על-יסודי: יעד בית-ספרי 15: ייחודיות בית-ספרית

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

15 טיפוח חזון וייחודיות בית-ספרית

تعزيز التميّز والرؤيا المدرسيّة

 • צוות מו"פ בית ספרי פעיל ומקדם תהליכי שיפור בבית הספר.
 • מרחבי הלמידה יותאמו למערך הפדגוגי וללמידה חדשנית המקדמת את מיומנויות המאה ה-21.
 • בית הספר יפעיל מנגנונים מובנים לפיתוח ידע וכלים חדשים ולהעברת הידע הנצבר בין חברי הצוות.
 • מספר היוזמות של מורים, הורים ותלמידים לקידום רעיונות ופיתוחים מגוונים.
 • שיעור המורים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית-הספר.
 • שיעור המורים המדווחים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה לבית הספר יש עיקרון מארגן - DNA ברור ומובחן, שמנחה את העשייה הבית ספרית?
 • באילו אופנים צוות המורים מניע יוזמות פדגוגיות, מפתח הליכי למידה חדשניים ומקיים קהילות למידה בית ספריות?
 • באיזו מידה קהילת ההורים/התושבים ברשות מזהים את בית הספר ככזה שיש לו גוון ייחודי ומובחן משאר בתי הספר ברשות?
 • באיזו מידה תוכנית הלימודים הבית ספרית השתנתה/פותחה בשנים האחרונות על ידי צוות המורים?
 • בחינה מחדש של העשייה הבית ספרית, הכוללת מרכיבים פדגוגיים,ארגוניים, צוותיים וקהילתיים - ובדיקת מידת ההלימה שלהם אל מול חזון בית הספר .  
 • שיתוף נרחב של גורמים בעיצוב הזהות המתגבשת ,תוך דיאלוג המשכי עם זהות המנהל.  
 • איתור שותפים רלוונטיים מבית הספר ומחוצה לו, ורתימתם לעיצוב העשייה הבית ספרית.  
 • חילוץ עיקרון פדגוגי מארגן, שיהווה את ה- DNA הבית ספרי והגדרה מחדש של ההבטחה החינוכית הבית ספרית.  
 • פיתוח מתמשך של העשייה הבית ספרית(החל מהל"ה, דרך המבנה הארגוני, מערכת ומבנה השיעורים, פיתוח צוות, תוכנית חברתית- ערכית ועוד) כך שתתבסס על הזהות הבית ספרית ועל ההבטחה החינוכית.   
 • שינוי סדירויות בית ספריות והקצאת משאבים, שיתמכו בעשייה הבית ספרית המתחדשת.  
 • ייסוד מנגנונים שיאפשרו את המשכיות ההתפתחות הבית ספרית (צוות מו"פ בית ספרי/השתלמות מוסדית מותאמת/שעות פיתוח לצוות/קהילות פיתוח מקצועיות ברמה הרשותית...).  
 • אין משימות ייחודיות לחינוך המיוחד ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מבחן האמת של הזהות הוא במפגש עם הבגרות. זוהי הזדמנות משמעותית לפעול כדי לשנות ולהתאים את אופני ההערכה לאופני הלמידה וההוראה. עם זאת, הסתכלות שש שנתית יכולה לייצר עומק מהותי , תוך יצירת מובחנות בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה. שלוש השנים של חטיבת הביניים יכולים להוות את התשתית לפיתוח התפיסות, הידע והמיומנויות הן ברמת הלומד והן למקסום סביבות הלמידה. דווקא בהיותן נטולות התמחות תוכנית נוצרת הזדמנות להפיכתן לכר פורה ומשמעותי להטמעת הזהות. מתוך תפיסת הלומד וזהותו ניתן ביתר קלות להתפתח להתמחות תוכנית מבלי לאבד את ההקשר ומתוך הבחנה בין תוכן ותהליך, בין ידע וערכים. המקצוע הנרכש בחטיבה העליונה לצד הזהות הופכים להיות חלקים משלימים ורבי עוצמה.
 • בניית שגרות , סדירויות, מנגנוני עבודה ופיתוח תפקודי לומד ודרכי הוראה ולמידה המותאמים לעקרונות פדגוגיה מוטי עתיד.
 • מדד הנשירה קטן, מדד ההתמדה גדל, תוך שימת דגש על פיתוח זהות ארגונית בקרב תלמידים, מורים והורים
 • בית הספר הוא ארגון לומד, משתנה ורלוונטי, שיש לו הבטחה חינוכית בהירה וביטויים להבטחה זו ניתן למצוא בכל שגרותיו.