מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

13 חינוך לסובלנות כבסיס לחיים משותפים

פיתוח ויישום ערכי סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית

 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, דיווחי תלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • עד כמה הרכב הצוות החינוכי בבית-הספר מגוון?
 • באיזו מידה מזדמנת לתלמידים האפשרות להיחשף בצורה מונחית לתרבויות שונות בתוך קהילת בית-הספר, או עם קהילות אחרות?
 • באיזו מידה הצוות והתלמידים הינם בעלי מודעות להבדלים תרבותיים, המשפיעים על ערכים, כל תפיסות והתנהגויות?
 • מהן ההזדמנויות שבית-הספר יצר לקידום מפגשים בין אוכלוסיות מגוונות?
 • כיצד בית-הספר מכשיר את תלמידיו להתמודדות עם עמדות מגוונות?

תרבות ארגונית

 • לשלב בתכנית העבודה הבית-ספרית פעילויות המקדמות רב-תרבויות בתחומי הדעת, בשעות החינוך ובפעילות פנאי
 • למסד מסגרות המעודדות ומאפשרות מפגשים לשיח בנושא רב-תרבויות בקהילת בית-הספר ובחברה הישראלית, להעמקת ההיכרות עם מגוון תרבויות ולטיפוח סובלנות
 • לשלב פעולות ותכניות המקדמות טיפוח הזהות האישית והקהילתית
 • לתת ביטוי בסביבות הלמידה לרכיבי הכשירות התרבותית
 • לתרגם או לתווך עבור תלמידים והוריהם שהשפה העברית אינה שגורה בפיהם, חוזרים, הודעות ומסמכים חשובים

הוראה - למידה - הערכה

 • לנהל שיח בנושא התפיסה הרב תרבותית תוך היכרות עם מאפייני תרבויות בקרב קהילת הלומדים בבית-הספר ובחברה הישראלית, לעידוד ההכלה
 • לכבד ולאפשר שימור של תרבויות המוצא ושפות האם כבסיס להעצמת הפרט והחברה

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי בנושא הכשירות התרבותית לקדם את ההיבטים של החינוך הלא פורמלי בתכנית החומש לחברה הערבית

הוראה-למידה-הערכה

 • להכיר ולחוות את המגוון המגזרי והעדתי בתוך בתי-הספר לחינוך מיוחד כהזדמנות ללמידה ולהתנסות בערכים רב-תרבותיים לציין ימי לוח של המגזרים השונים בהתאם לאוכלוסיית באי בית-הספר
 • להטמיע את התכנית "יש"י – יחד שבטי ישראל", בהלימה לאבני דרך של חמ"ד
 • מפגשים תהליכיים ומתמשכים בין מגזרים ותרבויות בהלימה לעקרונות "ע.ת.י.ד ישראלי".
 • פעילויות מגוונות, הנותנות ביטוי לשונות הרב-תרבותית בכל תחומי החיים של בית-הספר.
 • פעולות להתמודדות עם שיח שנוי במחלוקת.
 • פעולות לחיזוק וטיפוח זהות ייחודית ואישית.
 • חינוך מיוחד: התייחסות להיבטים עדתיים ומגזריים בהתאם לאוכלוסיית בית-הספר, ברמת הצוות וברמת התלמידים.
 • מורשת יהדות אתיופיה - 2804 עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה.
 • כישורי חיים - 2861 מערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים.
 • מקום לכולם - 839 הגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • קש"ר - 2860 קשב ושיח רב תרבותי - שיח מוגן בנושאים קונפליקטואליים.
 • חברי"ם  - חברה ישראלית משלבת.
 • איך ביחד? - מפגשים בין בני נוער דתיים וחילוניים מפגשים בין בני נוער מבתי ספר ממלכתיים-דתיים על-יסודיים ובין תלמידים מבתי ספר ממלכתיים על יסודיים.
 • קידום החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית- מיועדת לסייע ביצירת שוויון הזדמנויות בין תלמידי המגזר היהודי ותלמידי מגזר דוברי הערבית במערכת החינוך.
 • לחיות בחברה רבגונית - חיזוק המודעות לפיה חילוקי דעות בנושאים שונים עלולים לגרום לפילוגים קשים ולשסעים בחברה הישראלית.
 • הידברות (עברית) - דרכים לניהול ויכוח פוליטי ברשות הרבים על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי, והדגשה בסכנות הנשקפות לקיומה של מדינת ישראל עקב שימוש בדרכי מחאה בלתי לגיטימיות.
 • הידברות (ערבית) - דרכים לניהול ויכוח פוליטי ברשות הרבים על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי, והדגשה בסכנות הנשקפות לקיומה של מדינת ישראל עקב שימוש בדרכי מחאה בלתי לגיטימיות.