קדם-יסודי: דבר מנהלת האגף

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
70 לישראל בלי מסגרת.jpg
דברי פתיחה

מפקחות, גננות וצוותים חינוכיים בגני הילדים,

לקראת שנה"ל תשע"ט מוגש לכן מארז המתנ"ה – התכנון, הניהול, וההערכות.

מארז המתנ"ה מוביל אותנו להתבוננות שנתית ומחודשת על מטרותינו, על העשייה החינוכית היומיומית ועל ההלימה בין התכנון השנתי בגן ובין ביצועו. היכרות עם ילדי הגן, התבוננות ממוקדת על קבוצת הילדים ועל כל ילד וילדה, תוך מתן מענה מותאם לצרכים השונים, הם חלק בלתי נפרד ממקצועיותה של הגננת. השנה, המתנ"ה מיועדת למנהלות הגן וכוללת בתוכה יעדים להערכת ההתקדמות השנתית.

ארבעה ממדים מגדירים כל יעד:

1.    תוצאות רצויות שכל יעד מקדם עבור הילדים.

2.    משימות מומלצות לגננת.

3.    אבני דרך מומלצות לאורך השנה, תוך בחינה והערכה של התקדמות היעד.

4.    מגוון כלים וחומרים, המעשירים את עולם הידע של הגננת בפיתוח וביישום היעד.

מארז המתנ"ה מציג תשעה יעדים הרלוונטיים להתבוננות כוללת על איכויות גן הילדים.  בגן הילדים מתקיימת אינטגרציה של איכויות פדגוגיות, רגשיות וערכיות.

בתחום הפדגוגי קיימים יעדים ממוקדים וחומרים בנושא סביבות חינוכיות מגוונות, פיתוח דרכי הוראה חדשניות וייחודיות ולימוד מקצועות הליבה. איכות בתחומים אלו בגן הילדים תיצור למידה חווייתית ומעשירה, פיתוח יוזמות ויצירתיות בקרב ילדים.

בתחום הרגשי קיימים יעדים המתייחסים לטיפוח אקלים מיטבי ולהכלת התלמידים על כל הרצף החינוכי. תחום זה מאופיין באיכות האקלים בגן, באיכות יחסי הגומלין בגן בין הגננת לילדים, בין הצוות החינוכי בכללותו ובין הילדים לילדים.

במארז ניתנו כלים וחומרים לפיתוח הידע, להעמקה ולראייה רחבה של תחום חשוב זה.  בבסיסה של כלל מערכת חינוכית הקניית ערכים עומדת כמרכיב חשוב וייחודי והוא אחד מהערכים המוספים הבולטים במערכת. בגן הילדים נושא הערכים משתלב כחלק מעשייתם החינוכית של צוות הגן, ושזור לעיתים קרובות בערכים יומיומיים חברתיים ורב תרבותיים ומקבלים משנה תוקף בגני הילדים במדינת ישראל.

חומרי המתנ"ה עודכנו והשנה התווספו סרטונים ברוב היעדים מאתר גנ-נט, כל זאת להמחשה מקצועית ולמתן כלים וידע לכל גננת המעוניינת בכך.

שנת תשע"ט היא השנה הרביעית ליישום רפורמת "הסייעת השנייה", ואחד ממרכיביה מתבטא בדיוק הפיתוח המקצועי בכלל השדרה החינוכית ובהסדרת הפעילות במרחב האשכולות הגיאוגרפיים תוך חשיבה משותפת וגיבוש קהילות לומדות. במארז קיים יעד המציג פעולות מומלצות ומידע לגננות המובילות, וכן יעד המתייחס לפיתוח מקצועי מחוזי.  

אני רואה בכם, גננות וצוותים מקצועיים, מובילים באופן ייחודי ומותאם לגנכם, עשייה מגוונת ויצירתית, תוך הכרות מעמיקה והתייחסות אישית לכל ילד וילדה, ומאחלת לכם שנה של עשייה מקצועית, משמעותית ומספקת.

בברכה,

סימה חדד

מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי