על-יסודי: שעות במגזר הממלכתי ערבי ובדואי

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
אשכול מקצוע סך כל השעות בשלוש שנים
אשכול שפות וספרות שפת אם (שפה וספרות) 15
עברית 15
אנגלית 13
אשכול מתמטיקה ומדעים מתמטיקה 15
מדעים 14
אשכולות מורשת רוח וחברה תרבות ומורשת דת 6
היסטוריה 6
אזרחות 2
גיאוגרפיה אדם וסביבה 6
ליבת החינוך חינוך- (התפתחות אישית ומעורבות חברתית) 6
חינוך גופני 6
אוטונומיה בית ספרית בתחום האומנויות תוספת שעות לפי החלטת בית הספר למקצוע בחירה בתחום האמנויות 3 שעות שבועיות על פני שלוש שנים למקצוע בחירה מומלץ מתחום האמנויות

חזרה לשעות

הערות:

  • השעה התוספתית בשפה העברית למגזר הערבי והבדואי בהלימה לחוזר מנכ"ל תשע"ו/1(א) מיום 01.09.15 - "עברית על הרצף".
  • כל שאר השעות יחולקו באוטונומיה בית ספרית אחרי השלמת מינימום 108 שעות אורך לשלוש שנים