קדם-יסודי: תכנון תכנית עבודה שנתית לגננת בעזרת המתנ"ה