מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

15 קידום אקלים מיטבי

קידום אקלים בית-ספרי מיטבי

 • המוסד החינוכי פועל לשיפור האקלים הבית-ספרי בהיבטים של קשרי מורים-תלמידים, תחושת שייכות, תחושת מוגנות וצמצום אלימות תוך קיום תכניות תומכות באופן קבוע וניטור תוצאותיהן.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • התלמיד בעל תחושת מסוגלות עצמית, יכולת לוויסות התנהגויות ורגשות ופועל מתוך מודעות לנקודות החוזק והתורפה שלו.
 • התלמיד משפר את יכולתו לנהל קשרים בין-אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר. 
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית תוך התייחסות להיגד: "כשעצוב לי או כשרע לי אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי".
 • שיעור התלמידים המדווחים על העדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או על חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מהו מצב האקלים הבית-ספרי? אילו היבטים אקלימיים דורשים שיפור?
 • באיזו מידה מתנהל שיח בית-ספרי על-אודות מצב האקלים?
 • עד כמה הצוות מאמין ומחויב לשיפור האקלים?
 • מה מידת המסוגלות והמיומנות של הצוות החינוכי לעשות שימוש במנעד תגובות חינוכיות, משמעתיות וטיפוליות מותאמות על-מנת להתמודד עם בעיות משמעת, בעיות התנהגות והתנהגויות סיכון נוספות? 

תרבות ארגונית

 • למפות ולאבחן באמצעות מגוון כלים את תמונת המצב הבית-ספרית בנושאי אקלים תוך אבחון וזיהוי של כוחות, עוצמות והזדמנויות 
 • לבנות ולהפעיל את התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות  במרחבי החיים השונים הפיזי והווירטואלי 
 • למסד סדירויות, המאפשרות קיום שיח רגשי-חברתי אישי וקבוצתי מתמשך וקבוע של מורים עם תלמידים 
 • להעניק ליווי ותמיכה לצוות החינוכי בשגרה ובעתות משבר 

פיתוח מקצועי

 • לבסס ידע וכלים בקרב הצוות החינוכי להפעלת התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות במרחבי החיים השונים הפיזי והווירטואלי  על-ידי היועץ ו/או הפסיכולוג 
 • ללוות את הצוות החינוכי ולהכשירו להפעיל מנעד תגובות חינוכיות לאירועי משמעת, אלימות והתנהגויות סיכון  
 • למסד שגרות ומנגנונים, המאפשרים ביסוס ידע, הכשרה וליווי לצוות בתחומי אקלים ומניעת אלימות במרחב הפיזי והווירטואלי 
 • לקיים פעילויות חינוכיות וחברתיות לצמצום האלימות המילולית, הפיזית והאינטרנטית בבתי-הספר 

תרבות ארגונית

 • למפות צרכים ומענים בהקשר לאקלים הבית-ספרי תוך שימת דגש על מתן מענים לתלמידים עם קשיי התנהגות.
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מבנים ושגרות קבועות, המיועדות לקידום האקלים ולשותפות חינוכית: בצוות הניהול, בצוות המורים ובשיח עם תלמידים והורים.
 • תלמידים מעורבים בעשייה הבית-ספרית לקידום האקלים.
 • תקנון שנבנה בשיתוף הורים ותלמידים, הידוע לכלל באי בית-הספר, והמתעצב באופן שוטף.
 • בית-ספר מטפל באירועי אלימות וסיכון במידתיות ובהוגנות. לדוגמה: מגיב משמעתית לכל ילד בהתאם למצבו ולמעורבותו באירוע.
 • בבית-הספר יש שיח רגשי, חברתי וערכי.
 • הצוות החינוכי מוכשר בתחום הפסיכו-פדגוגיה: היבטים רגשיים בתהליכי הוראה למידה.
 • קיים מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: קשיי משמעת, קשיי התנהגות ועוד.
 • הסביבה הפיזית בטוחה ואסתטית.
 • מעלים באקלים מטרות התוכנית הן: לברר עם הצוות החינוכי שאלות וסוגיות בנושאי חינוך אשר עמם הוא מתמודד, לאתר צרכים ייחודיים של בית הספר בנושא האקלים החינוכי ולתת בידי הצוות החינוכי תכנים ומתודות העשויים לסייע בידו בטיפוח האקלים החינוכי בבית הספר.
 • התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות 662 בתוך אתר שפ"ינט
 • כישורי חיים - 2861 ערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • תלמידים למען תלמידים כולנו גיבורי אל - 2859הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • קש"ר - 2860בערכה תמצאו תשובות לשאלות מורכבות בנושאים רבים ומגוונים הנמצאים בויכוח וקונפליקט ברמת היחיד, הכיתה, בבתי הספר, הקהילות והחברה הישראלית
 • עבודה קבוצתית במודל עוצמה שליטה עצמית וחשיבה חיובית לתלמידים עם בעיות התנהגות - 844תכנית טיפולית המקנה מיומנויות שליטה עצמית וחשיבה חיובית. התכנית מיועדת לתלמידים עם בעיות התנהגות ומבוססת על מודל לשליטה עצמית
 • מטיב"ה מערך טיפולי לתלמידים עם בעיות התנהגות 834תכנית המספקת מערך טיפולי לתלמידים מאותרים עם בעיות התנהגות קשות (אך לא עם מופרעות רגשית).
 • התקשרו"ת - 855 תכנית הורות תומכת קשר ותקווה למניעת בעיות משמעת והתנהגות אלימה באמצעות התערבות פסיכולוגית מוקדמת ועבודה עם ההורים.
 • החיים זה לא משחק ילדים - 2227התכנית עוסקת בנושאים החשובים של אלימות, בריונות והצקה בביה"ס וברשת.

חינוך מיוחד

חמ"ד