שלב 3- עדכון תכנית העבודה

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תמונת המצב שגיבשנו בשלב הראשון, והתעדוף בשלב השני, סייעו בחלוקת היעדים לשני סוגים: יעדים במיקוד ויעדים המשכיים.

תהליך התכנון במערכת החינוך יוצא מנקודת הנחה כי לא ניתן להשיג את היעדים בשנה אחת; ולכן מרבית תוכנית העבודה נשארת דומה משנה לשנה.

עמוד זה עוסק ביעדים המשכיים שדורשים עדכון קל של תוכנית העבודה של השנה שעברה.

יעדים שתמונת המצב העלתה כי הם במיקוד מיוחד, דורשים חשיבה וגיבוש תפיסת שינוי חדשה.

בניית תוכנית העבודה

תהליך החשיבה המעמיק מתמצה בתחילה בכתיבת תוכנית העבודה – מסמך או כלי עזר לניהול התהליכים, שבו יימצאו עיקר הפרטים הנדרשים לניהול התהליכים ולהבנת תמונת ההתקדמות בכל שלב.

קיימים פורמטים שונים לתוכניות עבודה – הן בין מחוזות והן בין מוסדות החינוך בגילים השונים. בשנה האחרונה עלתה לאוויר מערכת תו"ם עבור בתי הספר היסודיים, המאפשרת תכנון מקושר משאבים, המתכתב ישירות עם יעדי המתנ"ה. בעל-יסודי ישמש הפורמט לכתיבת תוכנית עבודה כפי שנקבע בכל מחוז ומחוז.

דגשים מומלצים

ראשית, כמובן ניתן למחוק משימות שבוצעו בהצלחה.

משימות שטרם הסתיימו, יש לבחון האם הן הוכחו כאפקטיביות ותרצו להמשיך וליישם אותן, או שהן אינן מקדמות אתכם לעבר השגת היעד ולכן מומלץ לחשוב על משימות אחרות.

כמובן שיש לעדכן תאריכים ותפוקות לשנה החדשה וכן בעלי תפקידים אחראים על המשימות.

משימות לבית הספר

בשלב זה המיקוד הוא ב"איך אנחנו רוצים להשיג את המטרות והיעדים שלנו". כיצד יתורגמו כיווני הפעולה שמופו לתוכנית סדורה, שניתן לוודא את ביצועה ולבחון את מידת האפקטיביות שלה.

בתהליך התרגום של היעדים ושל החסמים שמופו עד כה לפעולות יש לשים לב לדגשים האלה:

  • חשיבה לוגית – אם אכן תצליחו בכל כיווני הפעולה שהוגדרו, האם תצליחו להשיג את המטרה ואת היעד? אם לא - סימן שעליכם לדייק את כיווני הפעולה.
  • חשיבה לפי עקרון פארטו 20/80-80/20 - כלומר, מה הן הפעולות שהשקעה קטנה יחסית בהן תשיג השפעה רחבה יותר?
  • חשיבה "מחוץ לקופסה" – האם חידשתם? האם אתם מתכננים לעשות את מה שנעשה עד כה? "אם תמשיכו לעשות את מה שעשיתם תמיד, תמשיכו לקבל את מה שקיבלתם תמיד" ד"ר לייר ריברו.

חשוב לנסח את המשימות באופן ברור ומכוון לפעולה כך שאנשי הצוות שיקראו את המשימה יבינו בדיוק מה מוטל עליהם. בשלב ניסוח המשימות אין מקום לעמימות. יש לנסח באופן מדויק את אופן הפעולה הרצוי. חשוב לציין באופן ברור את בעלי התפקידים שעליהם מוטלת המשימה או את שלבי ההתארגנות שלה, וכן את לוחות הזמנים לביצוע ואת המשאבים העומדים לצורך ביצוע המשימה.

היעזרו במתנ"ה

בכל עמוד יעד במתנ"ה בפרק המטרות והיעדים (יסודיעל-יסודי) מפורטות משימות מומלצות, שיכולות לסייע לכם בניסוח המשימות המתאימות למוסד החינוכי שלכם, אולם חשוב להדגיש, שאין אלו משימות מחייבות.

לצד כל משימה חשוב להגדיר מדדי תפוקה ואבני דרך, שיסייעו במעקב אחר ההתקדמות בתוכנית העבודה. תוכלו להיעזר בסימנים המעידים המופיעים ב"מה נראה בבית הספר" בפרק המטרות והיעדים (יסודיעל-יסודי).

לצד כל יעד חשוב להגדיר מדדי תוצאה, שיסייעו לנו לבחון את האפקטיביות של הפעולות שעשינו - האם הן אכן מקדמות אותנו בהשגת היעדים. תוכלו להעזר במדדי התוצאה המופיעים תחת כל יעד בפרק המטרות והיעדים (יסודיעל יסודי) או לנסח מדדי תוצאה משלכם.


הקצאת משאבים

רק לאחר שגיבשתם סדרי עדיפויות והחלטתם על תפיסת השינוי שלכם לקידום היעד, ניתן לפנות לחלוקת המשאבים. חשוב שהקצאת המשאבים תשקף את סדרי העדיפויות ואת תפיסת השינוי שגיבשתם. אם בתהליך הלמידה הגעתם למסקנה, שנושא מסוים או אוכלוסייה מסוימת בבית הספר דורשים התייחסות מיוחדת - חשוב שהדבר יבוא לידי ביטוי גם בהקצאת המשאבים. מערכת תו"ם שהושקה לאחרונה לבתי הספר היסודיים יכולה לשמש אתכם לחשיבה בנושא זה.

חשוב להתייחס למשאבים מסוגים שונים:

  • ארגון הלמידה: הקצאת שעות תוך התייחסות לגמישויות הקיימות.
  • תוכן ותכניות: הכנסת תוכניות תוספתיות ושינויים בתוכנן של תוכניות הלימודים. לצד כל יעד במתנ"ה מופיעות תוכניות "ירוקות" מתוך מאגר התוכניות, שיוכלו לשמש אתכם בקידום היעד.
  • פיתוח יכולות הצוות: משאבי הפיתוח המקצועי וההדרכה.
  • גיוס כוח אדם: בהתאם לנוהלי הקליטה.
  • משאבים חומריים: שיפוץ מבנה ייעודי, הכנסת ציוד מחשובי ועוד.

פירוט על כל אחד מסוגי המשאבים תוכלו למצוא בפרקים הרלוונטיים ביסודי ובעל-יסודי.

יעדים שתמונת המצב העלתה כי הם במיקוד מיוחד, דורשים חשיבה וגיבוש תפיסת שינוי חדשה.