קדם-יסודי: דבר מנהלת האגף לחינוך מיוחד

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דברי פתיחה

אנשי חינוך יקרים,

העשייה החינוכית-פדגוגית בחינוך המיוחד מתקיימת בהלימה מרבית לתכניות לימודים ולמגמות בחינוך הרגיל, תוך התאמתן למאפייניהם האישיים של הלומדים, לצד נושאים ייחודיים לחינוך המיוחד.

כביטוי לתפיסה זו מפורטות המשימות הייחודיות ללומדים עם צרכים מיוחדים בהמשך למשימות המקבילות לחינוך הרגיל ומשלימות אותן.

עיון מעמיק בכלל המשימות יאפשר בחירה מושכלת של יעדים ושילובם בתכנית העבודה הגנית, תוך הישענות על כלי המתנ"ה לשם מעקב אחר תהליך היישום של התכנית וניתוחו.

המשימות מתייחסות לילדים עם צרכים מיוחדים המשתלבים בגן הרגיל ובגן לחינוך מיוחד.

המשימות נוגעות לתחומי הליבה בגיל הרך ולנושאים ייחודיים בחינוך המיוחד, תוך יישום עקרונות הגישה האקולוגית בעבודת הגן. כמו כן,  המשימות מכוונות להתייחסות מכבדת לגילו הכרונולוגי של הלומד על אף מגבלותיו, לקיום קשרים עם לומדים מהחינוך הרגיל ולקידום מעורבותם של הילדים בחיי הגן.

אנו רואים אתגר גדול בקידום ילדים בכל הלקויות ורמות התפקוד בהתאם לנקודות החוזק שלהם ולצורכיהם הייחודיים ובהעלאת רף הציפיות של צוות הגן, מתוך אמונה ביכולתו של כל ילד להתקדם ולהצליח. זאת, תוך שימת דגש על התמקצעות מתמדת של הצוותים וכן על שילוב כלים דיגיטליים וטכנולוגיה מסייעת בהתאם למאפייני הילדים.

לצוותים החינוכיים והטיפוליים בגני הילדים אחריות לאתר מוקדם ככל האפשר את נקודות החוזק של הילדים ואת צורכיהם הייחודיים ולהעניק להם מענה מקצועי מותאם בהיבט הלימודי, החברתי והרגשי, ברמה האישית והקבוצתית כאחת.

בגני החינוך הרגיל שבהם משתלבים ילדים עם צרכים מיוחדים חשוב לקדם תהליכי למידה והיוועצות בשיתוף עם צוותי החינוך המיוחד כדי להבטיח השתלבות מיטבית של הילדים, הכלתם והתקדמות בתפקודם.

להורים, המלווים את ילדיהם ומתמודדים עם סוגיות מורכבות שונות, מקום משמעותי. השיח עמם ויצירת שיתופי הפעולה הכרחיים לשם מתן מענה מקצועי שלם ברצף שבין הבית וגן הילדים ובמעבר לבית-הספר .

צוות האגף לחינוך מיוחד עומד לרשותכם לשם קידום המשימות החינוכיות והאתגרים הניצבים בפנינו.

בברכת הצלחה,

רחל אברמזון

וצוות אגף א' חינוך מיוחד