מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

1 הוראה-למידה-הערכה לקידום תפקודי לומד

חובה

קידום תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים ומגוונים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה

 • המוסד החינוכי משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון. ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות האיכות והאפקטיביות של תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי.
 • צוות החינוך חש שותף לתפיסת הלמידה המשמעותית, שולט ברכיביה ומשתמש בה.
 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 • צוות החינוך מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית, המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.
 • צוות החינוך מאמין ביכולותיהם של תלמידיו ולוקח אחריות אישית לקידומם כפרטים וכקבוצה תוך קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עם התלמידים.
 • התלמיד מתנסה בכלל תפקודי הלמידה המותאמים למאה ה-21 ומציג שיפור משמעותי בשלושה מהם לפחות.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי לדרכי הוראה-למידה-הערכה, מיצ״ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה תפיסת הלמידה המשמעותית ברורה לצוות? באיזו מידה הצוות חש שותף ומזדהה עם התפיסה ונכון ליישמה? האם יש צוות מוביל לקידום הנושא?
 • מהי תחושת המסוגלות ורמת הידע והמיומנויות של הצוות המקצועי בגיוון דרכי הוראה חדשניות?
 • באיזו מידה מערכת השעות הבית-ספרית ושאר הסדירויות הבית-ספריות פורצות זמן ומקום ומותאמות לתפיסת הלמידה המשמעותית?
 • באילו דרכי הערכה חלופיות משתמשים בבית-הספר? מהי איכות ההערכה החלופית? עד כמה הצוות בקיא במגוון דרכי ההערכה (לרבות מתוקשבות) ומיומן ביישום איכותי שלהן?
 • עד כמה שותפים התלמידים בהערכת הלמידה ותוצריה?
 • באיזו מידה ההערכה מייצרת שיח מעמיק ומשוב מקדם בין המורים לתלמידים? באיזו מידה ממצאי ההערכה משפיעים על הפעילות הבית-ספרית?

תרבות ארגונית

 • להתאים את הסדירויות לקידום למידה משמעותית ולתפיסה החינוכית
 • להקים צוות בית-ספרי מוביל בעל יכולות גבוהות בהובלה של תהליכי הוראה–למידה-הערכה משמעותיים
 • למנות רכז הערכה בית-ספרי, שיקדם תהליכי הערכה, תכנון ויישום של תהליכי הוראה-למידה-הערכה, תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה
 • למסד שגרות ומנגנונים, המאפשרים לצוותי המורים התבוננות על פרקטיקות ההוראה-למידה-הערכה שלהם.

הוראה- למידה- הערכה

 • לפתח מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים שיתופיות ויחסים בין-אישיים, פיתוח מיומנויות חקר ולמידה עצמית
 • לעדכן את תכניות ההוראה למידה בהתבסס על ממצאי הערכה ונתונים בית-ספריים
 • לפתח וליישם יחידות הוראה, המכוונות לפיתוח תפקודי לומד וע.מ.ר בכל תחומי הדעת
 • לגבש בשיתוף התלמידים מגוון דרכים להשגת יעדים אישיים וקבוצתיים תוך מעקב והערכה
 • לבנות ולפתח מסד נתוני הערכה תוך דגש על ע.מ.ר במבחנים ובחלופות בהערכה
 • לשתף את התלמידים בכלים ובקריטריונים להערכה, כולל הערכת עמיתים, ולאפשר להם בחירה
 • לשלב בכיתות ז'-ט' משימות הבחנות מתוקשבות ולשלב בכלל הכיתות חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית
 • לשלב ערכים בתחומי הדעת

פיתוח מקצועי

 • למסד שגרות ומנגנונים במרחב, המאפשרים לצוותי המורים התבוננות על פרקטיקות ההוראה-למידה-הערכה שלהם
 • להעמיק את הידע המקצועי של צוות החינוך בפיתוח וביישום כלים מגוונים להערכה, לרבות הערכה דיגיטלית
 • לבנות גרעין בית-ספרי בעל יכולות גבוהות בהובלה של תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים, המהווה סוכן שינוי מעורר השראה

תרבות ארגונית

 • לקדם את תחום ההערכה בבית-הספר להובלת תהליכים של הערכת תכנון ההוראה-למידה ויישומה והערכת תפקוד התלמיד והישגיו

הוראה-למידה-הערכה

 • לאפיין את הדרך שבה יבואו לידי ביטוי תפקודי הלומד במהלך ההוראה בשיעורים ובתהליך הלמידה בכל רמות התפקוד בכלל הלקויות
 • לקדם את תפקודי הלומד בקרב כלל התלמידים בדגש על התפקודים: מטה-קוגניטיבי, תוך-אישי, הכוונה עצמית וניהולה, לצד תחומי התפקוד בתכנית האישית
 • להשתמש במגוון כלי הערכה - כלי מדף סטנדרטיים, לרבות מיצ"ב פנימי, משימות הערכה חלופית וכלים מותאמים לקדם תלמידים המיועדים לגשת לבחינות הבגרות לקראת בגרות מלאה או חלקית, תוך הוראה מותאמת
 • לפתח וליישם תהליכי הערכה מותאמים לתפיסת הלמידה המשמעותית ברוח "לב לדעת" כמבססת זהות ציונית דתית. 
 • גיוון בדרכי הוראה-למידה-הערכה, המכוונות לפיתוח תפקודי לומד.
 • מרחבי למידה מגוונים (לרבות וירטואליים) פורצי זמן ומקום, הנותנים מענה למגוון תפקודי הלומד.
 • יחידות הוראה, הכוללות מטרות הקשורות לתפקודי לומד, למיומנויות, לתחום הדעת ולתחום הרגשי-חברתי-ערכי.
 • ניצול שעות השהייה ושעות תומכות הוראה ללמידה ולצפיית עמיתים.
 • מורים נותנים משוב מקדם ומלווים תהליכי הערכת עמיתים, תהליכים רפלקטיביים ופרזנטציה.
 • תלמידים מוערכים בדרכי הערכה חלופיות ותוצרי ההערכה החלופית מוצגים במרחבי הלמידה הפיזיים והווירטואליים.
 • פיתוח מקצועי ממוקד בדרכי הוראה מגוונות, חדשניות ואיכותיות, תוך הישענות על כוחות פנים-בית-ספריים.
 • תוצרי תלמידים, המבטאים רמות שונות של חשיבה ויצירה, במגוון ייצוגים של תנועה, צליל, צבע וצורה.
 • מתן אפשרויות בחירה וביטוי אישי לתלמידים בנוגע לתכנים לימודיים, ללמידה, פעילויות, מסגרת חברתית, מקום, זמן ודרכים לייצוג הלמידה.
 • חינוך מיוחד: יעדים המתייחסים לכלל תפקודי הלומד בתכניות האישיות של התלמידים.
 • רבדים - תכנית הוליסטית ייישובית המציעה מערך תמיכה כוללני לבתי ספר בפריפריה; התכנית מציעה מערך תמיכה פדגוגי, חברתי וארגוני לבתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית
 • למידה ניידת - סדרת השתלמויות הלכה למעשה המתמקדות בשילוב התקשוב בהוראה בכיתה עתירת טכנולוגיה בדגש על הקניית מיומנויות ההוראה של מחר
 • FCL כיתת העתיד - ששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, משתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר.
 • קרב למעורבות בחינוך - תכנית להרחבת האופקים וחשיפה למגוון תחומי ידע ומיומנויות באמצעות מגוון תכניות העשרה ומיזמים מגוונים
 • מקפצה - תכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות. התכנית נועדה לאפשר קידום לימודי, אישי וחברתי ומיצוי יכולותיהם ומתקיימת בשלושה מישורים מקבילים: לימודי, חברתי ואישי-רגשי.
 • עידוד יוזמות חינוכיות - תכנית עידוד יוזמות חינוכיות הינה תכנית לעידוד צמיחתן של יוזמות חינוכיות בקרב אנשי חינוך וליישומן במערכת החינוך. התכנית מטפחת יצירתיות וחדשנות בחינוך ומעודדת פיתוח שיטות חדשניות, רעיונות חדשים או חומרי לימוד לא שגרתיים המקדמים את המעשה החינוכי ועונים על צורך ייחודי של ילדי הגנים.
 • מאיצים בחינוך - תכנית הפונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך. התכנית מתקיימת במספר מרכזי פסג"ה שבתוכם פועלת חממה. תכנית זו הינה מסלול אישי לפיתוח מקצועי בו עובדי-הוראה מתרגמים את הידע והניסיון הרב שצברו להובלת מוצרים פדגוגיים חדשניים.
 • PBL-STEM ACADEMY - למידה מבוססת פרויקטים. שיטה זו מחברת את הלמידה לחיי היום-יום וממצה את הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמיד. תוכנית חינוכית-טכנולוגית אשר הופכת את בית הספר למוביל בתחום ה-PBL ואת הלמידה לחווייתית יותר.
 • איחוד מול ייחוד - פיתוח מקצועי מקוון בחלופות בהערכה - מודל מקוון ללמידה משמעותית של נושאים רוחביים, המותאמים לכל תחומי הדעת. המודל מכוון ליישום מגוון רחב של דרכי הוראה-למידה-הערכה [ה.ל.ה]
 • תכנית אל"ה
 • חלוצי הערכה

כללי

חינוך מיוחד

חינוך ממלכתי-דתי