על-יסודי: פיתוח מקצועי

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בשנים האחרונות אנו לומדים מהמחקרים, שפיתוח מקצועי מיטבי הוא אחד המפתחות המרכזיים לטיוב צוותי ההוראה (מקינזי, 2007). מערכת חינוך השואפת לשיפור מתמיד של הישגיה בתחומים לימודיים, ערכיים וחברתיים חייבת לפעול לתהליכי פיתוח מקצועי עדכניים ואיכותיים.

פיתוח מקצועי של מורים הוא מסגרת חברתית ואישית, העוסקת במגוון חוויות לימוד, המזמנות אפשרויות לשפר את דרכי ההוראה ואת תוצאותיה. במיטבם, תהליכי התפתחות מקצועית אמורים לפתח את הידע, המיומנויות, התובנות ותפיסת התפקיד של כל אחד מחברי הצוות, זאת על בסיס של התנסויות, מפגשי למידה, תהליכי הוראה-למידה מבוססי דיאלוג, המשלבים בין פרקטיקה לתיאוריה, ועיסוק במיקרו-פרקטיקות. ההתפתחות המקצועית נמשכת לכל אורך חייו המקצועיים של המורה ומהווה נדבך מרכזי בפיתוחם של מסלולי קריירה עבור עובדי הוראה.

לצד זאת, תהליכי התפתחות מקצועית יכולים לקדם הובלת שינויים ברמה הבית-ספרית והמערכתית, להוות ציר חשוב בהטמעת תכנים ותוכניות חדשות ולתרום לקידום היעדים של בית-הספר.

מנהל בית-הספר הוא האחראי על ניהול ההובלה של תהליכי הפיתוח המקצועי, ורכיב משמעותי בתפקידו הוא עיצוב תהליכי הלמידה המרכזיים המתקיימים וצריכים להתקיים בבית-הספר כך שיגבירו את האפקטיביות שלהם - בתוך בית-הספר ומחוצה לו, בכל הרמות: האישית, הצוותית והארגונית.

באחריות מנהל בית-הספר לזהות את הסדירויות הארגוניות (מערכת שעות, מרחבי למידה וכיו"ב) שיובילו לסדירויות התנהגותיות (צפיית עמיתים, משוב וכיו"ב) של הצוות החינוכי, וסדירויות אלה ישפיעו על יצירת תרבות מקצועית מתמשכת בבית-הספר.

הפיתוח המקצועי אמור לעזור למורים לחשוב מחדש על דרכי עבודתם (Darling-Hammond &McLaghlin, 2011).

פיתוח מקצועי אפקטיבי

 1. התבססות על צורכי המורים ועל תחומי העניין שלהם.
 2. הזדמנויות לשיתוף פעולה במסגרת קהילות לומדות עם עמיתים.
 3. פיתוח מקצועי מתמשך ומתמיד.
 4. חיזוק המיומנויות הפדגוגיות של מורים וחיזוק הידע בתחום הדעת.
 5. תפיסת המורים כלומדים פעילים.
 6. התמקדות בשיפור תוצאות הלמידה של התלמידים.

עקרונות לבניית פיתוח מקצועי בראייה מערכתית בית-ספרית:

 • יעדי בית-הספר בתוכנית העבודה לשלוש השנים הבאות.
 • צורכי המורים לחיזוק תהליכי ההוראה והלמידה המשמעותית.
 • מיפוי צורכי הפיתוח המקצועי ברמות השונות: ארצי, מחוזי, יישובי.

תפיסת הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי (למסמך מפרט)

הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי מבוססת על התפיסה, שמהווה את הפלטפורמה הנדרשת לתוכנית פיתוח מקצועי בית-ספרי בראייה מערכתית, להובלת בית-הספר להיות ארגון לומד ולטפח למידה מקצועית מתמשכת של כל אחד מחברי הצוות כפרט ושל המליאה כארגון.

תנאים להצטרפות

 • מנהל בית-הספר והצוות שותפים ומחויבים להובלת התהליך ולניהולו.
 • הגשת תוכנית מערכתית רב-שנתית בהלימה ליעדי בית-הספר, שמהווה מענה לצורכי הארגון והפרט בבית-הספר. על התוכנית להיות מבוססת נתונים ברמת מורה וברמת בית-הספר כארגון ולתת ביטוי לכלל מסגרות הלמידה של חברי הצוות. 

מרחב הגמישות

 • מסגרות - הלמידה יכולה להתקיים במסגרות שונות, בהרכבים שונים ובמתודות מגוונות, כגון: חדר מורים לומד, למידה בקהילות מקצועיות, צפייה בשיעורים, ליווי והנחיה של עובדי הוראה חדשים, למידה מקוונת, למידה במרכזים לסימולציה בחינוך, שיעורים מצולמים וכו'.
 • משאבים – בתי-ספר שיבקשו לקיים בבית-ספרם פיתוח מקצועי במודל הגמישות יידרשו להראות בתוכנית הכוללת שימוש במשאבים תוך-בית-ספריים להובלת תהליכי הלמידה. בתהליך בית-ספרי בהיקף כולל של 60 שעות יועמדו לרשות בית-הספר מקסימום של 45 שעות לתשלום עבור מומחים ומרצים חיצוניים.
 • עקרון הגמישות והרצף לעובד ההוראה - היקף שעות ההתפתחות המקצועית לשנה המומלצים לעובד הוראה משתנה בהתאם לרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". עובד הוראה רשאי לנווט את היקף הלימודים בין השנים ובתנאי שילמד 30 שעות לפחות מדי שנה. הרפורמות מאפשרות גם צבירה של שעות משנה לשנה בהתאם לנהלים המפורטים. 

תכניות פיתוח מקצועי שמינהל עובדי הוראה מוביל

 • אקדמיה כיתה
 • מורים מובילים
 • קהילות מקצועיות לומדות
 • מורים חונכים 

מרעיון לפעולה באמצעות מרכזי הפסג"ה

מרכזי הפסג"ה אמונים על תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה. הם מהווים מרחב חינוכי, המקדם דיאלוג מקצועי עם עובדי ההוראה ובתי-הספר באזור פעילותם במטרה לשפר ולטייב את איכות עבודתם המקצועית של עובדי ההוראה בהתאמה למטרות של מערכת החינוך.

למרכז הפסג"ה תפקידים רבים ומגוונים, בהם, בהקשר זה, ייעוץ, סיוע וליווי מנהל בית-הספר בשלבים השונים של תכנון תוכנית הפיתוח המקצועי הבית-ספרית ויישומה.

מצ"ב רשימת מרכזי הפסג"ה ודרכי ההתקשרות עמם.