מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

19 ניהול הפיתוח המקצועי

ניהול עצמי של פיתוח מקצועי

 • המוסד החינוכי הוא בעל חזון, ערכים מנחים ותוכנית עבודה רב-שנתית, המטמיעה שגרות וסדירויות בתחום ההוראה, הלמידה וההערכה, המשקפות תרבות של ניהול אוטונומי.
 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות האיכות והאפקטיביות של תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי.
 • המוסד החינוכי מצמיח מנהיגות, מסוגלות ושיפור מתמיד בקרב צוות החינוך בעזרת תרבות של ניהול אוטונומי, מתן אמון במורים ושיתופם בהחלטות המרכזיות.
 • המוסד החינוכי משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל
 • באיזו מידה תהליכי הפיתוח המקצועי מובנים ומתוכננים בראייה אישית ובית-ספרית ובהלימה לנתוני ההערכה המעצבת?
 • באיזו מידה מנהל בית-הספר והצוות המוביל רואים עצמם אחראים להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי וניהולו?
 • באיזו מידה מתקיימים בבית-הספר תהליכי הערכה איכותיים של עובדי הוראה, כאלה המקדמים שיח ובניית תוכניות להתפתחות מקצועית לשיפור איכות ההוראה?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי משמשים כמשאב להשגת היעדים הבית-ספריים ולמתן מענה לצורכי המורים?
 • האם קיימות בבית-הספר שגרות וסדירויות, המקדמות ומעודדות תרבות של למידה?

תרבות ארגונית

 • לקיים דיאלוג, בהתבסס על נתונים ומיפוי הצוות,  שמטרתו איתור צרכים אישיים וארגוניים בתהליכי הפיתוח המקצועי לקיים תהליכי הערכה של עובדי הוראה: הערכת מתמחים, הערכה לקביעות והערכה מעצבת על-פני כל רצף הקרירה
 • למפות את תכניות ההתערבות ואת תהליכי השינוי בבית-הספר, הדורשים תהליכי פיתוח מקצועי
 • למפות ולאגם את כלל המשאבים העומדים לרשות בית-הספר להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי
 • לבנות מפה מרכזת של צורכי הפיתוח המקצועי הבית-ספרי והאישי, בהלימה לתכנית העבודה הבית-ספרית וליעדיה

פיתוח מקצועי

 • לבנות תכנית פיתוח מקצועי מערכתית בית-ספרית ואישית בשיתוף המפקח הכולל ומנהל מרכז הפסג"ה, בהתבסס על עקרונות הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי ובהתאמה לצרכים
 • לכלול בתכנית הבית-ספרית מסגרות מגוונות ומרחבי זמן ללמידה ולשיתוף בידע ובתובנות
 • לכלול בתכנית מדדי תוצאה וצומתי הערכה למדידת האפקטיביות של התהליכים

פיתוח מקצועי

 • לכלול בתכנית הפיתוח המקצועי התמקצעות בנושאי החינוך המיוחד לצד התמחות בהוראת תחומי דעת
 • מורים מדווחים על חיזוק תחושת המסוגלות בפרקטיקה של ההוראה.
 • קיימות עדויות לעלייה במספר עובדי הוראה היוזמים ומיישמים חדשנות הן בתהליכי ההוראה והן בבחירת מסגרות הפיתוח המקצועי של הצוות החינוכי.
 • בבית-הספר מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו לכל מתמחה, מורה חדש, בעל תפקיד חדש.
 • קיים בבית-הספר ניהול ושימור ידע של הלמידה הבית-ספרית והלמידה האישית של כל מורה בשנים האחרונות.
 • ניצול שעות השהייה והשעות תומכות ההוראה ללמידה ולצפיית עמיתים כחלק אינטגרלי מתוכנית העבודה של הפיתוח המקצועי.
 • בניית תוכנית התפתחות מקצועית אישית לכל עובד הוראה בהלימה לנתוני ההערכה המעצבת.