מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד גני

מדיה דיגיטלית בגן הילדים


  • נחשף ומכיר שימוש במדיה דיגיטלית.
  • משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית.
  • משכלל מיומנויות דיגיטליות לאורך השנה.
  • להשתמש במדיה דיגיטלית על-מנת לקרב את הרחוק – מראות, אנשים, תובנות.
  • לאפשר לילדים להשתמש במדיה הדיגיטלית להבעה וליצירה - ציור, צילום והקלטה - להיות יצרנים ולא רק צרכנים.
  • להנגיש מידע דיגיטלי (תצלומים, סרטים, הקלטות) מקורי של קהילת הגן לחוויה חוזרת, לשכלול רעיונות.
  • לאפשר לילד בחירה ושילוב כלי מדיה דיגיטלית בחקר, במשחק וביצירה.
  • להשתמש באינטרנט וברשתות החברתיות באופן מושכל, בטוח ומכבד.
  • להקנות לילד מיומנויות של שימוש עצמאי ומושכל בכלים דיגיטליים, באמצעי טכנולוגיה מסייעת ובעזרי תקשורת תומכת וחלופית.
דרכי פעולה מומלצות איך אדע שהיעד מתקדם?
ארגון של כלי מדיה דיגיטלית בסביבה החינוכית לקידום אינטראקציות שיח וקשר עין ולקידום עשייה שבה הילדים יוצרים תכנים ופעולות ולא רק צורכים. הגננת משתמשת במדיה דיגיטלית לפיתוח, לניתוח ולעידוד שיח בין הילדים במסגרות למידה שונות (עבודה פרטנית, קבוצה ומליאה).
שימוש במידע מקורי של ילדי הגן כחומר גלם לתהליכי הוראה ולמידה. נראות של תצלומי ילדים מהגן ומהבית במרחבים השונים של הגן. ארגון תיקיות תצלומים וסרטונים מעולם הילדים בגן ובבית. תיעוד דיגיטלי של תהליכי הלמידה בגן לחזרתיות של הילדים על-פי בחירה.
חשיפה לאוריינות דיגיטלית - שפת הצלמיות ושפת התכנות ילדים משתמשים בכלים דיגיטליים פתוחים, המכוונים לעשייה דרך צלמיות. שימוש בתהליכים ובהמשגה של פעולות - שמירה, שליפה, שכפול, שתוף.
חינוך מיוחד: שילוב אמצעי טכנולוגיה מסייעת ועזרי תקשורת תומכת וחלופית במרחבי הגן, בהתאם לנושא ולמאפייני הילדים. הילדים משתמשים באמצעי טכנולוגיה מסייעת ובעזרי תקשורת תומכת וחלופית לצורך התמודדות עם משימות ותפקוד במצבים שונים.