מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

9 קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית

חובה

פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך בית-הספר ומחוצה לו

 • המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לקחת חלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומשימותיו
 • צוות החינוך מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה
 • התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית-אזרחית פעילה ומגובשת המחוברת לארץ, למורשת, למדינה יהודית ודמוקרטית המתבססת על מחויבות לערכי מגילת העצמאות (גיבוש זהות עצמית המבוססת על מאפייני כל מגזר) 
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים -מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית     
 • שיעור המתגייסים לצה"ל או הלוקחים חלק בשירות לאומי או אזרחי מקרב הבוגרים (על-יסודי).      
 • עד כמה מערך המעורבות החברתית מובנה בבית-הספר ומותאם לצורכי התלמידים והקהילה?
 • מהי רמת הידע המקצועי של הצוות החינוכי ותחושת המסוגלות שלו בהנחיית התלמידים במעורבות חברתית ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • עד כמה תהליכי המעורבות משולבים בהוויה הבית-ספרית? האם מוקצה די זמן לרפלקציה?
 • האם בית-הספר מקדם חיבור בין תחומי הדעת למעורבות החברתית?
 • באיזו מידה מקצה בית-הספר זמן ומקום להנחיית מורים ותלמידים בהובלת הרכז החברתי-ערכי או רכז מעורבות? עד כמה הרכז עושה שימוש בידע ובכלים עדכניים, שרכש במסגרות הפיתוח המקצועי במחוז?    

תרבות ארגונית

 • לקיים הליך של איתור צרכים בקרב התלמידים, קבוצת הפרויקט, הכיתה והקהילה
 • להגדיר מסגרות זמן ללמידה עיונית וקיום רפלקציה במימוש התכנית
 • לבנות מסגרות בבית-הספר ובקהילה להתנסות במעורבות חברתית ולפיתוח מנהיגות צעירה
 • לאפשר קיום יוזמות של התלמידים

הוראה- למידה-הערכה

 • לקיים למידה עיונית ורפלקטיבית המלווה את ההתנסות
 • להכשיר וללוות את התלמידים לפני, תוך כדי ולאחר ההתנסות
 • להעריך ולהוקיר כל תלמיד על תפקודו כמעורב חברתית במגוון ערוצים
 • לעודד תלמידים למנהיגות פעילה ואזרחית
 • להציג במרחבי למידה   פיזיים ווירטואליים - יוזמות של מעורבות חברתית, תוך מתן ביטוי לתהליך ולתוצר

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי להנחיה עיונית, כלים לקידום יזמות ושיח רפלקטיבי עם התלמידים על-אודות ההתנסות ומשמעותה להתפתחות האישית- רגשית

תרבות ארגונית

 • לקיים שיח בקרב מורים, תלמידים והורים בנושא מקומו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים כשותף פעיל ותורם בבית-הספר ובקהילה 

הוראה- למידה-הערכה

 • לקיים מפגשי תלמידים מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל תוך תכנון הזדמנויות לנתינה הדדית ולתרומה משותפת למען הקהילה 
 • לזמן למתבגרים מעורבות חברתית למען תלמידים צעירים יותר בבית-ספרם 
 • ליישם את התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית תוך יישום ההנחיות וההמלצות להתאמת התכנית לחינוך המיוחד 
 • להבנות ולהפעיל מנהיגות נוער בתכניות "הקהל למען ציון"
 • להטמיע את תכנית המעורבות "ממני אליך" לאור חזון החמ"ד תוך שיתוף צוות המורים והפעלת קהילות לומדות בית-ספריות
 • כל התלמידים והמורים יוזמים ומעורבים חברתית במגוון מסגרות ולאורך זמן, בשלבי התכנון, הביצוע, הרפלקציה, ההערכה והמשוב.
 • כל התלמידים המעורבים חברתית מקבלים ליווי והנחיה, העוסקים בהתפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית ומוערכים במגוון ערוצים.
 • המורים מדווחים על תחושת מסוגלות בהנחיית התלמידים במסגרות למעורבות חברתית.
 • במרחבי הלמידה מוצגים תהליכים ותוצרים, המשקפים יוזמות של מורים, הורים ותלמידים, המעורבים חברתית.
 • קיים תיעוד של מהלכי המעורבות החברתית ותוצריה והוא משמש ללמידה ולהתפתחות.
 • רכז המעורבות שותף בהנהלת בית-הספר ומשפיע על גיבוש התכנית הבית-ספרית ועל תהליכי הוראה-למידה בתחומי הדעת.
 • חינוך מיוחד: יוזמות של מעורבות חברתית בשיתוף תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד.
 • בין חברים - 752 תכנית המאפשרת תרגול נושאים חברתיים-תקשורתיים במצבים יום-יומיים באמצעות טקסטים וסרטוני וידאו.
 • מזקנים אתבונן - 795 תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר
 • Schools Onlion - ׳ 1044 - התכנית פועלת על מנת לקיים למידה משותפת של נושא מסוים עם אוכלוסייה ממגזר אחר או מרוחקת כאשר המחשב מהווה פלטפורמה לשיתופיות וליצירת קשר.
 • כחול לבן - 2789 תכנית בין תחומית, שמטרתה, העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן". התכנית משלבת בתוכה ערכים חברתיים ולאומיים
 • ירושלים - 2798 תכנית מבוססת על מיפוי כל תכניות הלימודים בחטיבות הגיל, תוך דגש על ירושלים בכל אחד מתחומי הדעת
 • תכנית מורשת יהדות אתיופיה - 2804 עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה
 • כולנו גיבורי אל - 2859 הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • עמיתים ומשפיעים- 846 תכנית להכשרת תלמידים כעמיתים מנהיגי דעה בנושאי טבק, אלכוהול וסמים ומאפשרת העצמה וחיזוק המנהיגות הצעירה תוך פיתוח אחריות אישית והדדית שתחזק אותם כ"שומרי סף" וכמקדמים אווירה חברתית של אורח חיים בריא.
 • גם אני יכול - 744 תכנית למידה והתנסות בפיתוח אביזרי עזר לבעלי צרכים מיוחדים.

חינוך מיוחד

חמ״ד