מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

12 ביסוס תרבות למידה מתמדת של המורים, תוך איזון בין צרכים מערכתיים לצרכים בית ספריים ואישיים

ترسيخ ثقافة تعلّم دائمة للمعلّمين، مع الموازنة بين احتياجات المنظومات المختلفة والاحتياجات المدرسيّة والشخصيّة

 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל
 • באיזו מידה תהליכי הפיתוח המקצועי מובנים ומתוכננים בראייה אישית ובית-ספרית ומבוססי נתונים?
 • באיזו מידה מנהל בית-הספר והצוות המוביל רואים עצמם אחראים להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי וניהולו?
 • באיזו מידה מתקיימים בבית-הספר תהליכי הערכה איכותיים של עובדי הוראה, כאלה המקדמים שיח ובניית תוכניות להתפתחות מקצועית לשיפור איכות ההוראה?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי משמשים כמשאב להשגת היעדים הבית-ספריים ולמתן מענה לצורכי המורים?
 • עד כמה קיימים שגרות, מנגנונים וסדירויות גמישים, המאפשרים והמעודדים למידת עמיתים ופלטפורמות לניהול ושיתוף הידע האישי והארגוני?
 • באיזו מידה הישיבות הצוותיות של בית-הספר מוקדשות ללמידת עמיתים?
 • עד כמה למורים חדשים יש הזדמנות ליזום ולבוא לידי ביטוי?

להרחבה על משאבי הפיתוח המקצועי

תרבות ארגונית

 • לקיים דיאלוג עם כלל הצוות שמטרתו לאתר את הצרכים האישיים והארגוניים שיש לתת עליהם מענה בתהליכי הפיתוח המקצועי . הדיאלוג צריך להיות מבוסס נתונים.
 • לקיים תהליכי ההערכה מעצבת : הערכת מתמחים, הערכה לקביעות והערכה מעצבת על פני כל רצף הקריירה ולמצבם כבסיס להצבת יעדים אישיים ובניית אופק התפתחותי לכל מורה.
 • למפות את תכניות ההתערבות ותהליכי השינוי המתרחשים בבית-הספר הדורשים תהליכי פיתוח מקצועי
 • למפות ולאגם את כלל המשאבים העומדים לרשות בית-הספר להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי בבית-הספר.
 • לבנות תוכנית עבודה מערכתית בית-ספרית בשיתוף המפקח הכולל ומנהל מרכז הפסג"ה, בהתבסס על עקרונות הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי של הלמידה המקצועית של כלל הצוות ברמה האישית וברמה הארגונית בהלימה לתכנית העבודה הבית-ספרית וליעדיה.
 • למסד שגרות ומנגנונים במרחב בית-הספר המעודדים למידת עמיתים ומקדמים תרבות של דיאלוג ושיתוף בין חברי הצוות על יישום הלמידה האישית והצוותית בהתבוננות על תהליכי ההוראה והלמידה.
 • למנות חונך אישי ולפתח תהליכי קליטה מיטביים לכל מורה ובעל תפקיד חדשים ולייצר שגרות לשיח אישי וקבוצתי עם העמיתים..
 • להטמיע תרבות של קליטת מורים עולים ולייצר תנאים מאפשרי הצלחה.
 • לאמץ בבית-הספר דפוסים של ארגון מתוקשב, המאפשר שיח מקצועי ולמידת עמיתים, הפורצת את גבולות המרחב והזמן.
 • למנות איש צוות (רכז מקצוע/מורה מוביל), שיהווה כתובת לצוות המורים לנושאי קידום ההישגים והלמידה המשמעותית..

פיתוח מקצועי

 • מרכז הפסג"ה הוא הגוף המומחה בתחום הפיתוח המקצועי ומומלץ לבסס סדירויות של התבוננות ולמידה משותפת בכל הקשור ללמידה המקצועית של המורים כפרט ובית הספר כארגון.
 • לכלול בתוכנית הבית-ספרית מסגרות מגוונות ומרחבי זמן ללמידה ולשיתוף בידע ובתובנות, ובכללן למידה אישית וקבוצתית, צפייה ולמידת עמיתים, קהילות למידה, למידה חוץ-בית-ספרית, הדרכה, ישיבות צוות מקצועי, לימודים לתארים אקדמיים, סימולציות, צילומי שיעורים ולמידה במרחבים וירטואליים.
 • לכלול בתוכנית מדדי תוצאה וצומתי הערכה למדידת האפקטיביות של התהליכים.

תרבות ארגונית

 • למסד ערוצים לתקשורת שוטפת, להיוועצות ולתיאום בין בעלי תפקידים בצוותי לטיוב המענה המקצועי לצורכי התלמידים.
 • למסד למידת עמיתים המשלבת ניתוח מקרים והתבוננות בתהליכים מנקודות מבט פדגוגיות וטיפוליות, תוך מתן ליווי מקצועי.

פיתוח מקצועי

 • לכלול התמקצעות בהוראת תחומי הדעת בפיתוח המקצועי למורים בעלי מומחיות בחינוך מיוחד.
 • לכלול התמקצעות בהוראת תלמידים בחינוך המיוחד למורים בעלי מומחיות בתחומי הדעת.
 • לבסס מנגנון/סדירות של אנשי החינוך המיוחד עם מנהל בית הספר לתכנון הפיתוח המקצועי בהתאם לצורך האישי הייחודי ולצורך בית הספר כארגון.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מורים מדווחים על חיזוק תחושת המסוגלות בפרקטיקה של ההוראה.
 • קיימות עדויות לעלייה במספר עובדי הוראה היוזמים ומיישמים חדשנות הן בתהליכי ההוראה והן בבחירת מסגרות הפיתוח המקצועי של הצוות החינוכי.
 • בבית-הספר מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו לכל מתמחה, מורה חדש, בעל תפקיד חדש.
 • קיים בבית-הספר ניהול ושימור ידע של הלמידה הבית-ספרית והלמידה האישית של כל מורה בשנים האחרונות.
 • ניצול שעות השהייה והשעות תומכות ההוראה ללמידה ולצפיית עמיתים כחלק אינטגרלי מתוכנית העבודה של הפיתוח המקצועי.
 • בניית תוכנית התפתחות מקצועית אישית לכל עובד הוראה בהלימה לנתוני ההערכה המעצבת.