מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

10 למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית

קיום מסגרות קבועות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית

 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי' המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • המוסד החינוכי פועל לשיפור האקלים הבית-ספרי בהיבטים של קשרי מורים-תלמידים, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וצמצום אלימות תוך קיום תכניות תומכות באופן קבוע וניטור תוצאותיהן.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עמם.
 • התלמיד משפר את יכולתו לנהל קשרים בין-אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר.
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר -מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם מתקיים שיח רגשי הן מצד הצוות החינוכי והן מצד התלמידים?
 • האם מתקיים שילוב של דיון בסוגיות ערכיות ורגשיות בתחומי הזהות, המורשת והערכים ההומניסטיים בהוראת תחומי הדעת?
 • אילו בעלי תפקיד בצוות החינוכי מנחים את הלמידה וההתנסות במסגרות השונות? עד כמה נעשה שימוש בידע ובכלים עדכניים?
 • האם מתקיים שיח רגשי בקרב אנשי הצוות החינוכי למען רווחתם הנפשית וכמודל לשיח עם תלמידים?
 • האם קיימת הכשרה למחנכים חדשים, הכוללת את עקרונות ניהול כיתה, הכיתה כקבוצה חברתית ומיומנויות הנחיה?

תרבות ארגונית

 • להקדיש את שעות החינוך לשיח רגשי-חברתי-ערכי על בסיס "תכנית הליבה לשעות החינוך" ו"התכנית לכישורי חיים
 • לשלב שיח, למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית מעבר לשעת החינוך ובמסגרת הוראת תחומי הדעת
 • לזהות ימי לוח משמעותיים בהלימה למדיניות משרד החינוך ולחזון בית-הספר ולקבוע סדירויות לציונם
 • לקבוע ימי מוקד נושאיים בהלימה לדגשים החינוכיים-ערכיים של בית-הספר
 • לשלב סיורים, טיולים, ימי לוח, פעילויות תרבות ופעילויות חוץ-בית-ספריות כמסגרות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית
 • להבנות מסגרות זמן לשיתוף תלמידים, לפיתוח מנהיגות ולמתן מענה לתחומי עניין של תלמידים

פיתוח מקצועי

 • לזמן לצוות החינוכי למידה של ידע וכלים עדכניים לצורך הנחיית המסגרות השונות

הוראה-למידה-הערכה

 • להקנות ידע, מיומנויות וערכים לשם קידום תפקוד עצמאי ואוטונומי של התלמיד וטיוב איכות חייו תוך איזון בין תחומי דעת ונושאי הכנה לחיים 
 • ללמד את תחומי ההכנה לחיים במגוון סביבות בבית-הספר ובקהילה תוך למידה עיונית והתנסות פעילה 
 • ללמד את תחומי ההכנה לחיים במסגרת שיעורים ייעודיים לנושא ובהקשר מותאם לתחומי דעת נוספים 
 • לגבש וליישם תכניות מעבר באוריינטציית עתיד להשתלבות הבוגר בשירות משמעותי, להרחבת השכלה ולהכנה לעולם העבודה 
 • ללמד אמנויות תוך הבחנה בין שיעורי אמנות לבין טיפולים באמנות מבחינת צוות, לומדים, זמנים ותכנים ולאתר ממשקים מקדמים בין שני התחומים 
 • להעצים כישורים אמנותיים ולזמן ביטוי והצגה של תוצרים אישיים על-פי אמות מידה אמנותיות 

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע הפסיכו-פדגוגי של הצוות ולהקנות לו כלים לשילוב התנסויות רגשיות וחברתיות בלמידה 
 • לקדם את תפיסת החמ"ד "בית-הספר כמשפחה" - תכנית מערכתית – "אבני הדרך"    
 • מנהל בית-הספר, הרכז החברתי-ערכי והיועץ החינוכי מובילים שיח רגשי-חברתי-ערכי בצוות החינוכי ועם הקהילה.
 • במערכת השעות הכיתתית משובצים שיעורים להוראה של תכניות חברתיות-ערכיות-רגשיות בהתאם לסילבוס של שכבת הגיל  
 • כל תלמיד משתתף במסגרות לשיח חברתי-ערכי-רגשי בהרכבים שונים (אישי, קבוצתי; רב-גילי, חד-גילי) מעבר לשעת החינוך.
 • בתכנית העבודה הבית-ספרית משובצות מגוון מסגרות פנים-בית-ספריות וחוץ-בית-ספריות (סמינרים, טיולים, טקסים, סיורים, ימי לוח וכו'), תוך התייחסות למטרות חברתיות-ערכיות-רגשיות.
 • בבית הספר קיימות מסגרות ייחודיות ופורצות דרך לקיום שיח ערכי-חברתי-רגשי
 • חינוך מיוחד: היבטים פסיכו-פדגוגיים משולבים בהוראת נושאי ההכנה לחיים, בפעילויות השונות ובתקשורת השוטפת עם התלמיד.
 • תוכנית כישורי חיים - 2861 מערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • כולנו גיבורי אל - 2859 פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות. הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים" המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית מקום לכולם היא תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • בין חברים - 752 תרגול נושאים חברתיים-תקשורתיים במצבים יום-יומיים באמצעות טקסטים וסרטוני וידאו.
 • מזקנים אתבונן - 795 תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר
 • כחול לבן - 2789 תכנית בין תחומית, שמטרתה, העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן".
 • החיים זה לא משחק ילדים - 2227 התכנית עוסקת בנושאים החשובים של אלימות, בריונות והצקה בביה"ס וברשת. התכנית מקנה מידע שימושי בנושאים אלו, נותנת כלים לתוקף, למותקף ולרוב הדומם ומסייעת לשינוי כוונות ונורמות התנהגותיות בנושא אלימות
 • גם אני יכול - 744 תכנית למידה והתנסות בפיתוח אביזרי עזר לבעלי צרכים מיוחדים.
 • יישום הליבה לשעת חינוך - 887 תכנית לטיפוח הלמידה החברתית-ערכית תוך שילוב של ההיבט הקוגניטיבי וההיבט החוויתי וההתנסותי באופן ספיראלי.פעילויות לכיתות ז'-י"ב לחודשים ספטמבר-יוני.
 • גלישה בטוחה ברשת - 2879 התכנית "חיים ברשת" היא תכנית חינוכית ערכית הפועלת לקידום התנהגות מיטיבה, נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט בקרב תלמידים, מורים, הורים וגורמים בקהילה. התכנית נוגעת ליעדים מרכזיים של מערכת החינוך, בדגש על קידום אקלים חינוכי מיטבי.

חרדי

 • שנת ירושלים בחינוך - ירושלים אורו של עולם - תוכנית בין תחומית לחיזוק ערכים יהודיים, דתיים, ציוניים ולערכי מורשת ייחודיים בנושא ירושלים - לכל שכבות הגיל: קדם/יסודי/על-יסודי