מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

8 תפיסת הלמידה המשמעותית והטמעתה

גיבוש תפיסה, חזון ותכנית עבודה, התומכים בלמידה משמעותית תוך שיתוף באי בית-הספר

 • המוסד החינוכי בעל חזון, ערכים מנחים ותכנית עבודה רב-שנתית וקובעת שגרות וסדירויות בתחום ההוראה, הלמידה וההערכה המשקפים תרבות של ניהול אוטונומי.
 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות איכות ואפקטיביות תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי.
 • צוות החינוך חש שותף לתפיסת הלמידה המשמעותית, שולט ברכיביה ועושה בה שימוש.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ולימודית למוסד החינוכי ורואה בו מקום, הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • האם התקיימו לאחרונה תהליכים לבחינת חזון בית-הספר ולעדכונו?
 • האם חזון בית-הספר מותאם לתפיסת הלמידה המשמעותית? האם הוא מותאם לתפיסות של באי בית-הספר?
 • באיזו מידה מיושם החזון בשגרת בית-הספר ובתכנית הפעולה?
 • באיזו מידה מכירים בעלי עניין רלוונטיים נוספים את החזון?
 • באיזו מידה תפיסת הלמידה המשמעותית מוטמעת בתרבות הארגונית של בית-הספר?
 • האם נבחנה לאחרונה תכנית העבודה הבית-ספרית אל מול הלמידה המשמעותית וקידום תרבות פדגוגית וארגונית, המעודדת למידה משמעותית? לדוגמה: מערכת השעות, ישיבות צוות, מבנה השיעור, פיתוח מקצועי.
 • באיזו מידה מיושמת הגמישות הפדגוגית באופן מתוכנן ואסטרטגי?
 • האם נבחנו לאחרונה הסדירויות הבית-ספריות במבט מערכתי ובמידת קידומן את הלמידה המשמעותית?

תרבות ארגונית

 • לבצע אבחון ארגוני בהיבט פדגוגי וחברתי-ערכי של המוסד החינוכי  
 • לגבש חזון ותכנית עבודה בית-ספרית, בדגש על גמישות פדגוגית 
 • לשתף את הצוות החינוכי, את התלמידים ואת ההורים בגיבוש החזון ותכנית עבודה בית-ספרית ובהערכתם 
 • למפות את הסדירויות, את השגרות ואת מגוון המשאבים הבית-ספריים לקידום תרבות פדגוגית וארגונית, התומכת בלמידה משמעותית 

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח יחידות הוראה ייחודיות וחדשניות, המקדמות למידה משמעותית 
 • לבסס שפה בית-ספרית, המקדמת למידה משמעותית וחדשנית 

הוראה-למידה-הערכה

 • לבנות בבתי-ספר לחינוך מיוחד תכנית לימודים בית-ספרית (תלב"ס) על-פי תכניות הלימודים הרגילות ותחומי הליבה של החינוך המיוחד, המקדמת למידה משמעותית, רלוונטית ומותאמת למאפייני התלמידים
 • לבנות תכנית לימודים כיתתית (תל"כ), המשקפת הוראה דיפרנציאלית בהתאם ליעדים אישיים וקבוצתיים של תלמידי הכיתה
 • לנסח חזון בית-ספרי בהלימה לחזון החמ"ד
 • להטמיע תכניות "למידה ולב" - מינוי מורה להובלת "למידה ולב"
 • חזון עדכני, שנכתב ומיושם  על-ידי כל באי בית-הספר ומותאם לתפיסת הלמידה המשמעותית ולערכים המנחים של בית-הספר.
 • תכנית בית-ספרית, המפרטת פעולות, סדירויות ומשאבים, המכוונים לקידום למידה משמעותית בכיתות ובחדרי המורים.
 • תכניות כיתתיות, הנגזרות מהתכנית הבית-ספרית ומהחזון.
 • מסגרות שיח משותפות לצוות החינוך, להורים ולקהילה לבחינת ההתקדמות ביישום התכנית והחזון.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית (2877) תכנית ספיראלית המשתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר.
 • פדגוגיה דיגיטלית ( מורים - 2241)הובלת תהליכי שינוי פדגוגי באמצעות השתלמויות מורים, עבודה פרטנית -עם כל מורה
 • תקשוב כהשתלבות (748)תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם. במסגרת התכנית מוענקים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחשבים מותאמים ועזרי הנגשה
 • כיתת העתיד (1040)התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21:
 • תכנית לאומית לרובוטיקה  (742)תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי;
 • מב"ט (1283) פרויקט מב"ט (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגים) הוא פרויקט תלת שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט'.
 • תכנית טו"ב  (טכנאים ובגרות)  מהווה מסלול לימודים מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות.  בוגרי תכנית זו יכולים להציג את מועמדותם ללימודי המשך לתואר הנדסאי.
 • מבט לחלל: (השמיים הם לא הגבול ב') (995 )קורס מתקדם בנושא החלל וחקר החלל.
 • עתודה מדעית טכנולוגית:   תכנית   829 תכנית המציעה מסלול למצוינות מדעית-טכנולוגית בתחומי המדע והטכנולוגיה ולעידוד ההשתלבות בתעשיות עתירות הידע;
 • קואליציית העסקים, צה"ל' וסייבר (יוזמת 5פי 2): 1137 תכנית פועלת באמצעות קואליציה של כ-11 חברות עסקיות המקיימות פעילויות לחיזוק החינוך המדעי
 • חשיווקית 956)קורס העוסק בפיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית באמצעות למידת עקרונות השיווק המודרני
 • תעשייה לצעירים - 996 בתכנית יחשפו התלמידים לתכנים מרתקים מתחום המדע, הטכנולוגיה והתעשייה
 • מרכז אילן רמון (868) המרכז לנוער שוחר פיסיקה באוניברסיטת בן גוריון מפעיל תלמידים במעבדות משוכללות לפיסיקה ומכניקה
 • קורס יזמות פרימיום: בשיתוף חברה מאמצת מהתעשייה (יזמות פרימיום)  (960 )"יזמות פרימיום" הינה תכנית ייחודית, המאפשרת תהליך למידה ופיתוח רעיון יזמי לכדי אבטיפוס פועל, בשיתוף חברה/מפעל מאמץ מהתעשייה הישראלית.
 • מגשימים: (872 )תכנית מצוינות בתחום המחשבים והסייבר.

צוות חינוכי

תוכנית מורים מובילים  - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה. בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו.

 1. עיצוב חזון בית-ספרי והנחלתו, גיליון מספר 16
 2. ועל למידה דיברנו? גיליון מספר 32
 3. כיצד להנהיג ולנהל שינוי, גיליון מספר 30
 4. חוזר אבני דרך ללמידה משמעותית
 5. המסע הווירטואלי
 6. אוגדן, מסלולים אל למידה משמעותית, חלק ב'
 7. הערכת הלומדים בהיבטים חברתיים ערכיים
 8. הענן החינוכי
 9. קטלוג חינוכי
 10. חוזר מנכ"ל חינוך חברתי קהילתי
 11. "אופק חדש", גיליון מספר 21
 12. הקנקן ומה שבתוכו. תכנית הפעילות הבית ספרית ככלי לניהול פדגוגי
 13. סקו"פ - סקר קוהרנטיות פנימית, הערכת המנהיגות הבית ספרית, מנגנוני העבודה, תפיסת המסוגלות ותהליכי ההוראה והלמידה
 14. נוהל הפעלת השעות הפרטניות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ברפורמת "אופק חדש", חוזר מנכ"ל
 15. כלי לבניית תכנית עבודה מקושרת משאבים
 16. מעורבות שותפות ואחריות - גיבוש אמנה ובניית חזון בית ספר

חינוך מיוחד

 1. מסמך תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 2. הנחיות לתכנון פדגוגי לתלמידים עם צרכים מיוחדים - תכניות ברצף המישורים: ארצי, בית ספרי, כיתתי, גני ואישי.

חמ"ד

 1. חמ''ד של תעודה
 2. מפתח הל''ב מתוך אמונה
 3. טיפוח זהות ציונית דתית
 4. במ''ה להורים - בית מדרש להורים
 5. בית מדרש למורים
 6. חוברת חזון החמ"ד מחולל מציאות