מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

13 טיפוח מנהיגות ביניים בית ספרית

تعزيز القيادة لأصحاب الوظائف الوسطية داخل المدرسة

 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל
 • האם קיים בבית-הספר תהליך של ביסוס והעצמה של דרג ביניים, המסוגל להובלת תהליכי עומק לימודיים וחברתיים?
 • עד כמה דרג הביניים חש מוביל ושותף בקידום התרבות של למידה משמעותית בבית-הספר? עד כמה שאר הצוות מקבל ומקדם את ההובלה?
 • עד כמה מעורבים סוכני השינוי ואנשי הצוות בתהליכים אסטרטגיים (תכנון, צוותי חשיבה, סיוע לעמיתים, קידום למידה משמעותית)?
 • באיזו מידה קיימות סדירויות של למידה-הוראה מתמדת של דרג הביניים בתוך בית-הספר?
 • האם צוות ההנהלה מעודד מורים לקחת על עצמם תפקידי הובלה פדגוגית מעבר למערך התפקידים הקיים בבית-הספר?
 • האם דרגי הביניים משולבים בצוות ההנהגה המוביל הבית ספרי?
 • האם בבית הספר קיימות פלטפורמות המאפשרות לדרגי הביניים להנחות את עבודת הצוותים?
 • האם קיים פורום ייחודי לדרג הביניים לדיון בסוגיות משותפות, כגו: הובלת שינוי, מנהיגות וכדומה?

תרבות ארגונית

 • למנות רכזים על-פי צורכי בית-הספר לצורך הצמחת מנהיגות, מסוגלות ושיפור בקרב צוות החינוך.
 • לדאוג שהרכזים ובעלי התפקידים בבית הספר יתמקצעו בתחומם.
 • למסד שגרות וסדירויות במערכת השעות, המאפשרות מסגרות למידה ועבודה משותפות של צוותים מגוונים בבית-הספר בהובלת המנהיגות הבית ספרית (צוות מוביל, צוות רב מקצועי וכו').
 • לבסס קהילות מקצועית לומדות בית-ספריות המונהגות  על-ידי כוחות פנים.
 • לבנות גרעין בית-ספרי בעל יכולות גבוהות בהובלה של תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים, המהווה דוגמה ומעורר השראה בקרב חברי הצוות הבית-ספרי.
 • למנות רכז הערכה בית-ספרי, המסייע בהצמחת מנהיגות, מסוגלות ושיפור בקרב צוות החינוך.
 • למנות רכז חברתי ערכי, רכז מעורבות חברתית, מנחה מועצות ורכז טיולים בעל תעודת רכז או המתמקצע בתחום בעל יכולות מוכחות בהנחיית הצוות החינוכי ביישומה של תכנית הפעילות החברתית ערכית.
 • ליצור סדירויות המאפשרות לצוות החינוך החברתי הכולל את הרכז החברתי,רכז המעורבות, מנחה מועצת תלמידים, רכז טיולים ,לקדם את תכנית הפעילות החברתית ערכית.
 • למנות רכז השתלבות בית ספרי ולוודא שהוא מתמקצע במסגרות המתאימות.

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים המאפשרים למנהיגות הביניים הובלת למידה שיתופית בקרב צוות המורים, פיתוח מיומנויות חקר ולמידה עצמית.
 • להעמיק את הידע המקצועי של דרגי הביניים בפיתוח וביישום כלים מגוונים להערכה, ובכללם הערכה בסביבה דיגיטלית.

פיתוח מקצועי

 • לפתח התמחויות שונות בפדגוגיה גנרית ובהתאמה הדיסציפלינרית בקרב דרגי הביניים כדי שיוכל לתמוך בצוות בית הספר.
 • לשלב מורים מנהיגים מבית הספר בתכנית "מורים מובילים".
 • לשתף את המורים בקביעת יעדים אישיים וקבוצתיים לתהליכי למידת הצוות.
 • לעודד את דרג הביניים לקבוע יעדים אישיים וקבוצתיים לתהליכי למידת הצוות.

תרבות ארגונית

 • לבסס בעלי תפקידים לצורך מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים בבית-הספר לחינוך רגיל.
 • ליזום בניית צוות הכולל בעלי תפקידים מהחינוך רגיל ומהחינוך המיוחד המלמדים בבית הספר, להובלת תהליכים לטיוב המענה למגוון מאפייני הלומדים.
 • טיפוח תוכנית "אחד על אחד" ללמידת עמיתים בית ספרית.
 • העמקת הטמעה של מודל העבודה למצוינות בחמד.
 • למנות בכל בית-ספר מורה אחראי לנושא "למידה ולב", המטמיע ערכי למידה משמעותית ברוח "לב לדעת" –
 • לעודד תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי "מעגלי חמד - קהילה לומדת".
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • במסגרת הפיתוח המקצועי הבית-ספרי מפותח ומיושם ידע פדגוגי, הנשען על כוחות פנימיים בבית-הספר.
 • שיפור באיכות תהליכי הוראה-למידה-הערכה
 • מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות הפיתוח המקצועי.
 • בבית-הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי התפקידים.
 • דרג הביניים וצוותי ההוראה יוזמים ומחדשים דרכי הוראה והערכה וצוות ההוראה מרגיש בנוח לפנות לבעלי התפקידים להתייעצות.
 • מאיצים בחינוך - 1280 תכנית "מאיצים בחינוך" פונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך
 • אוטונומיה ניהולית: התלמידים והמורים מתנסים בכלים לניהול עצמי ועוברים לעמדה פרואקטיבית של מנהלי תהליך. האוטונומיה למחנכת כמנהלת הכיתה ולרכזי שכבות ומקצועות מאפשרת תגובה מהירה למצבים ולצרכים פדגוגיים משתנים כמו גם לקיחת אחריות אישית על תוצאות. קרייה חינוכית ניסויית דרור, צומת בני דרור