תודות

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אנו מודים לכלל השותפים שלקחו חלק בתהליך כתיבת מתנ”ה תשע”ט.

כמו כן, תודות לשותפים שקראו, העירו והאירו.

ניהול תהליך כתיבת המתנ”ה:

חנה קדרון - מנהלת תחום תכנון מדיניות, אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון

ענת צורני כהן – מדריכה מרכזת ארצית, מדע וטכנולוגיה, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

תכנון התהליך והנחייה מקצועית:

מירי נבון - ממלאת מקום, מנהל המינהל הפדגוגי

ד”ר מיכל טביביאן-מזרחי - סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר לאסטרטגיה ותכנון

פיתוח חומרים והנחיית צוותי הכתיבה:

סימה חדד מה יפית - מנהלת אגף א׳ קדם יסודי וצוות האגף לחינוך קדם יסודי, המינהל הפדגוגי

אתי סאסי - מנהלת אגף א׳ יסודי וצוות האגף לחינוך יסודי, המינהל הפדגוגי

דסי בארי - מנהלת אגף א׳ על יסודי וצוות האגף לחינוך על יסודי, המינהל הפדגוגי

רחלי אברמזון - מנהלת אגף א׳ חינוך מיוחד וצוות האגף לחינוך מיוחד, המינהל הפדגוגי

הילה לנקרי מיוסט - מנהלת אגף א‘ תכנון וניהול וצוות האגף, אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון

ריכוז החומרים ועריכת תוכן:

טלי איסוביץ' - מדריכה מרכזת, אגף א׳ קדם יסודי

אורית צאירי - ממונה על החינוך החברתי ערכי, אגף א׳ יסודי

פזית שרון - ממונת תחום בתי הספר העל-יסודיים, אגף א׳ על יסודי

יעל בכר - מדריכה מרכזת ארצית,  אגף א׳ חינוך מיוחד

חנה ארז - מפקחת ארצית, ממונה חינוך חברתי, מינהל חברה ונוער

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מקצועות מדעי הטבע, המזכירות הפדגוגית

עדה רוזנברג – מדריכה מרכזת ארצית, שיפור כישורי למידה, המזכירות הפדגוגית

הדר גפני - ממונה תכנים ותכניות בפיתוח המקצועי, מינהל עובדי הוראה

הילה סגל – ממונה מניעת אלימות ופיתוח כישורי חיים, אגף שפ"י

גל איובי – מדריכה מרכזת ארצית, חינוך חברתי, מינהל חברה ונוער

נעמי פגיר – מדריכה מרכזת ארצית, לשכת המשנה למנכ"לית

מיקי אריאן כדריה - מדריכה מרכזת ארצית, מינהל הפיתוח

נורית רון - מנהלת יחידת היישום במערכתי, אגף מו"פ ניסויים ויוזמות.

בטי ריטבו - ממונה על תחום הורים ומשפחה, אגף תוכניות סיוע ומניעה, אגף א שפ"י

דנה ישראלי - ממונה פיתוח יישום והטמעת תכניות פדגוגיות, אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות.

ליאת דגן - אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות.

לימור ליבוביץ - מדריכה ארצית לתקשוב, אגף טכנולוגיות מידע, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

מיכל דה האן - סגנית מנהל מינהל החינוך הדתי

חביב חודידה - מפקח כולל בחינוך החרדי

חוה טורץ - מפקחת כוללת בחינוך החרדי

יהודה מרציאנו – מפקח תקשוב, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

יוני לבנפלד - אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה

עריכה לשונית: נילי גרבר