תכנית רב-שנתית:אוטונומיה: מנהלים ומורים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אוטונומיה: מנהלים ומורים

יעד 12: ביסוס אוטונומיה במערכת החינוך וחיזוק מארג היחסים עם הרשויות המקומיות

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

שיעור המנהלים המדווחים על אוטונומיה וגמישות פדגוגית.pngשיעור המורים המדווחים על גמישות בעבודתם.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

167. הרחבת הניהול העצמי לחטיבות הביניים העצמאיות| מינהל פדגוגי | ♣♠

168. הרחבת אזורי בחירה מבוקרת ברשויות נוספות| מינהל פדגוגי | ♣♠

169. רגולציה: טיוב והתאמת הרגולציה והבקרה לתפיסת האוטונומיה, תוך הפחתת נטל הדיווחים | מינהל רישוי בקרה ואכיפה, מינהל כלכלה ותקציבים | ♠

170. הטמעת המלצות וועדת הפיקוח לשיפור אפקטיביות תפקיד המפקח | ♣♠

171. גמישות תקציבית:  גיבוש מדיניות בנושא גמישות תקציבית בידי מנהל ביה"ס וצוותו תוך בחינת מנגנון תומך לניהול והפעלת המשאבים | מינהל כלכלה ותקציבים, אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי | ♠

172. אוטונומיה דיפרנציאלית: גיבוש מדיניות המאפשרת רמות אוטונומיה משתנות לבתי ספר ורשויות מקומיות, בהתאם למאפייניהם | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי | ♠

173. אוטונומיה לרשויות המקומיות: בחינת מודלים שונים של אוטונומיה לרשויות מקומיות באמצעות מעבדת אוטונומיה | מינהל פדגוגי , אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

174. גיבוש תכניות עבודה משותפות למשרד ולרשויות המקומיות | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

175. פיתוח מדידה רשותית למדידת איכות החינוך ברשות| אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר בתי הספר בגמישות פדגוגית של הפיתוח המקצועי 800 1,500 - - 3,000

(פ"ב)

מספר הרשויות שמשתתפות בתכנית בחירת הורים מבוקרת 47 53 60 67 74
מספר בתי הספר ייחודיים 65 101 - - 201

(פ"ב)

מספר רשויות מקומיות שכתבו תכנית עבודה  יישובית משותפת עם המשרד - 21 100 190 255