קדם-יסודי: יעד גני 3ד׳: קידום השימוש וההכרות עם מדיה דיגיטלית בגן הילדים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד גני

קידום השימוש וההכרות במדיה דיגיטלית בגן הילדים


 • נחשף ומכיר שימוש במדיה דיגיטלית.
 • משתמש במרחבי הלמידה הוירטואליים.
 • משכלל מיומנויות דיגיטליות לאורך השנה.
 • להשתמש במדיה דיגיטלית כדי לקרב את הרחוק – מראות, אנשים, תובנות.
 • לזמן לילדים שימוש במדיה הדיגיטלית להבעה ויצירה - ציור, צילום והקלטה.
 • להנגיש מידע דיגיטלי (תצלומים, סרטים, הקלטות) מקורי של קהילת הגן לחוויה חוזרת, לשכלול רעיונות.
 • לאפשר לילד בחירה ושילוב כלי מדיה דיגיטלית בחקר, במשחק וביצירה.
 • ללמד שימוש מושכל בטוח ומכבד.
 • להקנות לילד מיומנויות של שימוש עצמאי ומושכל בכלים דיגיטליים, באמצעי טכנולוגיה מסייעת ובעזרי תקשורת תומכת וחלופית.
 • להקנות לילד, בשיתוף ההורים, מיומנויות של צריכה נכונה המותאמות למשנת החמד ואורח חייו.
איך אדע שמתקדמים אל היעד?
הגננת משתמשת במדיה דיגיטלית לפיתוח, לניתוח ולעידוד שיח בין הילדים במסגרות למידה שונות (עבודה פרטנית, קבוצה ומליאה).
ארגון תיקיות תצלומים וסרטונים מעולם הילדים בגן ובבית. תיעוד דיגיטלי של תהליכי הלמידה בגן לחזרתיות של הילדים על- פי בחירה.
ילדים משתמשים בכלים דיגיטליים פתוחים, המכוונים לעשייה דרך צלמיות. שימוש בתהליכים ובהמשגה של פעולות - שמירה, שליפה, שכפול, שתוף.
חינוך מיוחד: הילדים משתמשים באמצעי טכנולוגיה מסייעת ובעזרי תקשורת תומכת וחלופית לצורך התמודדות עם משימות ותפקוד במצבים שונים.
 • תמונה שווה אלף מילים: מצלמה איכותית ביד כל ילד ושילוב שפת הצילום והפרשנות בתחומי העשייה בגן. גן ניסויי שושנים א', קצרין