מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

3 הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית

קידום ההוראה של כלל תחומי הדעת באמצעות הסביבה הדיגיטלית

 • המוסד החינוכי משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 • התלמיד רואה בהשכלה ערך, והוא בעל בסיס ידע בתחומי הדעת הנלמדים ובמושגי יסוד תרבותיים והיסטוריים.
 • הישגים לימודיים בשפת אם: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח' (עברית וערבית).
 • הישגים לימודיים במתמטיקה: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים באנגלית: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים במדעים: מיצ"ב ח'.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש במחשב במקצועות הלימוד במהלך שעות הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באתר האינטרנט או במערכת הממוחשבת של בית הספר לצורכי למידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אופן השימוש במחשב לצורכי למידה והיבחנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה המורים רואים בסביבה הדיגיטלית משאב תומך למידה? באיזו מידה הם מיומנים לעשות בה שימוש תוך יישום מגוון פרקטיקות הוראה והערכה לקידום למידה משמעותית?
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים במשימות מתוקשבות בתחומי הדעת כחלק משגרת הלמידה שלהם?
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים במשימות היבחנות מתוקשבות ובחלופות בהערכה במרחבים דיגיטליים?
 • מה הרמה של מיומנויות הלמידה של התלמידים במרחב הדיגיטלי, ובאילו משימות לימודיות מתוקשבות הם מתנסים?

תרבות ארגונית

 •  לאמץ דפוסי התנהלות, האופייניים לארגון מתוקשב: פורטל בית-ספרי, מערכות לניהול למידה (LMS) וניהול פדגוגי בשגרה ובחירום
 •  לגבש צוות מוביל ומיומן באוריינות טכנולוגית דיגיטלית, שיהווה סוכן שינוי מעורר השראה.

הוראה- למידה-הערכה

 •  לזמן התנסויות ללמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה, בדגש על למידה עצמית ותהליכי חקר שיתופי במרחב הדיגיטלי, תוך שימוש בתכנים וספרים דיגיטליים
 •  לשלב משימות מתוקשבות, המפתחות אוריינות טכנולוגית דיגיטלית, ובכללן משימות היבחנות מתוקשבות, בדגש על הבניית ידע אישי ושיתופי במרחב הדיגיטלי
 •  לשלב בתחומי הדעת הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה ובלמידה מרחוק
 •  לעודד מעורבות תלמידים ביוזמות מבוססות תקשוב תוך פיתוח תוצרי למידה דיגיטליים
 •  לשלב הרצאות מומחים מקוונות ("אקדמיה ברשת") וימי שיא מקוונים
 •  לעודד תלמידים להשתתף בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית ברשת בשפה האנגלית (mooc)

פיתוח מקצועי

 •  להעמיק את הידע של הצוות החינוכי בשילוב אוריינות טכנולוגית דיגיטלית
 •  לפתח יכולות של הצוות החינוכי בניהול מערכות למידה, בדגש על למידת עמיתים, תהליכי משוב ורפלקציה
 •  לעודד השתתפות הצוות החינוכי בקהילות מעשה ליזמות ולחדשנות פדגוגית, המתבססות על תהליכי שיתוף ועל הבניית ידע מקצועי באמצעות קורסים מתוקשבים ולמידה מרחוק
 •  לקדם ידע מקצועי בפיתוח יחידות הוראה מתוקשבות ובהרחבת פעילויות אינטראקטיביות בספרים דיגיטליים

הוראה-למידה-הערכה

 • להקנות מיומנויות לשימוש עצמאי ומושכל בסביבה הדיגיטלית בחיבור לתחומי דעת ולחיי היום-יום 
 • להקנות מיומנויות של למידה מרחוק ולעודד השתתפות תלמידים בשיעורים אלו 

פיתוח מקצועי

 • להקנות מיומנויות של שימוש בכלים דיגיטליים ליישום הוראה מותאמת בהקשר להבניית ידע, תיווך להבנה, המחשת תוכן מופשט ותהליכי רפלקציה 
 • להקנות מיומנויות של שימוש בטכנולוגיה מסייעת, תוך בחירה מושכלת של האמצעי המתאים לתלמיד. 
 • מורים משתתפים בקהילה מקצועית לומדת, משלבים תקשוב בתהליכי הוראה, למידה והערכה, משתפים בידע ומקדמים יוזמות בית-ספריות במרחבי למידה חדשניים
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית דיגיטלית גבוהה ומובילים תהליכי הוראה למידה והערכה בסביבות דיגיטליות ובלמידה מרחוק
 • מורים המשלבים משימות מתוקשבות בהוראת תחומי הדעת השונים תוך שימוש בכלים, בתכנים ובספרים דיגיטליים ובכלל זה הרצאות מומחים ברשת (אקדמיה ברשת) וימי שיא מקוונים.
 • תלמידים מתנסים במשימות היבחנות מתוקשבת (ז'-ט') כחלק משגרת הלמידה שלהם
 • תלמידים המיישמים חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית ומשתתפים בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית בשפה האנגלית (MOOC).
 • שימוש בסביבות לניהול למידה בתהליך היישום של פרויקטים מגוונים בתחומי הדעת ובנושאים בין-תחומיים תוך שימת דגש על מתן משוב מקדם למידה בזמן אמת ותהליכי רפלקציה.
 • תלמידים מתפקדים כלומדים עצמאים בסביבות דיגיטליות מבוססות מציאות מדומה ומציאות רבודה, נחשפים לתוכן אינטראקטיבי ודינמי ומתנסים בתהליכי למידה ניידת, למידה שיתופית, חקר ולמידה עצמית במודל כיתה הפוכה.
 • תלמידים משתתפים בשיעורים פרטיים ברשת ובקייטנות קיץ  דיגיטליות