מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד גני

1 תכנון ויישום של תהליכי הוראה-למידה מגוונים וחדשניים, המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה

חובה


  • מממש את כישוריו והישגיו הלימודיים בצורה מיטבית.
  • מתנסה במיומנויות המאה ה-21: יצירתיות, אינטליגנציה רגשית, עבודה בסביבה משתנה ועבודת צוות .


  • להכיר את הילדים ואת אופני למידתם כשלב ראשוני ובסיסי.
  • לבנות תכנית עבודה ממוקדת בתהליכי הוראה ולמידה מגוונים על-פי צורכי הילדים בקבוצת הגן.
  • להרחיב התנסויות חווייתיות, המגבירות סקרנות ומפתחות תפקודי לומד.
  • להעריך תהליכי למידה באמצעות תצפיות, תוך גמישות פדגוגית ואפשרויות לשינוי בהתאם לצורכי הילדים.
  • לפעול בהלימה מרבית לתכניות החינוך הרגיל באשכולות הליבה, תוך התאמת ההוראה למאפייני הילדים.
  • לשלב בתכנית הגנית נושאים רלוונטיים מתחומי ההכנה לחיים לקידום תפקוד עצמאי ואוטונומי בחיי היומיום, כחלק מתחומי הליבה של החינוך המיוחד.
  • לקיים תהליכי הוראה למידה ברוח משנת החמ"ד.
דרכי פעולה מומלצות איך אדע שהיעד מתקדם?
שימוש בכלי "מבטים" למיפוי קבוצת הילדים לפי צורכי למידתם. היכרות עם צורכי הלמידה של כל ילדי הגן עד חודש דצמבר.
בניית תכנית עבודה שנתית, המבוססת על כלל תכניות הלימודים, לרבות חומרים כתובים ותכניות האגף. קיימת תכנית לימודים מותאמת לצורכי הגן ובה הלימה בין צורכי למידת הילדים בגן לבין דגשי התכנית.
בחירת שלושה תפקודי לומד מרכזיים לפחות כמיקוד לאורך השנה. יש ביטויים ושימושים בקרב הילדים בהטמעת תפקודי הלומד שנבחרו בתכנית העבודה.
הערכה של התכנים והתפקודים במחצית השנה ושל תרומתם לילדים. עדכון או שינוי תכנית העבודה האישית והקבוצתית בהתאם לצורכי הגן.
חינוך מיוחד: שיתוף הצוות, ההורים והילדים (במידת האפשר) בקידום יעדי התכנית האישית, לרבות יעדים לקידום תפקודי לומד. מעקב אחר יישום התכנית הגנית והאישית על-ידי הגננת

חינוך מיוחד

חמ"ד