מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

תחקור הצלחות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כדי לשפר את תהליכי העבודה והאפקטיביות לצד בחינת חסמים ואתגרים, מומלץ להעמיק בלמידה של תהליכים מוצלחים. התהליך המוצע להלן מאפשר לזקק את מה שהוביל להצלחה ולבחון באיזו מידה ניתן למנף זאת לתהליכים נוספים.

שלב א: בוחרים סיפור הצלחה

בשלב ראשון יש לבחור סיפור הצלחה מתוך הפעילות הבית ספרית. טבלת ההשוואה בין התכנון לביצוע תסייע לנו בזיהוי מקרה החקר להצלחה: מקרה שבו עמד בית הספר בשלבי ההתארגנות לפי לוחות הזמנים, עמד בביצוע כלל התפוקות והשיג את מדדי התוצאות שהציב לעצמו. חשוב שסיפור ההצלחה יהיה בעל משמעות מרכזית לפעילות בית הספר. רצוי לעסוק בפעילות מהתקופה האחרונה, שהזיכרון ממנה טרי.

שלב ב: הסיפור

  • לאחר שנבחר סיפור הצלחה, יש לפרט את השתלשלות העניינים בצורה מפורטת.
  • נתאר את התפתחות ההצלחה בצורה סיפורית ולא טכנית כדי לזהות מרכיבי הצלחה סמויים, שלא תמיד עולים מהנתונים היבשים.
  • נחשוב באופן אסוציאטיבי ולא נפסול מגוון גורמים ואירועים הקשורים לסיפור, שיכולים להוות גורמים להצלחה.

שלב ג: מידע ונתונים נוספים – גיבוי בחירת הסיפור בנתונים קונקרטיים

ניתוח מדדי התפוקה בהשוואה בין תכנון לביצוע הוא אינדיקציה ראשונה. בשלב זה יש צורך בהרחבת הנתונים במשימה או ביעד שאותו בחנו.

ניתן להוסיף נתונים על אודות המשאבים שעמדו לרשות היחידה במקרה החקר (תקציב, הון אנושי ומשאבים נוספים), על שיתופי הפעולה מחוץ ליחידה וכל מידע רלוונטי אחר התורם ליצירת תמונה קוהרנטית ורחבה של ביצוע המשימה על כל רבדיה.

שלב ד: חקר משותף

כעת נעבור על הסיפור ועל הנתונים הנוספים וננסה לאתר את דפוסי ההצלחה שהפכו אותו לסיפור הצלחה. מומלץ להיעזר בכלי בשם "קדוֹם" שפותח על ידי פרופ' אבי קלוגר. נאתר את דפוסי ההצלחה המשותפים בסיפור ונמלא בטבלה את התנאים שאפשרו להצלחה להתרחש. ננסה לאתר מרכיבים להצלחה מסוגים שונים, הכוללים, בין היתר:

(1) אנשים; (2) ערכים; (3) משאבים (בדגש על שימוש אופטימלי במשאבים קיימים); (4) הזדמנויות; (5) תהליכים.

לכל אחד מגורמי ההצלחה שנאתר, נעניק ציון במדדים האלה:

1.      מה הייתה מידת תרומתם לסיפור ההצלחה שבמרכז מקרה החקר? (10 - תרומה גבוהה, 5 - תרומה בינונית).

2.      מה מידת הימצאותם של מרכיבים אלו ביחידתנו באופן כללי? (מעבר לסיפור ההצלחה הנדון) (10 - נמצא במידה גבוהה, 1 - לא נמצא כלל).

שלב ה: מפת ההצלחה

באמצעות המידע שאספנו בשלבים הקודמים נייצר את מפת ההצלחה של בית הספר.

  • אילו מהתנאים שאפשרו את ההצלחה בסיפור הנדון מתקיימים כיום בבית הספר גם בהקשרים אחרים? האם הם מנוצלים כראוי כדי לייצר הצלחות נוספות? כיצד ניתן לנצלם בצורה טובה יותר?
  • אילו מהתנאים שאפשרו את ההצלחה בסיפור הנדון אינם מתקיימים כיום בבית הספר? האם אפשר "להחיות" תנאים אלו ולאפשר הצלחות נוספות? כיצד?
  • מקרה חקר אפקטיבי יסתיים בגיבוש המלצות לעבודת בית הספר ולהמלצות קונקרטיות להטמעתן. מה הן המסקנות האופרטיביות להטמעה בבית הספר?
  • כיצד נוכל להטמיע את המסקנות הללו?

שלב אחרון: ריכוז וסיכום הלמידה ממקרה החקר על דף אחד

להורדת הקובץ