שלב 3 - גיבוש תפיסת שינוי חדשה

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תמונת המצב שגיבשנו בשלב הראשון סייעה לנו לחלק את היעדים לשני סוגים: יעדים במיקוד ויעדים המשכיים.

עמוד זה יתמקד ביעדים במיקוד, שדורשים חשיבה וגיבוש תפיסת שינוי חדשה.

ליעדים המשכיים,שאינם דורשים שינוי דרמטי- נעדכן את תכנית העבודה של השנה הקודמת.

תפיסת השינוי מורכבת משלוש שאלות עיקריות:

מה?

תמלול השינוי ודיוקו – חשבו כיצד תיראה המציאות לאחר השינוי. לאילו תמונת עתיד אתם מכוונים? היעדים אמורים לנסח את המציאות שאליה מכוונים, אך נסו לדייק אותה ככל האפשר. זהו השינוי שאליו אתם מכוונים בבית ספרכם, כאשר לרוב ייכתבו שם דברים שונים בבתי ספר שונים. כך, למשל, ביעד 2: קידום מיומנויות חשיבה, יכוון בית ספר אחד לראות יותר תלמידים יוצרים וחוקרים מתוך תפיסה כי זהו לב השינוי הנדרש בבית הספר, ובית ספר אחר יבקש לראות מורים בטוחים יותר וחשים מסוגלות לגוון בדרכי ההוראה. כל בית ספר ותמונת העתיד שלו.

איך?

כדי לנסות ולהגדיר את הדרך לשינוי אנו מציעים את צורת העבודה להלן. חשוב לציין, כי יכולות להיות לכך כמה מתודות:

  1. חשבו מה הם הגורמים המשפיעים על השינוי שדייקתם לעיל. תוכלו להיעזר בכלי למיפוי חסמים "עצם הדג". אם אתם נתקלים בקושי, היעזרו במנהלים עמיתים, ביועצים או במפקחים ובמחקר.
  2. סמנו מתוכם את הגורמים האפקטיביים שמצאתם בתהליך הלמידה של המדד. תוכלו להיעזר בכלי לתעדוף חסמים "רמזור". גם כאן, אם אתם חשים שאין בידיכם מידע מספק, פנו למחקר כדי לקבל תשובות או הצלחות במקרים דומים. מסע הלמידה יוביל אתכם להגדרת קהל היעד ולערוצי פעולה שתרצו להתמקד בהם.

מי?

  1. חשבו מיהם בעלי התפקידים האפקטיביים שיסייעו להובלה של תפיסת השינוי שהגדרתם.
  2. חשבו באיזו אוכלוסיה יש למקד את תפיסת השינוי: תלמידי שכבה מסוימת, תלמידים עם מאפיינים מסוייים, אולי דווקא ההורים או שותפים אחרים.
  3. ניתוח סוכן שינוי או קהל יעד מתייחס לצורך לבחון את החולשות, את החוזקות, את המשאבים, את הכלים, את המעמד ואת ההתנגדויות של אותו סוכן שינוי או אוכלוסיה.
תפיסת השינוי תוגדר כך:

מיקוד ב..........[ציינו את קהל היעד המדויק המוגדר כלקוח השינוי]

על ידי........[איך תפעלו עם אוכלוסיות אלו? זהירות! אל תפרטו משימות, אלא דרך/אסטרטגיה כללית]

כדי להוביל ל......[רשמו את השינוי המדויק שהגעתם אליו בשלב הראשון של התהליך – שלב הגדרת השינוי].

בחנו את עצמכם – האם תפיסת השינוי אומרת שאתם עושים עוד מאותו הדבר? אם כן - חזרו לתהליך, הרחיבו את הלמידה ושנו את תפיסת השינוי.

בתום הגדרת תפיסת השינוי, פָרטו את תוכנית העבודה לאור תפיסת השינוי.