על-יסודי: עקרונות הגמישות

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
  1. לבית-הספר האוטונומיה לבחור איך לחלק את הלמידה במשך שלוש השנים,  כמו כן ישנה גמישות של 15% בין תחומי הדעת. סל השעות הנותר אחר הקצאת שעות האורך הינו סל אוטונומי לחלוקה על פי שיקול דעת המנהל, להוציא תחומי דעת בהם הישגי בית הספר נמוכים (1-3) שם יש לתת לפחות את כל השעות הנדרשות.
  2. מנהל בית-הספר יבנה תוכנית תלת שנתית שתהיה מחייבת לאורך שלוש השנים לשכבה הספציפית, על-מנת לשמור על רצף הלמידה של כל אחת מהשכבות, באם עלתה סיבה מהותית לשינוי התוכנית באמצע הרצף התלת שנתי, יציג מנהל בית-הספר את בקשת השינוי ואת הנימוק למפקח הכולל ויקבל אישורו לביצוע השינוי התוכנית המחודשת תשלח לאגף לחינוך על יסודי
  3. תחומי דעת  המסומנים בכוכבים באפור- חלה חובה ללמדם בכל אחת משלוש השנים, חלוקת השעות בין השנים נתונה להחלטת בית-הספר.
  4. מומלץ שלא לשבץ שעת לימוד אחת לשבוע, אלא להצמיד לפחות שעתיים כדי לאפשר הליך למידה משמעותי.
  5. שעות חינוך יש ללמד שעתיים מידי שנה.