תכניות לימודים בחינוך המיוחד

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תכנית לימודים בית-ספרית בבתי-ספר לחינוך מיוחד

מהות המשימה ותיאורה

 • גיבוש תכנית לימודים בית-ספרית (תלב"ס) רב-שנתית בכל קשת הלקויות, רמות התפקוד וחטיבות הגיל השונות, בהובלת מנהל/ת בית-הספר ובשיתוף הצוות החינוכי-טיפולי.
 • התלב"ס תכלול רכיבים כגון חזון ומבנה ארגוני, וכן תכניות אורך בכל מקצועות הליבה לחינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהתאם למאפייני התלמידים.
 • התלב"ס תתבסס על תכניות הלימודים הרגילות תוך ביצוע התאמות, שינויים וחלופות, והיא תיבחן מדי שנה לצורך עדכון.

חומרים וכלים

תכנית לימודים כיתתית – בתי-ספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים

מהות המשימה ותיאורה

 • גיבוש תכנית לימודים כיתתית (תל"כ) שנתית, המתארת את מכלול העשייה לאורך שבוע הלימודים ובמהלך השנה, בהתייחס למקצועות הלימוד, לתחומי הטיפול ולמוקדי הפעילות של הכיתה כקבוצה ושל יחידים וקבוצות בתוכה.
 • התל"כ תפרט את נושאי הלימוד, את הקצאת השעות ואת חומרי ההוראה ותכלול תכניות הוראה בכל אחד מתחומי הלימוד.
 • התל"כ תתבסס על תכנית הלימודים לחינוך הרגיל ובבתי-ספר לחינוך מיוחד גם על התלב"ס.

חומרים וכלים

תכניות אישיות לתלמידים ברצף שירותי החינוך המיוחד

מהות המשימה ותיאורה

 • גיבוש תכנית אישית לכל תלמיד עם צרכים מיוחדים, שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחד בהתאם להחלטת ועדה מתוקף חוק החינוך המיוחד - ועדת שילוב או ועדת השמה.
 • התכנית תיבנה על-ידי צוות רב-מקצועי בהובלת מחנכת הכיתה, תתבסס על פרופיל תפקודי ותתמקד במספר קטן של יעדים ייחודיים לתלמיד במגוון תחומים.
 • התכנית תכלול מטרות ויעדים וכן דרכים ליישום ולהערכה על-ידי כלל הצוות העובד עם התלמיד.
 • בבניית התכנית יש להתייחס לדגשים ייחודיים ולסוג המסגרת על רצף שירותי החינוך המיוחד.

חומרים וכלים

הוראת מקצועות הליבה של החינוך המיוחד

מהות המשימה ותיאורה

 • הוראת מקצועות הליבה של החינוך המיוחד כתכנית בסיס בכל רמות התפקוד.
 • הוספת מקצועות בהלימה מירבית לשכבת הגיל המקבילה בחינוך הרגיל ובהתאם למאפייני התפקוד.
 • יצירת חיבורים בין תחומי דעת לתחומי איכות חיים לקידום השתלבות בחברה ובקהילה.
 • מקצועות הליבה לחינוך מיוחד: איכות חיים, חינוך לשוני, מתמטיקה, תקשוב מדע וטכנולוגיה, אזרחות, מורשת ומסורת – ראו משימות מומלצות למקצועות אלו ביעדים שונים  במטרות א' ו- ב'.
 • דגשים בהוראת אמנויות: הוראת שני מקצועות לפחות מאשכול אמנויות; להציב את תחום הדעת כציר מוביל; להבחין בין שיעורי אמנות לבין טיפולים באמנות מבחינת צוות,  לומדים, זמנים ותכנים תוך איתור ממשקים מקדמים; להעצים כישורים אמנותיים ולזמן ביטוי והצגת תוצרים אישיים על-פי אמות מידה אמנותיות.
 • דגשים בהוראת אנגלית: הוראה בהלימה לתחומי תכנית הלימודים (אינטראקציה חברתית, נגישות למידע מטקסטים כתובים ודבורים, הצגת מידע ורעיונות, הכרה והוקרה  של-ספרות ותרבות השפה).

חומרים וכלים