קדם-יסודי: דבר מנהלת האגף

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דברי פתיחה

מפקחות, גננות וצוותים חינוכיים בגני הילדים,

לקראת שנה"ל תשע"ח מוגש לכן מארז המתנ"ה – התכנון, הניהול, וההערכות.

מארז המתנ"ה מוביל אותנו להתבוננות שנתית ומחודשת על מטרותינו, על העשייה החינוכית היומיומית ועל ההלימה בין התכנון השנתי בגן ובין ביצועו. היכרות עם ילדי הגן, התבוננות ממוקדת על קבוצת הילדים ועל כל ילד וילדה, תוך מתן מענה מותאם לצרכים השונים, הם חלק בלתי נפרד ממקצועיותה של הגננת. השנה, המתנ"ה מיועדת למנהלות הגן וכוללת בתוכה יעדים להערכת ההתקדמות השנתית.

ארבעה ממדים מגדירים כל יעד:

  1. תוצאות רצויות שכל יעד מקדם עבור הילדים.
  2. משימות מומלצות לגננת.
  3. אבני דרך מומלצות לאורך השנה, תוך בחינה והערכה של התקדמות היעד.
  4. מגוון כלים וחומרים, המעשירים את עולם הידע של הגננת בפיתוח וביישום היעד.

מערכת החינוך רואה בלמידה המשמעותית יעד מתמשך ורב-שנתי, ומטרתו לפתח למידה ועשייה חינוכית בעלת משמעות, ולהוביל לצמיחה אישית ולהתקדמות בכל תחומי ההתפתחות. המטרה הראשונה במתנ"ה מכוונת ללמידה משמעותית, בהתאמה לגן הילדים, ולאפשרויות הקיימות במסגרת חינוכית בעלת מרחב משמעותי, החיוני להתפתחותם של ילדי הגן.

מארז המתנ"ה מציג בפניכן את מקצועות הליבה בגן הילדים: פיתוח חשיבה מתמטית, שפה ואוריינות, חינוך לאמנויות, מדיה דיגיטלית, חינוך גופני, חינוך מדעי-טכנולוגי, חינוך סביבתי ומוסיקה. כל אחד מהמקצועות חיוניים להתפתחותם של ילדי הגן, להעשרת הידע ולפיתוח מיומנויות ומשתלבים באופן אינטגרטיבי זה עם זה בעשייה החינוכית היומיומית בגן.

קידום אקלים גן מיטבי ורכישת כישורי חיים הוא יעד בעל חשיבות מרבית, וכולל היכרות עם משפחות שונות בגן, מתן מענה דיפרנציאלי לכל ילד ושוויון הזדמנויות לכלל הילדים. במארז ניתנו כלים וחומרים לפיתוח הידע, להעמקה ולראייה רחבה של תחום חשוב זה.  

שנת תשע"ח היא השנה השלישית ליישום רפורמת "הסייעת השנייה", ואחד ממרכיביה מתבטא בהסדרת הפעילות במרחב האשכולות הגיאוגרפיים תוך חשיבה משותפת וגיבוש קהילות לומדות. במארז קיים יעד המציג פעולות מומלצות ומידע לגננות המובילות. בניית האשכול והמפגשים המשותפים מהווים למידה משמעותית עבור גננות האשכול, תוך מתן תחושת שייכות מקצועית וקהילתית לגננות המרחב.

אני רואה בכם, גננות וצוותים מקצועיים, מובילים עשייה מגוונת ויצירתית, תוך התייחסות אישית לכל ילד וילדה, ומאחלת לכם שנה של עשייה מקצועית, משמעותית ומספקת.

בברכה,

סימה חדד

מנהלת אגף א