שלב 5 - הערכה, מעקב ובקרה

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אנו מאמינים, שבדומה לתהליכי הערכת המצב והתכנון, צומתי ההערכה הם הזדמנות לשיח וללמידה צוותית. לכן מומלץ לבצע את ההערכה באופן משתף ומלמד במסגרת צוות ההנהלה. הוועדות המלוות נותנות הזדמנות להציג את התוצרים ולדון בהם לעומק במסגרת רחבה יותר. במוסדות שטרם הוקמה בהם ועדה מלווה, ילווה התהליך על ידי המפקח הכולל.

שימו לב שצומת מעקב ולמידה עלול להפוך בקלות למהלך טכני ובירוקרטי. כדי לוודא שיתנהל תהליך מהותי בחיי הארגון מומלצים כמה עקרונות עבודה:

  • ההערכה כתהליך למידה ארגוני – להבדיל מבדיקה "טכנית" של תכנון מול ביצוע, תהליך למידה מחייב ביצוע תהליך, בניית תשתית תומכת דיון, ושילוב כלים המתמקדים בעיקרי פעילותו של בית הספר.
  • פתיחות וכנות ארגונית – יצירת מרחב בטוח להעלאת חולשות וכשלים לצד חוזקות והצלחות וזימון ביקורת בונה כבסיס לשיפור.
  • הישענות על נתונים מהימנים ומקיפים.
  • הטמעת מסקנות ההערכה והמעקב בשגרות בית הספר – קיימת חשיבות אדירה לסגירת המעגל של התהליך על ידי קבלת החלטות מתהליך ההערכה והכללתן במסגרת השגרות של המוסד החינוכי.
  • שיתוף מעגלים רחבים של בעלי תפקידים ושותפים בתהליך הלמידה – אפשר לחלק את הלמידה לכמה מעגלים נפרדים ואין חובה לרכז את כלל השותפים במעמד יחיד. אולם יצוין כי למידה מתקדמת תיבנה בתהליך ראייה אינטגרטיבית של המוסד החינוכי ושותפיו.

צומתי למידה לאורך השנה

תהליך למידה מיטבי מתחלק לשלושה חלקים: בחלק זה נייצר "מפת ביצוע" של סטטוס תוכנית העבודה הבית ספרית. השימוש בצבעי הרמזור לצביעת המשימות והתפוקות בתכנית העבודה יהיה בהתאם לקצב התקדמות הביצוע. ניתוח מעמיק של תמונת המצב העולה מהנתונים. הניתוח המעמיק יכול להתבטא בניתוח חסמים או גורמים מעכבים, בניתוח הצלחות ובלמידה מכְּשלים. בחלק זה, נעדכן את תוכנית העבודה, לאור המסקנות שעלו מתהליך ההערכה, מתוך הבנה שכדי שתוכנית העבודה תהיה כלי ניהולי אפקטיבי, עליה להיות דינמית ונושמת לאורך השנה.