מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

2 הישגים לימודיים

חובה

קידום התלמידים לשליטה בבסיס הידע הנדרש בתכניות הלימודים לשם שיפור הישגיהם, בדגש על שפת אם, מתמטיקה ואנגלית

 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות האיכות והאפקטיביות של תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי.
 • צוות החינוך מומחה בתחום הדעת ובפדגוגיה גנרית ומחויב להתפתחותו המקצועית, המתמקדת בשיפור תהליכי הוראה אפקטיביים.
 • צוות החינוך מטפח סביבה לימודית דינמית, מאתגרת אינטלקטואלית ומסקרנת תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 • התלמיד רואה בהשכלה ערך, הוא רחב אופקים ובעל בסיס ידע בתחומי הדעת הנלמדים ובמושגי יסוד תרבותיים והיסטוריים
 • התלמיד מממש את כישוריו ואת הישגיו הלימודיים והחברתיים בצורה מיטבית.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ואקדמית למוסד החינוכי ורואה בו מקום הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו.
 • הישגים לימודיים בשפת אם: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח' (עברית וערבית).
 • הישגים לימודיים במתמטיקה: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים באנגלית: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים במדעים: מיצ"ב ח'.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור המורים המדווחים על למידת מורים מבוססת נתונים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מה מצב שליטת התלמידים במקצועות הליבה? האם מתקיים מעקב מסודר אחר התקדמות התלמידים?
 • האם יש מקצוע מסוים, שכבת גיל או קבוצת אוכלוסיה מסוימות, שדורשים מיקוד?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים משמשים כמשאב להשגת היעדים בתחומי הדעת?
 • האם המורים בקיאים בתכניות הלימודים החדשות ומיומנים בהוראתן?

תרבות ארגונית

 • למפות את נתוני תלמידים ואת הישגיהם כבסיס לבניית תכנית עבודה בית-ספרית באמצעות נתוני המכחו״ל הניהולי
 • למנות רכז הערכה בית-ספרי, שיקדם מגוון תהליכי הערכה לשם למידה

הוראה-למידה -הערכה

 • למסד תהליכים של למידה שיתופית והערכת עמיתים
 • לבסס מיומנויות הדרושות ללומד עצמאי
 • להכיר לעומק את תכניות הלימודים החדשות ואת ההישגים המצופים בכל תחום דעת
 • לבנות תכניות הוראה, המבוססות על תכניות הלימודים לשם קידום הידע, מיומנויות החשיבה והערכים תוך התייחסות לתפקודי לומד
 • משימות בשפת אם ואנגלית:
  • לשלב טקסטים מתחומי דעת שונים בשיעורי עברית לשם תרגול והטמעה של המיומנויות האורייניות 
  • לשלב מיומנויות אורייניות בשיעורי המקצועות השונים בסיוע המורים לעברית בבית הספר
  • ללמד שלוש שעות עברית דבורה בבתי-ספר הערביים במהלך י'-י"ב, כחלק ממתווה הבגרות הישראלית לדוברי ערבית
  • לשלב מטלות ולמסד מסגרות להתנסות בהבעה בעל-פה ובדיבור בציבור בשיעורי אנגלית ושפת אם וכן בתחומי הדעת השונים
 • משימות במתמטיקה:
  • להבנות סביבה לימודית המאפשרת לתלמידים התנסות במשימות חשיבה הדורשות מציאת חוקיות, יצירתיות ויכולת הכללה ברמה גבוהה
  • ליצור ולבדוק דוגמאות, העלאת השערות, בדיקת ההשערות, אימותן או הפרכתן בכלים מתמטיים
  • להעמיק את הקשר בין משימות במתמטיקה לבין משימות בתחומי מדע ואחרים
 • לשלב בכיתות ז-ט  משימות היבחנות מתוקשבות וחלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע המקצועי של צוותי החינוך ולבסס קהילות מורים, המטפחות דרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונות
 • להעמיק את הידע של הצוות החינוכי בשילוב אוריינות טכנולוגית דיגיטלית בשפה, במתמטיקה ובאנגלית תוך יישום פרקטיקות הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה ובלמידה מרחוק
 • לפתח ולהטמיע את התכנית החדשה להתערבות עם תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב
 • להטמיע כלים לאיתור והתערבות לימודית עם תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב

הוראה-למידה-הערכה

 • להקנות ידע ומיומנויות בכל מקצועות הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים, בהתאם לשכבת הגיל ולמאפייני התלמידים
 • תפקוד תקין-גבולי : לבסס את ההוראה על תכניות ועל הקצאת שעות בחינוך הרגיל לצד תכניות ומסמכי התאמה לחינוך המיוחד
 • שאר רמות התפקוד : לבנות תכנית מותאמת בהתבסס על תכנית הלימודים
 • לקדם את רכישת הקריאה בהתמדה, בהלימה לגיל
 • לטפח מיומנויות כשירות שפתית-תקשורתית, בדגש על שיתוף בין מורות לקלינאיות תקשורת
 • ללמד מתמטיקה שימושית לצד נושאי תכנית הלימודים, תוך קידום חשיבה מתמטית וחיבור לנושאים מחיי היום-יום
 • ללמד אנגלית בקרב תלמידים בתפקוד תקין-גבולי
 • בשאר רמות התפקוד : לבחון הוראת אנגלית בהתאם למאפייני התלמידים

פיתוח מקצועי

 • לעודד התמחות בהוראת תחומי הדעת לצד ההתמחות בחינוך המיוחד, בדגש על המורים המלמדים תלמידים הניגשים גם לבחינות בגרות, או לומדים במסלולים טכנולוגיים

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת

פיתוח מקצועי

 • לקיים תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי הקהילה הלומדת להטמעת יעד זה
 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית-הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת")
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מיפויים של הישגי התלמידים ותכנית עבודה דינמית הנגזרת מהמיפויים.
 • שימוש ביחידות הוראה שפותחו ופורסמו  על-ידי משרד החינוך כדגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • שימוש במשימות הערכה ובחלופות בהערכה במטרה לבסס שליטה בשפת אם.
 • סביבות למידה מגוונות, המכוונות לשיפור ההישגים במקצועות הליבה.
 • מענים המאפשרים הוראה דיפרנציאלית.
 • מורים משתתפים בקהילה מקצועית, משתפים את עמיתיהם בתכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות הפיתוח המקצועי
 • תלמידי על-יסודי משתתפים בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית ברשת בשפה האנגלית – MOOC ובשיעורים פרטיים ברשת.
 • תלמידים מיישמים משימות אורייניות מתוקשבות בתחומי הדעת
 • חינוך מיוחד: תכניות בית-ספריות וכיתתיות בכל תחומי הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהלימה מרבית לנלמד בשכבת הגיל בחינוך הרגיל.

מתמטיקה

חינוך מיוחד

חרדי