על-יסודי: מודלים אפשריים ליישום

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתווה הגמישות המלאה מאפשר לכם לבנות את מערכת השעות ואת ארגון הלימודים במגוון דרכים יצירתיות ושונות זו מזו. אנו מציגים בפניכם מודלים מוצעים ליישומים שונים של הגמישות.

א. המלצת המפמ"ר - המודל המסורתי - המודל המרוכז

מודלים א' וב' - צמצום מספר המקצועות שיילמדו במהלך השנה. התלמיד פוגש מקסימום 5-6 מורים בשנה, מפגש .משמעותי 4-10 שעות, המורה פוגש פחות כיתות, כך ניתן להעמיק את הקשר המשמעותי בן המורה לתלמיד, לקיים תהליכי למידה מתמשכים ומעמיקים יותר, להשתהות בתוך תחום הדעת לפיתוח תפקודי לומד והתנסות מגוונת במיומנויות למידה מסדר חשיבה גבוה.

לנוחיותכם מצורפת המלצת החלוקה התלת-שנתית המומלצת על-ידי המפמרים.

המלצת המפמ"רים לפריסת שעות נדרשת תלת שנתית:

1.     פריסת שעות שנתית סטנדרטית

סך כל השעות בשלוש שנים
מקצוע ז ח ט
שפה עברית* 9 3 3 3
אנגלית* 12 4 4 4
שפה זרה שניה ערבית 6+3 3 3 3
מתמטיקה* 15 5 5 5
מדעים* 14 4 5 5
חינוך- חברתי וסביבתי 6 2 2 2
חינוך גופני 6 2 2 2
תנ"ך 6 2 2 2
תרבות יהודית ישראל 5 2 2 1 (מומלץ 2 ש' בסמסטר)
היסטוריה 6 2 2 2
ספרות 6 2 2 2
גאוגרפיה אדם וסביבה 6 2 2 2
אזרחות 2 2

2.     המלצת המפמ"רים לפריסת שעות שנתית מרוכזת:

כל שאר השעות יחולקו
מקצוע ז ח ט
שפה עברית* 9 3 3 3
אנגלית* 12 4 4 4
שפה זרה שניה ערבית 6+3 3 3 3
מתמטיקה* 15 5 5 5
מדעים* 14 4 5 5
חינוך- חברתי וסביבתי 6 2 2 2
חינוך גופני 6 2 2 2
תנ"ך 6 3 3
תרבות יהודית ישראל 5 3 2
היסטוריה 6 3 3
ספרות 6 3 3
גאוגרפיה אדם וסביבה 6 2 2 2
אזרחות 2 2
  • כל שאר השעות יחולקו באוטונומיה בית ספרית אחרי השלמת מינימום 108 שעות אורך לשלוש שנים.

ב. יישום "רך" של המודל המרוכז ממתנ"ה תשע"ח

ג. מודל האשכולות

במודל זה בוחרים נושא, מיומנות או ערך מתכנית הלימודים המשותף ל 2 מקצועות מאשכולות שונים (שפה וספרות, מדעים מתמטיקה, מורשת רוח וחברה, ליבת החינוך, אומנויות) בכל מקצוע ילמדו את התכנים הקשורים לנושא הנבחר. כל מורה מלמד מתחום הדעת שלו את הנושא הנבחר בהתאם לתוכנית הלימודים המאושרת.

למודלים נוספים ניתן להיכנס לאתר אגף א' לחינוך על יסודי

מקצוע כתה ז' כתה ח' כתה ט'
מדעים מדעים 4 מדעים 5 מדעים 5
שפות עברית 3 עברית 3 עברית 4
אנגלית 4 4 4
מתמטיקה 5 5 5
הומניסטיקה ספרות 6 גיאוגרפיה 6 אזרחות 2
הומניסטיקה תנ"ך 6 תרבות יהודית 5 היסטוריה 6
חינוך - המחנך יהיה מורה של אחד המקצועות כדי שיפגוש את כיתתו יותר שעות 2 2 2
חנ"ג 2 2 2
סה"כ 32 32 30
מקצוע כתה ז כתה ח כתה ט
מדעים מדעים 4 מדעים 5 מדעים 5
שפות עברית 6 ספרות 6 עברית 4
אנגלית 4 4 4
מתמטיקה 5 5 5
הומניסטיקה תנ"ך 6 תרבות יהודית 5 היסטוריה ואזרחות 8
חינוך - המחנך יהיה המורה של אחד המקצועות 2 2 2
חנ"ג 2 2 2
סה"כ 32 31 31

חזרה לשעות