מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

12 התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים

התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים במרחב בית-ספר

 • המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לקחת חלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומשימותיו.
 • צוות החינוך מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה.
 • התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית-אזרחית פעילה ומגובשת, המחוברת לארץ, למורשת, למדינה יהודית ודמוקרטית והמתבססת על מחויבות לערכי מגילת העצמאות (גיבוש זהות עצמית המבוססת על מאפייני כל מגזר).
 • שיעור המורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על חינוך חברתי ועידוד להתנדבות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, דיווחי תלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • באיזו מידה מזמן ומאפשר בית-הספר לתלמידים ביטוי אישי והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות וקיום שיח בקורתי?
 • עד כמה התרבות הבית-ספרית מבטאת ערכים של אמון ושותפות בין כלל באי בית-הספר? צוות המורים לבין עצמו, בין מורים לתלמידים, בין תלמידים לבין עצמם, בין הצוות להורים וכו'.
 • האם בבית-הספר פועלת מועצת תלמידים?

תרבות ארגונית

 • להפעיל מסגרות ומרחבים להתנסויות, המניעות את התלמידים לקבלת אחריות, לבחירה ולהשתתפות בקבלת החלטות 
 • לגבש את תכנית הפעולה של מועצת התלמידים, בדגש על יוזמות ועל השתתפות בתהליכי קבלת החלטות 
 • למסד ועדות משותפות והליכים שיתופיים למורים ולתלמידים לקידום תחושת שייכות והוגנות בקהילת בית-הספר 

הוראה-למידה-הערכה

 • למסד מנגנוני שיח למתן ביטוי אישי וחברתי-אזרחי של כלל באי בית-הספר 
 • לשלב בין למידה עיונית להתנסות פעילה במימוש של ערכי צדק ודמוקרטיה 
 • להבטיח כי מועצת התלמידים תפעל על-פי עקרונות הדמוקרטיה ותקדם את החינוך הדמוקרטי במוסדות החינוך  
 • לעודד את התלמידים לייצג את בית-הספר במסגרות שונות בקהילה ובמדינה 
 • לקדם פעולות לטיפוח חשיבה ביקורתית בקרב תלמידים 
 • לחבר בין הנלמד בשיעורי אזרחות לפעולות ולהתנסויות במסגרות, המאפשרות אזרחות פעילה של תלמידים  
 • לקיים סיורים לימודיים ומפגשים עם החברה האזרחית ומוסדותיה 

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי בידע, בכלים ובמיומנויות בקידום אורח חיים דמוקרטי בבית-הספר 
 • למנות ולהכשיר מנחה מועצת תלמידים 

הוראה-למידה-הערכה

 • לקדם השתתפות תלמידים ממסגרות החינוך המיוחד בסיורים מותאמים ובקבלת תעודת זהות בכנסת ובפעילויות "מתחברים לכנסת" במסגרות החינוכיות 
 • לטפח מיומנויות של ייצוג עצמי לקידום השתתפות התלמידים בתהליכים בתחום החברתי ובתחומים נוספים 
 • להפעיל מנהיגות נוער באמצעות התכנית "הקהל למען ציון". לקדם את תכנית "יש"י - יחד שבטי ישראל"
 • תלמידים משכבות גיל שונות מביעים עמדה בנושאים חברתיים ואזרחיים הקשורים לבית-הספר, לקהילה ולחברה
 • מורים, הורים ותלמידים משתתפים בקביעות במסגרות המאפשרות שותפות בתהליכי קבלת החלטות ובביצוען
 • מועצת תלמידים פעילה ויוזמת הפועלת על-פי תו תקינות המועצות.
 • מסגרות המאפשרות למידה של ערכים חברתיים, דמוקרטיים והומניסטיים לצד התנסות מהלכה למעשה
 • חינוך מיוחד: מפגשים עם גורמים המייצגים תהליכים דמוקרטיים, בתוך בית-הספר וכן באתרים שונים במדינה ובקהילה