מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

6 טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית

تنمية ثقافة التميّز التعلّميّ، الاجتماعيّ والقِيَميّ

 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים הממוקמים ברבעון הגבוה בתוצאות מיצ"ב הישגים, שיעור מצטיינים בגרות איכותית.
 • שיעור התלמידים המשתתפים בתחרויות בתחומי האומנות, המדעים והספורט.
 • שיעור התלמידים המתנדבים ומעורבים בקהילה - זכאים לתעודת בגרות חברתית.
 • שיעור התלמידים המתנדבים לשנת שירות ולשירות משמעותי בצה"ל.
 • עד כמה מגוון מנעד התחומים והנושאים שבהם מתאפשר לתלמידים לבטא מצוינות לימודית, חברתית וערכית?
 • באיזו מידה התרבות הבית-ספרית מעודדת מיצוי ומצוינות ומאפשרת שיח חינוכי מקדם סביב הנושא?
 • האם המורים מיומנים בניהול שיח אישי על חוזקות וחולשות עם תלמידים?
 • מהן המסגרות , הסדירויות והשגרות שבית הספר מפתח ובונה לאפשר לתלמידים לבוא לידי ביטוי בחוזקותיהם?
 • עד כמה המורים מיומנים בשיטות הוראה מגוונות המיועדות למענה לתלמידים בכיתה ההטרוגנית (מחוננים, מצטיינים, עולים, משולבים ועוד)?
 • האם מצוינות מקבלת ביטוי גם בהערכה חיצונית כמו תעודות, ערבי הוקרה, ועוד?

תרבות ארגונית

 • להבנות מסגרות מגוונות לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית של תלמידים ומורים כחלק משגרת בית-הספר
 • לאתר הזדמנויות שונות המאפשרות לתלמידים ולמורים לבוא לידי ביטוי בחוזקותיהם.
 • לקבוע זמנים סדורים לשיח עם התלמידים על אודות החוזקות שלהם והדרכים לפתח אותן במסגרת הבית ספרית (שיח אישי בשעות הפרטניות, שיחות משוב תקופתיות).

הוראה-למידה-הערכה

 • לזהות חוזקות של כל תלמיד ולאפשר לו לפתחן תוך הצבת יעדים מוגדרים למימוש המצוינות האישית.
 • לשלב בתוכנית העבודה הבית ספרית והכיתתית יעדים לקידום מצוינות במגוון תחומים.
 • להוקיר חוזקות של תלמידים, יוזמות חברתיות והישגים אקדמיים.

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את המורים לנהל שיח עם התלמידים על אודות התקדמותם האישית והקבוצתית בתחומי החוזק שלהם
 • להכשיר את הצוות החינוכי בתחום הפסיכו-פדגוגיה: היבטים רגשיים בתהליכי הוראה–למידה .
 • להכשיר את המורים להוראה בכיתה הטרוגנית ולמתן מענה מותאם לאוכלוסיות התלמידים השונות (מחוננים, מצטיינים, עולים, משולבים ועוד).
 • להכשיר את הצוות החינוכי בתחום הפדגוגיה החברתית היבטים חברתיים התנסותיים בקידום מצוינות.

תרבות ארגונית

 • לפתח כלים מותאמים באמצעותם ניתן יהיה לסייע לתלמיד לאתר את נקודות החוזק ותחומי העניין שלו, תוך שיתוף ההורים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח בקרב התלמידים מודעות לחוזקות ולכישורים שלהם במגוון רחב של תחומים.           
 • לשלב בתכנית האישית של התלמיד יעדים לקידום מצוינות וכישורים אישיים בתחומי חוזק ובתחומי עניין.           
 • ליזום פעילויות המאפשרות מצוינות ברמה הקבוצתית תוך הצגה והוקרה של התוצר המשותף.           
 • לפעול באופן מותאם להעלאת רף הציפיות ולהצבת אתגרים בהתייחס להישגים הנדרשים בשכבת הגיל.           
 • למסד תהליכי השתלבות של תלמידים מבית-ספר לחינוך מיוחד בקבוצות עניין והעצמה בבית-ספרם וכן בשיעורים עם בני גילם בבית-ספר רגיל. לשלב תלמידים מכיתת החינוך המיוחד בשיעור של כיתת החינוך הרגיל בשכבה.           
 • ליישם את התכנית החינוכית "מתעודה לתהודה" ו"המסע אל התעודה" במסגרת "מעגלי חמד קהילה לומדת"
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • תוכניות אישיות וקבוצתיות לקידום מצוינות תלמידים בתחומים אקדמיים וחברתיים.
 • תוכניות, מיזמים ותחרויות, המקדמים למידה שיתופית, משחוק ותוצרי למידה מתוקשבים, המהווים חלק מתוכנית עבודה בית-ספרית, הכוללת מסגרות זמן לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית.
 • יוזמות של מורים ותלמידים, המדגימות מצוינות אקדמית וחברתית.
 • קיום תוכניות מצטיינים בבית הספר.
 • פיתוח מקצועי בית ספרי הממוקד במתן מענים לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתתם הרגילה באמצעות הוראה דיפרנציאלית.
 • חינוך מיוחד: התייחסות לנושא קידום המצוינות ברמה האישית והקבוצתית בתוכנית העבודה הבית ספרית.
 • מקפצה - 840 תכנית מקפצה הינה תכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות.
 • תכנית לאומית לרובוטיקה - (742)תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי;
 • מבט לחלל: (השמיים הם לא הגבול ב') - (995 )עמותת תעשיידע מזמינה את התלמידים לגלות עד כמה השמים הם לא הגבול. קורס "מבט לחלל", הינו קורס מתקדם בנושא החלל וחקר החלל.
 • עתודה מדעית טכנולוגית -  (829 )תכנית המציעה מסלול למצוינות מדעית-טכנולוגית בתחומי המדע והטכנולוגיה ולעידוד ההשתלבות בתעשיות עתירות הידע;
 • קואליציית העסקים, צה"ל' וסייבר (יוזמת 5 פי 2) - 1137התכנית פועלת באמצעות קואליציה של כ-11 חברות עסקיות המקיימות פעילויות לחיזוק החינוך המדעי באופן ישיר בבתי ספר הפזורים ברחבי הארץ. המטרה להגביר את המוטיבציה של תלמידים לבחור ולהתמיד בלימודי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה.
 • יובל -965 מטרת התכנית ליישם מודל עבודה רב תחומי הכולל יצירת רצף בין עבודת בית הספר במהלך יום הלימודים ובשעות אחר הצהרים, חיזוק שיתופי הפעולה בין בית הספר, הורים וקהילה, קידום מצוינות אישית בקרב תלמידים המשתתפים בתכנית.
 • אמירים - במסגרת התכנית מופעלות בבתי הספר הללו מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.

צוות חינוכי

 • מאיצים בחינוך - 1280תכנית "מאיצים בחינוך" פונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך.
 • תוכנית מורים מובילים  מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)
 • בית ספר לתקווה: תפיסת האימון בחינוך מבססת את תפקיד המחנך על עקרונות וערכי האימון הספורטיבי. שימוש בכלי אימון אישי וקבוצתי מעוררים מוטיבציה להשקעת משאבים בלמידה, יצירת רשת ביטחון, אמונה ביכולת ורצון לדבוק במטרה למרות הקושי. חטיבת ביניים ניסויית נווה יונתן, רמלה