מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

5 קידום תרבות של מצויינות

קידום וטיפוח תרבות של מצוינות ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית

 • המוסד החינוכי מצמיח מנהיגות, מסוגלות ושיפור מתמיד בקרב צוות החינוך בעזרת תרבות ארגונית מתאימה, מתן אמון במורים ושיתופם בהחלטות המרכזיות.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • צוות החינוך מרגיש משמעותי, משפיע, מעורר השראה בקרב תלמידיו ומהווה דוגמה.
 • התלמיד מממש את כישוריו ואת הישגיו הלימודיים והחברתיים בצורה מיטבית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה מגוון מנעד ההיבטים שבהם מתאפשר לתלמידים לבטא מצוינות?
 • באיזו מידה התרבות הבית-ספרית מעודדת מיצוי ומצוינות ומאפשרת שיח בריא סביב הנושא?
 • האם המורים מיומנים בניהול שיח אישי עם תלמידים על חוזקות וחולשות?

תרבות ארגונית

 • להבנות מסגרות מגוונות לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית של תלמידים ומורים כחלק משגרת בית-הספר

הוראה-למידה-הערכה

 • לזהות חוזקות של כל תלמיד ולאפשר לו לפתחן תוך הצבת יעדים מוגדרים למימוש המצוינות האישית

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את המורים לנהל שיח עם התלמידים על-אודות התקדמותם האישית והקבוצתית בתחומי החוזק שלהם
 • להכשיר את הצוות החינוכי בתחום הפסיכו-פדגוגיה: היבטים רגשיים בתהליכי הוראה–למידה

הוראה-למידה-הערכה

 • לפעול באופן מותאם להעלאת רף הציפיות ולהצבת אתגרים בהתייחס להישגים הנדרשים בשכבת הגיל           
 • למסד תהליכי השתלבות של תלמידים לשם העצמת תחומי חוזק ותחומי עניין: תלמידים בבית-ספר לחינוך מיוחד - בקבוצות עניין והעצמה בבית-ספרם וכן בשיעורים עם בני גילם בבית-ספר רגיל. תלמידים מכיתת החינוך המיוחד - בשיעור של כיתת החינוך הרגיל בשכבה.          
 • ליישם את התכנית החינוכית "מתעודה לתהודה" ו"המסע אל התעודה" במסגרת "מעגלי חמד קהילה לומדת"
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה
 • תכנית עבודה בית-ספרית, הכוללת מסגרות זמן לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית.
 • תכניות אישיות וקבוצתיות לקידום מצוינות תלמידים בתחומים אקדמיים וחברתיים.
 • תכניות, מיזמים ותחרויות, המקדמים למידה שיתופית, משחוק ותוצרי למידה מתוקשבים.
 • יוזמות של מורים ותלמידים, המדגימות מצוינות אקדמית וחברתית.
 • קיום תכניות מצטיינים בבית הספר
 • פיתוח מקצועי בית ספרי הממוקד במתן מענים לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתתם הרגילה באמצעות הוראה דיפרנציאלית
 • חינוך מיוחד: תכנית עבודה, המתייחסת לסוגיית קידום מצוינות בתכנית האישית של התלמיד.
 • מקפצה - 840 תכנית מקפצה הינה תכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות.
 • תכנית לאומית לרובוטיקה - (742)תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי;
 • מבט לחלל: (השמיים הם לא הגבול ב') - (995 )עמותת תעשיידע מזמינה את התלמידים לגלות עד כמה השמים הם לא הגבול. קורס "מבט לחלל", הינו קורס מתקדם בנושא החלל וחקר החלל.
 • עתודה מדעית טכנולוגית -  (829 )תכנית המציעה מסלול למצוינות מדעית-טכנולוגית בתחומי המדע והטכנולוגיה ולעידוד ההשתלבות בתעשיות עתירות הידע;
 • קואליציית העסקים, צה"ל' וסייבר (יוזמת 5 פי 2) - 1137התכנית פועלת באמצעות קואליציה של כ-11 חברות עסקיות המקיימות פעילויות לחיזוק החינוך המדעי באופן ישיר בבתי ספר הפזורים ברחבי הארץ. המטרה להגביר את המוטיבציה של תלמידים לבחור ולהתמיד בלימודי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה.
 • יובל -965 מטרת התכנית ליישם מודל עבודה רב תחומי הכולל יצירת רצף בין עבודת בית הספר במהלך יום הלימודים ובשעות אחר הצהרים, חיזוק שיתופי הפעולה בין בית הספר, הורים וקהילה, קידום מצוינות אישית בקרב תלמידים המשתתפים בתכנית.

צוות חינוכי

 • מאיצים בחינוך - 1280תכנית "מאיצים בחינוך" פונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך.
 • תוכנית מורים מובילים  מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)