מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד גני

5 קידום רכישת כישורי חיים, רווחה נפשית ואקלים חינוכי מיטבי


  • שיפור יכולות הילדים ליצור קשרים בין-אישיים, להכיל שונות, לעבוד בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר.
  • פיתוח זהות אישית ותחושת מסוגלות עצמית, יכולת לוויסות התנהגותי ורגשי. 
  • לזמן מרחבים להתנסויות חברתיות ומשחק בשיתוף פעולה.
  • לשלב בסדר היום של הגן פעילויות לוויסות עצמי ולרכישת כישורי חיים.
  • לבסס גישה אמפתית לאחר ולהכלת שונויות.
  • לפעול לשיפור האקלים הגני בהיבטים של קשרי צוות חינוכי-ילדים-הורים, תחושת שייכות ותחושת מוגנות - תוך קיום תכניות תומכות.
  • לאפשר ביטוי רגשי במגוון דרכים.
  • לזמן למידה של נושאים הקשורים לתפקוד עצמאי ואוטונומי כחלק מקידום איכות החיים במגוון הסביבות בגן ומחוצה לו תוך חיבור לתחומים נוספים.
  • ליישם את חוזר המנכ"ל לקידום אקלים חינוכי מיטבי תוך התייחסות לפרקים הנוגעים לגן הילדים בפרט ולאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בכלל.
  • למסד את קידום הנושא במערך הארגוני של הגן תוך התמקצעות בנושא מניעה והתמודדות עם התנהגות בלתי מסתגלת של ילדים.
דרכי פעולה מומלצות איך אדע שהיעד מתקדם?
היכרות עם ילדים כפרטים וכקבוצה וזיהוי צורכי הילדים. קיומן של תצפיות מתמשכות על תפקוד הילדים בגן לשם בניית תכנית עבודה ראשונית ושיח עם הורים.
פעילויות יזומות של הגננת לרכישת כישורי חיים וקידום האקלים. בגן שורר אקלים נעים וחיובי, ילדים משחקים ופועלים בסביבת גן בטוחה רגשית. ילדים מתקדמים ומתפתחים לאורך השנה בתחום החברתי.
קיום קשרים חברתיים בין ילדים, המבוססים על יחס הוגן ואמפתי סביבות הלמידה מאפשרות אינטראקציות חברתיות בגן ויצירת חברויות ושיתופי פעולה.
קיומם של מרחבים ומגוון דרכים לביטוי רגשי. קיימת לגיטימציה לביטויים רגשיים מכל סוג ובאמצעים מילוליים ולא מילוליים. ילדים מביעים רגשותיהם בנוחות.
חינוך מיוחד: קיומם של יעדים בתכנית קבוצתית או אישית בתחומי ההכנה לחיים. מעקב על-ידי מפקחת או מומחית תחום מטעם המתי"א באמצעות בדיקת התכניות וצפייה בגן.

חינוך מיוחד