מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד גני

8 גיבוש ובנייה של אשכולות הגנים כקהילות למידה מתפתחות

יעד זה מתייחס לגננות מובילות

תוצאה רצויה שהיעד מקדם ברמת גננות האשכול

●      שייכות מקצועית לאשכול, רואה בו מקום הנותן מענה הוליסטי ומשמעותי עבורה.

●      הצמחה מקצועית וקבלת כלים המשלבים ידע ויישום פרקטי בגן הילדים.

●      יצירת שיתופי פעולה מקצועיים, תוך דיאלוג רגשי וערכי פתוח באשכול.

  • העמקה ומיצוב של הקהילה האשכולית הלומדת בהתבסס על עקרונות של בניית  קהילה והובלתה.
  • תכנון התהליך של למידת האשכול בשיתוף הפיקוח ומרכז הפסג"ה.
  • קיום מפגשים קבועים, הנותנים מענה להתפתחות הקהילה וכל גננת באשכול.
  • לאפשר מרחב פתוח ובטוח ללמידה מתוך הפרקטיקה ובתוכה, תוך יצירת אקלים מיטבי, המזמן ומקדם פרקטיקות ויישום בשטח.
  • לזהות הזדמנויות וליצור שותפויות בקהילה. 
  • לעודד מנהלות של אשכולות גנים בחינוך המיוחד לקחת חלק בפיתוח מקצועי ייעודי מטעם אגף חינוך מיוחד.
  • לקיים תכנית "מעגלי חמ"ד קהילה לומדת."
דרכי פעולה מומלצות איך אדע שהיעד מתקדם?
בניית תכנית עבודה לאור מפגשי האשכול בשנה הקודמת ובקשות הקבוצה מתקיים מפגש משותף עם מפקחות, מנהלת הפסג"ה לחשיבה על הפיתוח המקצועי, לפני תחילת השנה
בירור צרכי הקבוצה וגיבוש מטרת למידה משותפת קיום מפגש להכרות ולאחריו בניית תכנית עבודה שנתית המותאמת לצורכי למידת הקבוצה
חלוקת מפגש האשכול בהתאם לצרכי הקבוצה, ולבקשת המפקחת בתוך מפגש האשכול מתקיימים שלושת הרכיבים הבאים:

1.       ידע

2.       פרקטיקות ויישום הידע

3.       שיח עמיתות

קיום שותפות בין חברות בקהילת האשכול לאורך השנה יתקיימו שותפויות בין גננות האשכול, לדוגמה: פרויקטים משותפים, ביקורים בגנים, תכנון פעילויות משותפות.