מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

2 קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים

تعزيز مهارات التفكير من خلال سيرورات ناجعة للتدريس، التعلّم والتقييم

 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי לדרכי הוראה-למידה-הערכה, מיצ״ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה תפיסת הלמידה המשמעותית ברורה לצוות? האם יש צוות מוביל לקידום הנושא?
 • מהי תחושת המסוגלות ורמת הידע והמיומנויות של הצוות המקצועי בדרכי הוראה חדשניות, בהקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בתחומי הדעת ובשימוש בפרקטיקות הוראה איכותיות?
 • באיזו מידה מערכת השעות הבית-ספרית ושאר הסדירויות הבית-ספריות פורצות זמן ומקום ומותאמות לתפיסת הלמידה המשמעותית?
 • באיזו מידה מיומנויות החשיבה מעוגנות בתכניות הלימודים הבית ספריות באופן ספירלי?
 • באילו דרכי הערכה חלופיות משתמשים בבית-הספר? מהי איכות ההערכה החלופית? עד כמה בקיא הצוות במגוון דרכי ההערכה (לרבות מתוקשבות) ומיומן ביישום איכותי שלהן?
 • עד כמה שותפים התלמידים בהערכת הלמידה ותוצריה?
 • באיזו מידה ההערכה מייצרת שיח מעמיק ומשוב מקדם בין המורים לתלמידים? באיזו מידה ממצאי ההערכה משפיעים על הפעילות הבית-ספרית?

תרבות ארגונית

 • להתאים את הסדירויות לעקרונות הלמידה המשמעותית והתפיסה החינוכית, למסד שגרות ומנגנונים, המאפשרים לצוותי המורים התבוננות על פרקטיקות ההוראה-למידה-הערכה שלהם, כמו גם למידת עמיתים  ויצירת ידע שיתופי להשבחת תהליכים.
 • לבסס את תפקידו של רכז הערכה בית-ספרי, לקידום תהליכי הערכה, תכנון ויישום של תהליכי הוראה-למידה-הערכה, מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות למידה ולהקים צוות ריכוז הערכה, שילווה אותו להבטחת הצלחתו

הוראה- למידה- הערכה

 • לפתח מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה שיתופית.
 • שילוב מגוון דרכי הוראה-למידה הערכה בדגש על פיתוח מיומנויות חשיבה, חקר ולמידה עצמית תוך שימוש במיומנויות המאה ה -21.
 • לעדכן את תוכניות ההוראה-למידה בהתבסס על ממצאי הערכה ונתונים בית-ספריים.
 • לפתח וליישם תוכניות הוראה ויחידות הוראה, המכוונות לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוהה והטמעת ע.מ.ר בכל תחומי הדעת.
 • לשתף תלמידים בגיבוש כלים וקריטריונים להערכה, כולל הערכת עמיתים תוך שימוש במחוונים.
 • לשלב בכיתות ז-ט משימות היבחנות מתוקשבות ולשלב בכלל הכיתות חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית.

פיתוח מקצוע

 • לזמן למורים פיתוח מקצועי העוסק בעקרונות החינוך לחשיבה כולל הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוהה, התנסות בלמידה בדרך החקר ובחלופות הערכה נוספות.
 • למסד שגרות ומנגנונים במרחב, המאפשרים לצוותי המורים לנהל שיח על פרקטיקות ההוראה-למידה-הערכה, למידת עמיתים  ויצירת ידע שיתופי להשבחת תהליכים.
 • להעמיק את הידע המקצועי של צוות החינוך בפיתוח וביישום כלים מגוונים להערכה, לרבות הערכה דיגיטלית.
 • לפתח מנהיגות מובילה בית-ספרית בעלת יכולות גבוהות בהובלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים, המהווה סוכן שינוי מעורר השראה.

תרבות ארגונית

 • לגבש עקרונות ודרכי הוראה לקידום מיומנויות חשיבה מסדר נמוך ומסדר גבוה בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד.
 • למסד נהלים וכלים, לשם הערכת היישום של תוכניות ההוראה בזיקה לתכניות הבית ספריות והכיתתיות.
 • למסד נהלים וכלים, לשם הערכה של תפקוד התלמיד והישגיו, בזיקה לתכנית האישית והכיתתית, תוך שימת דגש על תיעוד מוסדר של ממצאי ההערכה.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקדם בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד מיומנויות חשיבה מסדר נמוך ומסדר גבוה בהתאם ליכולתם, כחלק מהתוכנית האישית והכיתתית.
 • לטפח סקרנות ולזמן למידה במגוון תחומי עניין מתוך תוכנית הלימודים ומעבר לה, בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד.
 • להשתמש במגוון כלים להערכה בית ספרית, משימות הערכה חלופית וכלים מותאמים.
 • למפות את תפקוד התלמידים בתחומים השונים, תוך ציון רמות התפקוד בכיתה/בשכבה, כבסיס לתכנון הוראה דיפרנציאלית.
 • לקדם תלמידים המיועדים לגשת לבחינות הבגרות לקראת בגרות מלאה או חלקית, תוך ליווי והוראה מותאמת.
 • לפתח וליישם תהליכי הערכה מותאמים לתפיסת הלמידה המשמעותית ברוח "לב לדעת" כמבססת זהות ציונית דתית. 
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • גיוון בדרכי הוראה-למידה-הערכה, המכוונות לטיפוח מיומנויות ובכללן מיומנויות חשיבה.
 • מרחבי למידה מגוונים (לרבות וירטואליים) הנותנים מענה למגוון תפקודי הלומד.
 • יחידות הוראה כוללות מטרות הקשורות לטיפוח מיומנויות חשיבה ולתחומי הדעת.
 • ניצול שעות השהייה ושעות תומכות הוראה ללמידה ולצפיית עמיתים.
 • מורים נותנים משוב מקדם למידה ומלווים תהליכים רפלקטיביים ופרזנטציות על ידי הלומדים.
 • תלמידים מוערכים בדרכי הערכה חלופיות ותוצרי ההערכה החלופית מוצגים במרחבי הלמידה הפיזיים והווירטואליים.
 • תוצרי תלמידים, המבטאים רמות שונות של חשיבה ויצירה, במגוון ייצוגים של תנועה, צליל, צבע וצורה.
 • מתן אפשרויות בחירה וביטוי אישי לתלמידים בנוגע לתכנים לימודיים, ללמידה, פעילויות, מסגרת חברתית, מקום, זמן ודרכים לייצוג הלמידה.
 • פיתוח מקצועי ממוקד בדרכי הוראה מגוונות, חדשניות ואיכותיות, תוך הישענות על כוחות פנים-בית ספריים.
 • חינוך מיוחד: יעדים המתייחסים לקידום מיומנויות חשיבה בתכניות האישיות והכיתתיות של התלמידים.
 • FCL כיתת העתיד - ששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, משתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר.
 • קרב למעורבות בחינוך - תוכנית להרחבת האופקים וחשיפה למגוון תחומי ידע ומיומנויות באמצעות מגוון תכניות העשרה ומיזמים מגוונים
 • מקפצה - תוכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות. התכנית נועדה לאפשר קידום לימודי, אישי וחברתי ומיצוי יכולותיהם ומתקיימת בשלושה מישורים מקבילים: לימודי, חברתי ואישי-רגשי.
 • עידוד יוזמות חינוכיות - תוכנית עידוד יוזמות חינוכיות הינה תכנית לעידוד צמיחתן של יוזמות חינוכיות בקרב אנשי חינוך וליישומן במערכת החינוך. התכנית מטפחת יצירתיות וחדשנות בחינוך ומעודדת פיתוח שיטות חדשניות, רעיונות חדשים או חומרי לימוד לא שגרתיים המקדמים את המעשה החינוכי ועונים על צורך ייחודי של ילדי הגנים.
 • מאיצים בחינוך - תוכנית הפונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך. התוכנית מתקיימת במספר מרכזי פסג"ה שבתוכם פועלת חממה. תוכנית זו הינה מסלול אישי לפיתוח מקצועי בו עובדי-הוראה מתרגמים את הידע והניסיון הרב שצברו להובלת מוצרים פדגוגיים חדשניים.
 • תכנית אל"ה

הוראה-למידה

הערכה

חינוך מיוחד

חינוך ממלכתי-דתי

מגזר ערבי:

הערכה חלופית בסביבה דיגיטלית

●       מיזם הכתיבה בתחום דעת ערבית

●       מטלת ביצוע בערבית ג'נירית לכל תחומי הדעת