מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

7 סביבת לימודים דינמית ומאתגרת

יצירת סביבת לימודים דינמית ומאתגרת לחשיבה ולעניין

 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות איכות תהליכי ההוראה ולמידה והאפקטיביות שלהם.
 • צוות החינוך מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית, המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.
 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות  מתקדמות.
 • התלמיד מתנסה בכלל תפקודי הלמידה המותאמות למאה ה-21 ומציג שיפור משמעותי בשלושה מהם לפחות.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש במחשב במקצועות הלימוד במהלך שעות הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באתר האינטרנט או במערכת הממוחשבת של בית הספר לצורכי למידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אופן השימוש במחשב לצורכי למידה והיבחנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על סביבה פיזית מטופחת ונקייה בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה מגוונים בסביבות דיגיטליות, במעבדות ובמרחבים חוץ-בית-ספריים, כגון: מרכזי טכנולוגיה אזוריים, תעשייה ועוד.
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה שיתופית, למידה עצמית וחקר במרחב הדיגיטלי?
 • עד כמה המורים מיומנים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בסביבות עתירות טכנולוגיה?
 • באיזו מידה מתנסים התלמידים בחלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית תוך שימת דגש על טיפוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, תפקודי לומד ואסטרטגיות חשיבה?

תרבות ארגונית

 • לגבש צוות מוביל, שיהווה סוכן שינוי מעורר השראה להובלת חדשנות פדגוגית במגוון פרקטיקות הוראה ומרחבי למידה חדשניים
 • לאתר ולשלב במרחב הבית-ספרי סביבות למידה מגוונות ומותאמות לתוכן הנלמד
 • להבנות שגרות וסדירויות, המאפשרות למידה חוץ-כיתתית

הוראה-למידה-הערכה

 • לזמן לתלמידים התנסויות, המשלבות יישומים טכנולוגיים של מציאות רבודה, המעוררות עניין ומקדמות תהליכי חשיבה מסדר גבוה
 • לשלב התנסויות מבוססות חקר שיתופי באמצעות מִשְׂחוּק, למידה ניידת וימי שיא מקוונים לקידום מיומנויות תקשורת ועבודת צוות
 • לחשוף את התלמידים להיבטים השונים של מדעי המחשב והרובוטיקה ולעודד סקרנות, יצירתיות וחשיבה לוגית במרחבים דיגיטליים ובלמידה מרחוק
 • לעודד למידה פעילה, המזמנת התנסויות במרחבי למידה מגוונים בקהילה ובתעשייה תוך חיזוק הקשר עם מרכזים טכנולוגיים אזוריים
 • לפתח יכולות תלמידים להשתמש באופן מושכל בכלי סימולציה ובמגוון מדיות לשם הפקה והצגה של תוצרי למידה (פרזנטציה)
 • לשלב מרחבים המאפשרים למידה התנסותית חוץ-כיתתית - הסביבה הפיזית כמרחב לחקר, כטקסט חזותי ופדגוגי
 • לשלב התנסויות במגוון סביבות עתירות טכנולוגיה, ובכלל זה חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית
 • לשלב מרחבים המעצבים חוויית למידה, המאפשרים גמישות והטמעת תכנים קבועים ומתחלפים והמהווים מקור ללמידה רב-תחומית ובהקשרים משתנים
 • לשלב מגוון אסטרטגיות ההוראה-למידה במרחבי למידה מותאמים לפדגוגיה חדשנית, המהווים טקסט פדגוגי אותנטי ללמידה מבוססת מקום, תוצר ופרויקטים
 • לשלב שימוש בחצרות לימודיות כסביבת חקר בתהליכי הערכה
 • לשלב בתהליכי הערכה התנסויות בחצרות לימודיות כסביבת חקר ובשילוב אמצעים טכנולוגיים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק ידע מורים לשימוש במערכות לניהול למידה (LMS) ולשילוב תכנים, ספרים וכלים דיגיטליים
 • לעודד השתתפות מורים בקהילות מעשה המתבססות על תהליכי שיתוף והבניית ידע באמצעות קורסים מתוקשבים ובתהליכי למידה מרחוק
 • לעודד מורים להשתתפות בפיתוח תכנית לימודים בית-ספרית אינטר-דיסציפלינרית, המשלבת מרחבי למידה בבית-הספר לצורך למידה חוץ-כיתתית
 • לעודד מורים לתכנון ולשימוש בסביבה פיזית ודיגיטלית לקידום פדגוגיה חדשנית ומיומנויות המאה ה-21
 • לבסס מיומנויות של הצוות החינוכי לשימוש במרחבי למידה פיזיים ודיגיטליים ליישום אסטרטגיות הוראה-למידה תוך טיפוח תפקודי לומד

הוראה-למידה-הערכה

 • לשלב במרחבי הלמידה כלים דיגיטליים, אמצעי טכנולוגיה מסייעת ועזרי תקשורת תומכת וחלופית בהתאם למשימה ולמאפייני התלמיד
 • לקיים למידה במגוון מרחבי למידה בתוך בית-הספר ומחוצה לו כחלק מהוראה מותאמת ורלוונטית לתלמידים
 • מערכת שעות בית-ספרית, המתייחסת לכלל מרחבי הלמידה.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית לומדת, תוך שימת דגש על תכנון תהליכי הוראה-למידה –הערכה, בדגש על קידום מנעד ההיבטים של תפקודי הלומד.
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, המאפשרת להם לשלב באופן מושכל את התקשוב בהיבטים לימודיים וחברתיים.
 • מורים המשלבים למידה מבוססת מקום, תוצר ופרויקטים ולמידה התנסותית במרחבי למידה חוץ-כיתתית (מומלץ עיסוק בשתי תמות לפחות בשנה) כמנוף לפיתוח של מגוון תפקודי לומד.
 • מורים המספקים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומזמנים להם תהליכי רפלקציה במרחבי הלמידה.
 • תלמידים לומדים במגוון מרחבים פנים וחוץ-בית-ספריים, המעצבים את חוויית הלמידה: חצר בית-הספר, הספרייה, המעבדות, המבואות, הפרוזדורים, מרחבים ייעודיים ומרחבים ציבוריים, המשמשים סביבות למידה ייחודיות ללמידה התנסותית אותנטית לפיתוח תפקודי לומד.
 • תלמידים המיישמים חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית ומשתתפים בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית בשפה האנגלית (MOOC).
 • פדגוגיה דיגיטלית - 2241 הובלת תהליכי שינוי פדגוגי באמצעות השתלמויות מורים, עבודה פרטנית -עם כל מורה
 • תקשוב כהשתלבות - (748) תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם. במסגרת התכנית מוענקים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחשבים מותאמים ועזרי הנגשה
 • כיתת העתיד - (1040)התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21:
 • תכנית לאומית לרובוטיקה - (742)תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי;
 • מב"ט - (1283) פרויקט מב"ט (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגים) הוא פרויקט תלת שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט'.
 • תכנית טו"ב  (טכנאים ובגרות)  מהווה מסלול לימודים מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות.  בוגרי תכנית זו יכולים להציג את מועמדותם ללימודי המשך לתואר הנדסאי.
 • מבט לחלל: (השמיים הם לא הגבול ב') -995 )קורס מתקדם בנושא החלל וחקר החלל.
 • עתודה מדעית טכנולוגית - 829 תכנית המציעה מסלול למצוינות מדעית-טכנולוגית בתחומי המדע והטכנולוגיה ולעידוד ההשתלבות בתעשיות עתירות הידע;
 • קואליציית העסקים, צה"ל' וסייבר (יוזמת 5פי 2) - 1137 תכנית פועלת באמצעות קואליציה של כ-11 חברות עסקיות המקיימות פעילויות לחיזוק החינוך המדעי
 • חשיווקית - (956)קורס העוסק בפיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית באמצעות למידת עקרונות השיווק המודרני
 • תעשייה לצעירים - 996 בתכנית יחשפו התלמידים לתכנים מרתקים מתחום המדע, הטכנולוגיה והתעשייה
 • מרכז אילן רמון - (868)המרכז לנוער שוחר פיסיקה באוניברסיטת בן גוריון מפעיל תלמידים במעבדות משוכללות לפיסיקה ומכניקה
 • קורס יזמות פרימיום - בשיתוף חברה מאמצת מהתעשייה (יזמות פרימיום)  (960 )"יזמות פרימיום" הינה תכנית ייחודית, המאפשרת תהליך למידה ופיתוח רעיון יזמי לכדי אבטיפוס פועל, בשיתוף חברה/מפעל מאמץ מהתעשייה הישראלית.
 • מגשימים - ( 872 )תכנית מצוינות בתחום המחשבים והסייבר.

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  (הסבר - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)