קדם-יסודי: דבר מנהלת האגף לחינוך מיוחד

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
70 לישראל בלי מסגרת.jpg

דברי פתיחה

אנשי חינוך יקרים,

העשייה החינוכית-טיפולית בחינוך המיוחד מכוונת להידוק הרצף בין החינוך המיוחד לבין החינוך הרגיל, תוך מתן מענה מקצועי מותאם במסגרות החינוך לסוגיהן לתלמידים עם מגוון מוגבלויות ובכל רמות התפקוד. בהתאם לכך מתבסס התכנון הפדגוגי בחינוך המיוחד על תוכניות לימודים ומגמות בחינוך הרגיל, תוך התאמתן לצורכי הלומדים, לצד נושאים ויעדים ייחודיים לחינוך המיוחד.

כביטוי לתפיסה זו כוללת המתנ"ה משימות ייחודיות לחינוך המיוחד, המופיעות בהמשך למשימות המקבילות לחינוך הרגיל ומשלימות אותן. עיון מעמיק בכלל המשימות יאפשר בחירה מושכלת של יעדים ושילובם בתוכנית העבודה הגנית, תוך השענות על כלי המתנ"ה לשם מעקב וניתוח היישום של התכנית.

המשימות מתייחסות לילדים עם צרכים מיוחדים המשתלבים בגן הרגיל ובגן לחינוך מיוחד.

המשימות נוגעות לתחומי הליבה בגיל הרך ולנושאים ייחודיים בחינוך המיוחד, תוך יישום עקרונות הגישה האקולוגית בעבודת הגן ותוך התייחסות מכבדת לגילו הכרונולוגי של הלומד על אף מגבלותיו. כמו כן מכוונות המשימות לטיפוח החשיבה, להעשרת מגוון דרכי ההבעה, לקידום מיומנויות רגשיות, לקיום קשרים עם לומדים מהחינוך הרגיל ולקידום מעורבותם של הילדים בחיי הגן.

אנו רואים אתגר גדול בקידום ילדים בכל רמות התפקוד בהתאם לנקודות החוזק שלהם ולצרכיהם הייחודיים ובהעלאת רף הציפיות של צוות הגן מתוך אמונה ביכולתו של כל ילד להתקדם ולהצליח. זאת, תוך שימת דגש על התמקצעות מתמדת של הצוותים וכן על שילוב כלים אומנותיים, כלים דיגיטליים וטכנולוגיה מסייעת בהתאם למאפייני הילדים.

לצוותים החינוכיים והטיפוליים בגני הילדים אחריות לאתר מוקדם ככל האפשר את נקודות החוזק של הילדים ואת צרכיהם הייחודיים, ולהעניק להם מענה מקצועי מותאם בהיבט הלימודי, החברתי והרגשי, ברמה האישית והקבוצתית כאחת.  

בגני החינוך הרגיל בהם משתלבים ילדים עם צרכים מיוחדים, חשוב לקדם תהליכי למידה והיוועצות במשותף עם צוותי החינוך המיוחד, כדי להבטיח השתלבות מיטבית של הילדים, הכלתם והתקדמות בתפקודם.

חשיבות רבה יש לשיתוף ההורים לאורך שנת הלימודים. ההורים המתמודדים עם סוגיות מורכבות שונות בגידול ילדיהם, מכירים את תפקודו של הילד, תחומי העניין שלו, חוזקותיו וקשייו במגוון סביבות ומצבי חיים לאורך התפתחותו, ומעורבותם חיונית לטיוב המענה לצרכיו המיוחדים.

צוות האגף לחינוך מיוחד עומד לרשותכם לשם קידום המשימות החינוכיות והאתגרים הניצבים לפנינו.

בברכת הצלחה,

רחל אברמזון

וצוות אגף א חינוך מיוחד