מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

16 יצירת רצף חינוכי

קידום רצף חינוכי לאורך כל היום וכל השנה

 • המוסד החינוכי מקיים קשר עם הקהילה ועם מסגרות החינוך הלא פורמלי ליצירת ראייה הוליסטית ורצף חינוכי.
 • המוסד החינוכי משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • צוות החינוך מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה.
 • התמדה בבית-הספר.
 • נשירה מבית-הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מחויב לתפיסת הרצף לאורך היום והשנה? מהי מידת המסוגלות שלו לקידום רצף?
 • מהי מידת שיתוף הפעולה עם גורמים חוץ-בית-ספריים לחיזוק הרצף, בין אם במנגנוני עבודה ובין אם בפעילויות חינוכיות משותפות?

תרבות ארגונית

 • ליצור מסגרות ומבנים לשיתופי פעולה עם גורמים בקהילה ועם מוסדות החינוך הלא פורמלי ומנהל מחלקת הנוער ביישוב
 • למסד ערוצי תקשורת בין מורים לתלמידים לאורך השנה ובחופשות בהתאם לצרכים, תוך מכוונות לחיזוק קשרי מורה-תלמיד
 • לוודא שיום הלימודים בימי ג' מסתיים בשעה 14:00 ולא יתקיימו בחינות בימי ד' וא'
 • לקדם שיתופי פעולה עם התנועות וארגוני הנוער
 • להנגיש ולחשוף בפני התלמידים והוריהם את השירותים החינוכיים הקיימים בקהילה
 • לקדם את ההיבטים של החינוך הלא פורמלי בתכנית החומש בחברה הערבית

הוראה-למידה-הערכה

 • ליזום ולייצר הזדמנויות למפגש ושיח בין המורים לתלמידים, המזמן לתלמידים אפשרות לראות במורים כתובת לתמיכה ולייעוץ בנושאים אישיים וחברתיים
 • להכשיר ולהדריך את התלמידים לניצול פנאי איכותי לאורך השנה ולקראת החופשות

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי בכלים, במיומנויות ובידע בנושא מאפייני החינוך הלא פורמלי והפנאי

הוראה-למידה-הערכה

 • לקדם שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במגוון תכניות הקיץ של משרד החינוך
 • לעודד השתתפות תלמידים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער ובפעילות המתנ"סים

תרבות ארגונית

 • למסד קשר עם מגוון מסגרות המשך לתלמידים ולשתף את התלמיד והוריו בתהליכי המעבר לחיי בוגר בקהילה
 • להטמיע תכנית חמד של חופש לאורך השנה
 • מתקיים שיח רציף במהלך שנת הלימודים ובחופשות בין מורים לתלמידים-הורים-קהילה בערוצים שונים, לרבות בערוץ הווירטואלי.
 • תנועות הנוער משולבות בפעילויות בית-ספריות וקהילתיות מגוונות ותקנון בית הספר משקף עידוד להשתתפות בהן.
 • הצוות החינוכי משלב בתחומי הדעת ובשעת החינוך, תכנים בנושא החינוך לפנאי בתהליכי רפלקציה על ניצול שעות הפנאי ואיכותו.
 • מתקיימות סדירויות ומנגנונים לחיזוק הרצפים.
 • בית-הספר מנגיש לתלמידים את השירותים החינוכיים בקהילה.
 • אתר בית ספרי הכולל מרחבי למידה פעילים במהלך השנה ובעתות חירום ומתעדכן בחומרי העשרה למהלך השנה ובחופשות
 • מעלים באקלים מטרות התוכנית הן: לברר עם הצוות החינוכי שאלות וסוגיות בנושאי חינוך אשר עמם הוא מתמודד, לאתר צרכים ייחודיים של בית הספר בנושא האקלים החינוכי ולתת בידי הצוות החינוכי תכנים ומתודות העשויים לסייע בידו בטיפוח האקלים החינוכי בבית הספר.
 • התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות 662 בתוך אתר שפ"ינט.
 • כישורי חיים - 2861 ערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • תלמידים למען תלמידים כולנו גיבורי אל - 2859הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • קש"ר - 2860בערכה תמצאו תשובות לשאלות מורכבות בנושאים רבים ומגוונים הנמצאים בויכוח וקונפליקט ברמת היחיד, הכיתה, בבתי הספר, הקהילות והחברה הישראלית
 • עבודה קבוצתית במודל עוצמה שליטה עצמית וחשיבה חיובית לתלמידים עם בעיות התנהגות - 844תכנית טיפולית המקנה מיומנויות שליטה עצמית וחשיבה חיובית. התכנית מיועדת לתלמידים עם בעיות התנהגות ומבוססת על מודל לשליטה עצמית
 • מטיב"ה מערך טיפולי לתלמידים עם בעיות התנהגות- 834תכנית המספקת מערך טיפולי לתלמידים מאותרים עם בעיות התנהגות קשות (אך לא עם מופרעות רגשית).
 • התקשרו"ת - 855 תכנית הורות תומכת קשר ותקווה למניעת בעיות משמעת והתנהגות אלימה באמצעות התערבות פסיכולוגית מוקדמת ועבודה עם ההורים. על יסודי החיים זה לא משחק ילדים מס'  2227התכנית עוסקת בנושאים החשובים של אלימות, בריונות והצקה בביה"ס וברשת.

חינוך מיוחד

חמ"ד