על-יסודי: מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל