קדם-יסודי: שלבים לתכנון תכנית עבודה בגן הילדים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בטרם תחילת תכנון תכנית העבודה, אנו ממליצים לקיים מספר שלבים:

1.קריאת המתנ"ה

אנו ממליצים לקרוא את המתנ"ה מתחילתה ועד סופה. הדבר יסייע לכן לבחור באופן מושכל את המטרות והיעדים בהם תרצו להתמקד השנה.

2. גיבוש תמונת מצב ובחירת ציר אורך

בחירת ציר אורך תתבצע אחרי גיבוש תמונת המצב. המטרה היא לאפשר לנו להבין מה הן נקודות החוזק שלנו ומה הן נקודות החולשה ומתוכן לקבל החלטה מה הם היעדים שאנחנו רוצים ויכולים לשפר בצורה משמעותית בשנה הקרובה.  השלבים מקדימים לתכנון תכנית עבודה חשובים לקבלת ההחלטה לחשיבה על יעדים אותם תרצו לקדם בגן הילדים.

3. בחירת יעדים

תמונת המצב שגיבשתם תאפשר לכם לבחור מהו היעד המרכזי שסביבו תבצעו את תהליך השינוי, ובאילו יעדים נדרש עדכון על -מנת לשפר את התוצאות.

לצד יעד החובה, יש לבחור לפחות שני יעדים שנתיים , שנדרש בהם טיפול עומק ולתכנן סביבם תכנית העבודה בגן.  ההחלטה על היקף התכנון לכל יעד נתונה לבחירתכם, בהתאם לצרכי הגן שלכם ובהתאם לציר האורך המרכזי עליו תרצו לבסס את תכנית הלימודים שלכם.

כיצד תחליטו באילו יעדים תמקדו את העשייה החינוכית?

ההחלטה באילו יעדים להתמקד יכולה להיות כתוצאה מתשובה למספר  שאלות:

 1. מה הם הנושאים שבהם המצב הוא הבעייתי ביותר ומחייב טיפול ממוקד?
 2. מהו הנושא שארצה להתמקד בו ולייצר שיא חדש בגן?
 3. מה הם הנושאים שאם נטפל בהם יוכלו להוות מנוף לשינוי למגוון רחב של אתגרים בגן  הילדים?

שאלות מנחות:

 1. מה נרצה לראות בסוף השנה?
 2. האם עליי לשנות משהו?
 3. אילו דגשים עליי  להוסיף לתכנית משנה"ל שעברה?
 4. מי האוכלוסייה בה אני בוחרת להתמקד? (כלל הילדים בגן,ילדים בעלי מאפיינים ייחודיים?)
 5. אילו משאבים עומדים לרשותי?

4. תכנון תכנית העבודה הפדגוגית

מי משתתף בתהליך?

אנו ממליצים לשתף את כל בעלות התפקיד, הרלוונטיות בעינכם, היכולות לסייע ולתכנן יחד איתכן את התהליך, לצורך התמקדות ובניית תכנית ממוקדת ומשמעותית.   את הצוות החינוכי בתהליך. אין זו  חובה,אך יכול לסייע בחשיבה ובתכנון  ויהפוך את התכנון למקצועי יותר.

תכנית העבודה אמורה לשקף את המיקודים האסטרטגיים של גן הילדים לשנים הקרובות. ההחלטה במה נתמקד, צריכה להישען על הערכת המצב הקיים.

מקורות מידע אפשריים:

 • מיפוי צרכי הקבוצה והכרות עם ילדי הגן
 • רישום ותיעוד של הצלחות של תכנית העבודה הקיימת.
 • מידע סובייקטיבי של צוותים, הורים ומעגלים נוספים, המתווסף במהלך השנה ומגיע משיח יומיומי.
 • למידה מתכנית לימודים בשנה שעברה.. מה היו הגורמים המקדמים? אילו גורמים מעכבים התקיימו?

תכנית העבודה השנתית ומטרותיה נקבעים בתחילת השנה, יחד עם זאת יש לתכנן תכנית עבודה פדגוגית לטווח הבינוני, ותכנית עבודה פדגוגית לטווח הקצר.

תכנית העבודה השנתית תגדיר את המטרות והיעדים, ואת דרכי הפעולה המומלצות לקידום היעד.

חלק מהיעדים מגדירים פרקי זמן, בהם אנו ממליצים לבחון את תמונת המצב בגן והאם להמשיך באופן הפעולה הקיים או לעדכנו ולשנותו בהתאם למתרחש בגן.

לדוגמא:

ביעד הראשון: תכנון ויישום של תהליכי הוראה-למידה מגוונים וחדשניים, המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה, מתקיימים צמתי הערכה במחצית השנה, ובהתאם לכך בחינת עדכון או שינוי בתכנית העבודה.

דרכי פעולה מומלצות איך אדע שהיעד מתקדם?
שימוש בכלי "מבטים" למיפוי קבוצת הילדים לפי צורכי למידתם. היכרות עם צורכי הלמידה של כל ילדי הגן עד חודש דצמבר.
בניית תכנית עבודה שנתית, המבוססת על כלל תכניות הלימודים, לרבות חומרים כתובים ותכניות האגף. קיימת תכנית לימודים מותאמת לצורכי הגן ובה הלימה בין צורכי למידת הילדים בגן לבין דגשי התכנית.
בחירת שלושה תפקודי לומד מרכזיים לפחות כמיקוד לאורך השנה. יש ביטויים ושימושים בקרב הילדים בהטמעת תפקודי הלומד שנבחרו בתכנית העבודה.
הערכה של התכנים והתפקודים במחצית השנה ושל תרומתם לילדים. עדכון או שינוי תכנית העבודה האישית והקבוצתית בהתאם לצורכי הגן.
חינוך מיוחד: שיתוף הצוות, ההורים והילדים (במידת האפשר) בקידום יעדי התכנית האישית, לרבות יעדים לקידום תפקודי לומד. מעקב אחר יישום התכנית הגנית והאישית על-ידי הגננת

תכנית עבודה פדגוגית לטווח בינוני

תכנית זאת נגזרת ומקבלת ביטוי מתכנית העבודה השנתית ותתבסס על הערכה של צרכי הקבוצה, ותשקף את ההתרחשויות בגן. בתכנון לטווח זה ייקבעו יעדים ספציפיים לכל הילדים בגן ולקבוצות ילדים שונות לחודשים הקרובים. בנוסף, בתכנית זאת יפורטו תכנים מרכזיים של הפעילות בגן. מסגרת הזמן תנוע בין חודש עד שלושה חודשים.

תכנית עבודה פדגוגית לטווח קצר

תכנית זאת נגזרת מהתכנון לטווח בינוני. כאן יוגדרו יעדים אופרטיביים ומפורטות הפעילויות לכלל ילדי הגן ופעילויות דיפרנציאליות עבור קבוצות ילדים שונות. כאן נתייחס לפירוק היעד לעשייה, לדרך ההוראה בה תבחרו, לזמני הפעילות בסדר היום, למקום התרחשות הפעילות, למשכה ולגורם המנחה את הפעילות. מסגרת הזמן תנוע בין ימים אחדים ועד לשבוע.