קדם-יסודי: דבר מנהלת האגף לחינוך מיוחד

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


אנשי חינוך יקרים,

רפורמת ההכלה וההשתלבות ויישום התיקון לחוק החינוך המיוחד (תיקון 11 יולי 2018) יצאו לדרך ביישום הדרגתי ברמה ארצית שתחילתו במחוז צפון. עקרונות הרפורמה מחזקים את הצורך בלמידת עמיתים ובהפריה הדדית בידע ובמיומנויות הוראה של אנשי חינוך מיוחד וחינוך רגיל. היישום ההדרגתי של הרפורמה מאפשר תהליכים של הכשרת לבבות, בירור עמדות והיערכות פדגוגית וארגונית, לקראת יישומה המלא. זאת, כחלק מהידוק הרצף בין החינוך המיוחד לבין החינוך הרגיל ומתכנון מענה מקצועי מותאם לתלמידים עם מגוון מוגבלויות ובכל רמות התפקוד במסגרות החינוך לסוגיהן.  

העקרונות המרכזיים ביישום התיקון לחוק החינוך המיוחד (תיקון 11 יולי 2018) מתייחסים לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגיל, שינוי בתהליך קביעת הזכאות ומשמעותה, ניהול הוועדה ע"י איש חינוך מיוחד ובחירת הורים את סוג המסגרת בתנאים המפורטים בחוק.  

ההכלה וההשתלבות והתיקון לחוק החינוך המיוחד מהווים ציר מארגן להתבוננות ביעד החדש בנושא זה שנוסף למתנ"ה, לצד משימות רבות ביעדים קיימים, התומכות במהלך ובהיערכות לקראתו.  

התכנון הפדגוגי וההוראה בפועל לתלמידים עם צרכים מיוחדים בכל שכבות הגיל, מכוון להגברת הנגישות של תכניות הלימודים עבור תלמידים בכל שכבות הגיל, תוך התאמת  תהליכי ההוראה-למידה-הערכה לצורכי הלומדים.

בשנת תשע"ט עלה לאוויר תל"ם בחנ"מ - מדריך אינטרנטי לתכנון למידה משמעותית והוראה איכותית. המדריך כולל מידע, עקרונות וכלים שעשויים לסייע לצוותים החינוכיים, המלמדים תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד, בתכנון הפדגוגי וביישומו.

בדומה לשנים קודמות, כוללת המתנ"ה משימות ייחודיות לחינוך המיוחד, המופיעות בהמשך למשימות המקבילות לחינוך הרגיל ומשלימות אותן. עיון מעמיק בכלל המשימות יאפשר בחירה מושכלת של יעדים ושילובם בתכנית העבודה הבית ספרית, תוך השענות על כלי המתנ"ה לשם מעקב וניתוח היישום של התכנית.

המשימות מתייחסות לתלמידים עם צרכים מיוחדים בכל סוגי המסגרות - גן לחינוך רגיל וגן לחינוך מיוחד.

המשימות נוגעות לתחומי הליבה בגיל הרך ולנושאים ייחודיים בחינוך המיוחד, תוך יישום עקרונות הגישה האקולוגית בעבודת הגן ותוך התייחסות מכבדת לגילו הכרונולוגי של הלומד על אף מגבלותיו. כמו כן מכוונות המשימות לטיפוח החשיבה, להעשרת מגוון דרכי ההבעה, לקידום מיומנויות רגשיות, לקיום קשרים עם לומדים מהחינוך הרגיל ולקידום מעורבותם של הילדים בחיי הגן.

אנו רואים אתגר גדול בקידום ילדים בכל רמות התפקוד בהתאם לנקודות החוזק שלהם ולצרכיהם הייחודיים ובהעלאת רף הציפיות של צוות הגן מתוך אמונה ביכולתו של כל ילד להתקדם ולהצליח. זאת, תוך שימת דגש על התמקצעות מתמדת של הצוותים וכן על שילוב כלים אומנותיים, כלים דיגיטליים וטכנולוגיה מסייעת בהתאם למאפייני הילדים.

לצוותים החינוכיים והטיפוליים בגני הילדים אחריות לאתר מוקדם ככל האפשר את נקודות החוזק של הילדים ואת צרכיהם הייחודיים, ולהעניק להם מענה מקצועי מותאם בהיבט הלימודי, החברתי והרגשי, ברמה האישית והקבוצתית כאחת.  

לשיתוף ההורים לאורך שנת הלימודים, חשיבות רבה. ההורים המתמודדים עם סוגיות מורכבות שונות בגידול ילדיהם, מכירים את תפקודו של הילד, תחומי העניין שלו, חוזקותיו וקשייו במגוון סביבות ומצבי חיים לאורך התפתחותו, ומעורבותם חיונית לטיוב המענה לצרכיו המיוחדים.

צוות האגף לחינוך מיוחד עומד לרשותכם לשם קידום המשימות החינוכיות והאתגרים הניצבים בפנינו.

בברכת הצלחה,

רחל אברמזון

וצוות אגף א' חינוך מיוחד