מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

4 הרחבת ההשכלה הכללית

הרחבת ההשכלה הכללית במגוון רחב של תחומי דעת

 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 • צוות החינוך מרגיש משמעותי, משפיע, מעורר השראה בקרב תלמידיו ומהווה דוגמה.
 • התלמיד רואה בהשכלה ערך, והוא רחב אופקים ובעל בסיס ידע בתחומי הדעת הנלמדים ובמושגי יסוד תרבותיים והיסטוריים.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • עד כמה מתאפשרת לתלמידים בחירה בין מגוון מסגרות להרחבת הידע?
 • האם יש תרבות וסדירויות, המעודדות מורים ליזום הוראה במגוון רחב של תחומי דעת מעבר לתכנית הלימודים?
 • איפה נמצאת התרבות הבית-ספרית על הציר שבין הוקרה והערכה של הרחבת ידע לבין "מרדף אחרי ציונים"?

תרבות ארגונית

 • למסד מפגשי למידה של קהילות בית הספר
 • להבנות מסגרות המהוות במות להצגת ידע כללי ותחומי עניין של תלמידים, מורים והורים, תוך התנסות במתן משוב מקדם

הוראה-למידה-הערכה

 • לבצע תהליכי הוראה ולמידה בין-תחומיים לטובת הרחבת הידע
 • לזמן לתלמידים בחירה בין מסגרות להרחבת ידע בתחומי עניין שונים
 • ליצור שותפויות לימודיות עם גורמי חוץ
 • להשתמש באמצעים מתוקשבים להנגשת ידע כללי
 • לשלב בתכנון ההוראה יחידות המוקדשות להרחבת הידע

פיתוח מקצועי

 • לבנות עם צוות המורים פיתוח מקצועי רלוונטי לצורכיהם תוך מתן דגש על הפיתוח האינטלקטואלי

הוראה-למידה-הערכה

 • להרחיב את השכלתו של הלומד ולהעמיק את כישוריו בתחומים הקשורים לאיכות חיים ולתפקוד עצמאי
 • בבתי-ספר לחינוך מיוחד - ללמד שני מקצועות לפחות מתחומי האמנויות בהתבסס על תכניות הלימודים; לשלב שימוש בכלים ובמושגים אמנותיים בתחומי דעת אחרים
 • לטפח סקרנות ולזמן למידה במגוון תחומי עניין מתוך תכנית הלימודים ומעבר לה, במגוון מרחבי למידה בבית-הספר ומחוצה לו

תרבות ארגונית

 • למסד מפגשי למידה של קהילות בית-הספר "מעגלי חמד קהילה לומדת" בשגרת בית-הספר ובמפגשים בין בתי-ספר שונים

הוראה למידה הערכה

 • לקדם למידה דיסציפלינרית ולמידה ערכית, היוצרות מרחב מגוון ופתוח
 • מסגרות להרחבת ההשכלה הכללית ובהן מגוון נושאי העשרה לבחירת התלמידים.
 • יוזמות ייחודיות של מורים ותלמידים ללימוד נושאים שאינם בתכנית הלימודים הפורמאלית
 • הורים מעורבים בהעשרת תלמידי בית-הספר ותורמים מתחומי המומחיות שלהם במסגרות העשרה שונות.
 • שילוב הרצאות מומחים  מקוונות (אקדמיה ברשת) וימי שיא מקוונים
 • תלמידים משתתפים בקורסים אקדמיים  ללמידה עצמית ברשת בשפה האנגלית (mooc) ובשיעורים פרטיים ברשת
 • שילוב תחומי דעת שונים בהוראת נושאים שאינם כלולים בתכנית הלימודים הפורמאלית
 • חינוך מיוחד: קבוצות למידה כיתתיות וחוצות כיתה בסביבות בית-הספר ומחוצה לו במגוון נושאים, בהנחיית הצוות החינוכי ועל-פי בחירת התלמידים.
 • תכנית כחול לבן - 2789תכנית "כחול לבן" הינה תכנית בין תחומית, שמטרתה, העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן".
 • תכנית אלי כהן - 2799 סיפור חייו ומותו של אלי כהן מתכתב עם סיפורה של מדינת ישראל ומשתלב עם סיפורי הגבורה והקרבת החיים למען קיומה וביטחונה.
 • תכנית מכביה - 2803תכנית רב תחומית העוסקת בסיפור המכביה ובערכיה, כפי שבא לידי ביטוי בתכנים ונושאים בתכניות לימודים קיימות.
 • תכנית מורשת יהדות אתיופיה - 2804תכנית זו עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה
 • תכנית ירושלים - 2798תכנית מבוססת על מיפוי כל תכניות הלימודים בחטיבות הגיל, תוך דגש על ירושלים בכל אחד מתחומי הדעת. יישומה יבוא לידי ביטוי בתהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל.
 • ידיד לחינוך - 991 השמת גמלאים מתנדבים בבתי ספר יסודיים בתפקידי חונכות והעשרה שונים בהתאם לניסיונם, כישוריהם, ידיעותיהם ויכולותיהם.
 • קשר רב דורי -(795) תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר
 • כיתת עתיד - (1040)התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • נשים שעשו היסטוריה -  791תכניות ייחודיות, אגף א' לפיתוח פדגוגיתכנית לחשיפה של סיפורי מורשת של גבורת נשים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים, גיאוגרפיים ואישיים. התכנית פועלת לקידום ולמימוש שוויוניות מגדרית.
 • תכנית    mooc  במערכת החינוך - (2878]How2MOOC הינו מודל חדשני לליווי תלמידים הלומדים קורסי MOOC* מהעולם.
 • מב"ט - 1283פרויקט מב"ט (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגים) הוא פרויקט תלת שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט'. במסגרת הפרויקט מופעלת תכנית הוראה ייחודית מבוססת סביבת לגו.
 • התכנית העיונית- במעורבות חברתית - הלמידה העיונית כוללת שלושה מרכיבים: למידה - במסגרת כיתתית או שכבתית; ליווי ותמיכה - בקבוצות קטנות; הכשרה לתפקיד - במסגרת מקום ההתנסות המעשית.