מנהלים יקרים.

מסמך הנחיות ראשוני לשנת תשפ"א יצא ביוני 2020.

הנחיות נוספות תצאנה במסגרת אתר ייעודי בתחילת אוגוסט.

קדם-יסודי: משאבים פדגוגיים