על-יסודי: מטרה ד': פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית