.
 • להטמיע תוכניות התערבות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב.
 • לקדם את שליטת התלמידים הערביים בשפה העברית בדגש על חיזוק מיומנויות הדיבור והגדלת זירות החשיפה לשפה העברית ולדובריה (שימוש במולטימדיה, דיבייט, קריאת קטעי עיתונים ועוד

עברית/ערבית

 • לשלב בשיעורי עברית/ערבית טקסטים מתחומי דעת שונים לשם תרגול והטמעה של המיומנויות האורייניות.
 • לשלב מיומנויות אורייניות בשיעורי המקצועות השונים בסיוע המורים לעברית/ערבית בבית הספר.
 • ללמד שלוש שעות עברית דבורה בבתי ספר הערביים במהלך כיתות ז-י"ב כחלק ממתווה הבגרות הישראלית לדוברי ערבית.
 • ללמד שלוש שעות עברית דבורה בבתי ספר דרוזיים במהלך י-י"ב, נוסף על השעות הרגילות כחלק ממתווה הבגרות בעברית לדרוזים.
 • לשלב מטלות ולמסד מסגרות להתנסות בהבעה בעל פה ובדיבור בציבור בשיעורי עברית/ערבית וכן בתחומי הדעת השונים.

אנגלית

 • לשלב בשיעורי אנגלית טקסטים מסוגות שונות מעולמות תוכן מגוונים לשם תרגול והטמעה של המיומנויות האורייניות (קריאה וכתיבה).
 • לזמן לתלמידים חשיפה מרבית והתנסויות משמעותיות כדי לייצר הזדמנויות עשירות לתרגול מיומנויות קריאה, כתיבה ודיבור בשפה האנגלית.
 • לתכנן וליישם יחידות הוראה המתייחסות לתכנים עשירים, המרחיבות ידע עולם ומיומנויות חשיבה תוך יצירת הזדמנויות להתנסות בשפה במגוון אמצעים.
 • להעריך את הישגי התלמידים בשפת האנגלית (בהתאם למתווה הערכה) באמצעות מטלות ביצוע, מחוונים מבוססי קריטריונים, הערכה עצמית ומשוב עמיתים.
 • לעודד את הקריאה ואת אהבת הספר בשפה האנגלית באמצעות יצירת סביבה לימודית עתירת אנגלית וחשיפה לטקסטים ספרותיים כתובים ומושמעים וחיבור לתרבות השפה.
 • להרחיב את אוצר המילים תוך חתירה מתמדת למצוינות בלמידת שפה.
 • לאפשר הזדמנויות וזירות לקידום שפה דבורה תוך היכרות עם דוברי השפה ותרבותם.
 • לזמן לתלמידים גילוי עניין, סקרנות, חדוות למידה ורצון להעשרת הידע בשפה האנגלית תוך כדי דרישה להתמדה ונכונות למאמץ.

מתמטיקה

 • להבנות סביבה לימודית המאפשרת לתלמידים התנסות במשימות חשיבה הדורשות מציאת חוקיות, יצירתיות ויכולת הכללה ברמה גבוהה. לדוגמה, באתר מורי המתמטיקה.
 • ליצור ולבדוק דוגמאות, העלאת השערות, בדיקת ההשערות, אימותן או הפרכתן בכלים מתמטיים.
 • להעמיק את הקשר בין משימות במתמטיקה לבין משימות בתחומי מדע ואחרים.

מדע וטכנולוגיה

 • לפתח ערכים במדע כגון סקרנות, ספקנות, אמינות ויושרה, אובייקטיביות ואחריות מוסרית וסביבתית.
 • לשלב דרכי הוראה-למידה-הערכה בדגש על פיתוח החשיבה וקידום החקר ופתרון בעיות, בשילוב עבודת צוות ושימוש במשימות אוריינות מדעית מתוקשבות.
 • לקיים ירידים בית ספריים, יישוביים ומחוזיים, המשלבים מיומנויות מתחום המדע והטכנולוגיה ומקדמים למידת חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה תוך שילוב של למידת חקר שיתופי בארץ ובחו"ל.
 • לזמן לתלמידים התנסויות במעבדה ובסביבות למידה חוץ-כיתתיות המשלבות עקרונות, מושגים, ערכים ומיומנויות מתחומי המדעים והטכנולוגיה.
 • לתכנן וליישם יחידות הוראה המתייחסות לחקר מדעי וטכנולוגי בנושאים חוצי תחומים כגון חלל, אנרגיה חלופית, חקר ציפורים וקיימות.
 • לעודד את הבחירה במקצועות המדעים בחטיבה העליונה.
 • לקיים מפגשים פיזיים ווירטואליים עם מדעניות ומדענים, מהנדסות ומהנדסים כמודל לחיקוי שיחשפו את התלמידות והתלמידים לקריירות במדע ובהנדסה. 

פיתוח מקצועי

  • להרחיב את הידע המקצועי של צוותי החינוך: לעודד השתתפות מורים בהשתלמויות בתחומי הליבה ובפרט בקהילות מורים מקצועיות לומדות בית ספריות או אזוריות, המטפחות דרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונות והעמקה ועדכון בתחום הדעת.
  • להעמיק את ידע הצוות החינוכי בשילוב אוריינות טכנולוגית דיגיטלית.
  • לבסס את הידע והיכולת של הצוות בעבודה על היבטים רגשיים בתהליכי הוראה-למידה.
  • לבסס את ידע המורים בשימוש אפקטיבי בכלים לאיתור ובהתערבות לימודית עם תלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב.
  • להרחיב את הידע של מורי השפה העברית בבתי הספר הערביים (מהמגזר היהודי והערבי) בחיזוק העברית הדבורה בקרב התלמידים, במתן כלים למורים, פיתוחים, אסטרטגיות הוראה איכותית, שימוש בהוראה מקוונת, אפליקציות, התמודדות עם חסמים בקרב התלמידים ללמידת השפה העברית וכדומה.
  • לבסס את הידע של דרכי הוראה-למידה-הערכה תוך קידום למידה התנסותית משמעותית ואיכותית.

תרבות ארגונית

 • למסד תהליכים להעמקת הבקיאות של המורים בתוכניות הלימודים בתחומי הדעת ובדרכים ליישומן בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים, לאורך כל רצף הגילים ורמות התפקוד.

הוראה-למידה-הערכה

 • להקנות ידע, מיומנויות וערכים בכל מקצועות הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים, בהתאם לשכבת הגיל, רמת התפקוד ומאפייני התלמידים.
 • לקדם בקרב התלמידים תפקוד עצמאי ואוטונומי במגוון מצבי חיים במסגרת תוכניות הכנה לחיים - תחום ליבה בחינוך המיוחד.
 • לתלמידים בתפקוד תקין-גבולי: לבסס את ההוראה על תוכניות הלימודים ועל הקצאת השעות לחינוך הרגיל, תוך שימוש בספרי לימוד מאושרים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
 • לתלמידים ברמות תפקוד אחרות: לבנות תוכנית מותאמת בהתבסס על תוכניות הלימודים בחינוך הרגיל לצד תוכניות לימודים ומסמכי התאמה לחינוך המיוחד.
 • ליצור קבוצות למידה חוצות כיתה/שכבה סביב יעדים משותפים כדי לגשר על פערי תפקוד בכיתה ולקדם למידה מותאמת.
 • להעמיק בלמידת תוכניות הלימודים במיקוד על ידע, מיומנויות וערכים באמצעות תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה, לתכנן וליישם יחידות הוראה-למידה-הערכה בהתאם.
 • לבנות תוכניות הוראה המבוססות על תוכניות הלימודים לשם קידום הידע, מיומנויות וערכים.

שפת אם

 • לקדם בהתמדה מיומנויות שטף, דיוק והבנת הנקרא, תוך צמצום הפער בין המצופה בשכבת הגיל לבין תפקוד התלמיד.
 • להעריך את יכולת ההבנה של טקסט מושמע תואם גיל אצל תלמידים עם קשיי קריאה משמעותיים.
 • לקיים תהליכי הוראה והערכה לטיפוח כשירות שפתית-תקשורתית, בדגש על שיתוף בין מורות וקלינאיות תקשורת.

מתמטיקה

 • ללמד את נושאי תוכנית הלימודים בשכבת הגיל לצד מתמטיקה שימושית, תוך קידום חשיבה מתמטית והדגשת היבטים חיוניים להשתלבות מיטבית.

אנגלית

 • ללמד אנגלית לתלמידים בתפקוד תקין-גבולי. ברמות תפקוד אחרות - לבחון הוראת אנגלית בהתאם למאפייני התלמידים.

מדעים

 • ללמד מדעים באופן המקדם היכרות עם מצבי חיים שונים והשתלבות מיטבית.

פיתוח מקצועי

 • לקדם התמחות בהוראת תחומי הדעת לצד ההתמחות בחינוך המיוחד לטיוב ההוראה בהתאם לתוכניות הלימודים.

לטפח הוראת שפה במקצועות הקודש כבסיס לטיפוח זהות ולקידום הישגים.

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת.

פיתוח מקצועי

 • לקיים תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי הקהילה הלומדת להטמעת יעד זה.
 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית-הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתוכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת").

משימות לחינוך הממלכתי-דתי

לטפח הוראת שפה במקצועות הקודש כבסיס לטיפוח זהות ולקידום הישגים.

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת.

פיתוח מקצועי

 • לקיים תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי הקהילה הלומדת להטמעת יעד זה.
 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתוכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת").
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מיפויים של הישגי התלמידים ותוכנית עבודה דינמית הנגזרת מהמיפויים.
 • שימוש ביחידות הוראה ומשימות הערכה שפותחו ופורסמו על-ידי משרד החינוך כדגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • סביבות למידה מגוונות, המכוונות לשיפור ההישגים במקצועות הליבה.
 • מענים המאפשרים הוראה דיפרנציאלית.
 • עדויות של מורים על אופן היישום לשיתוף בקהילה מקצועית.
 • למידת עמיתים לשיתוף בתוכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות השונות.
 • תלמידים משתתפים בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית ברשת בשפה האנגלית – MOOC ובשיעורים פרטיים ברשת.
 • תלמידים מיישמים משימות אורייניות מתוקשבות בתחומי הדעת
 • חינוך מיוחד: תוכניות בית-ספריות וכיתתיות בכל תחומי הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהלימה מרבית לנלמד בשכבת הגיל בחינוך הרגיל.
 • שיעור תלמידים גבוה בארבע ובחמש יחידות במתמטיקה ובמקצועות המדעים, כימיה, פיזיקה וביולוגיה.
 • ניצול כל שעות המדעים ושעות המעבדה.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית לומדת, משתפים בידע ומקדמים יוזמות בית-ספריות.
 • שימוש בסביבות לניהול למידה בתהליך היישום של פרויקטים מגוונים בתחומי המדע והטכנולוגיה, הכולל משוב מקדם למידה בזמן אמת ותהליכי רפלקציה.
 • תלמידים מתפקדים כלומדים עצמאים בסביבות דיגיטליות מבוססות מציאות מדומה ומציאות רבודה, נחשפים לתוכן אינטראקטיבי ודינמי ומתנסים בתהליכי למידה ניידת, חקר שיתופי ולמידה עצמית במודל כיתה הפוכה.
 • תלמידים המשתתפים בתחרויות המתבססות על משחוק, עבודת צוות ופתרון בעיות.
 • תלמידים מבצעים תהליך עמוק של חקר בעיות ופתרונן.

מתמטיקה

חינוך מיוחד

חרדי

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים - מורים מובילים הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה. בכל בית ספר יהיו לפחות שני מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לביצוע תפקידו.
 • קהילות מורים מקצועיות בתחומי הדעת. לדוגמה, קהילות המורים במדע וטכנולוגיה ובפיזיקה.
 • קורסים מקוונים למורים במודל "איחוד מול ייחוד" - בשפות, מתמטיקה, מדעים ובכל תחומי הדעת.