תכנית רב-שנתית:ילדים ונוער בסיכון/נשירה

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ילדים ונוער בסיכון/נשירה

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

שיעור הנשירה השנתית.pngשיעור נשירה שנתית בכיתות י׳-יב׳ מבתי ספר לפי חמישון טיפוח מוסד בחטיבה העליונה (תשע״ו - תשע״ז).pngשיעור הנשירה השנתית מבתי״ס ברשויות מקומיות באשכול חברתי-כלכלי (למ״ס) 1-3.pngמספר תלמידים זכאים לבגרות בכיתות האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

92. הרחבת המענים הקהילתיים (קידום נוער, היל"ה, מועדוני נוער) לבני נוער נושרים | מינהל פדגוגי  | ♣♠

93. הרחבת מענים בתוך בתי הספר (מב"ר אתג"ר מל"א, תל"ם) לילדים הנמצאים בסכנת נשירה | מינהל פדגוגי  | ♣♠

94. יישום תוכנית לצמצום הנשירה הגלויה וסמויה במגזרים: מזרח ירושלים, הפיקוח החרדי, חמ"ד באוכלוסיית קצה, עולים, מגזר ערבי בצפון, רשויות למ"ס 1-3 והפיקוח הבדואי | מינהל פדגוגי | ♣♠

95. הקמת יחידות לשירותי האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון ברשויות | מינהל פדגוגי  | ♣♠

96. הטמעת הדיווח ע"י מנהלי בתי"ס בהתייחס לנשירה הסמויה (עפ"י חוזר מנכ"ל בנושא) | מינהל פדגוגי  | ♣♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר תלמידים בסיכון המטופלים בקידום נוער 13,861 14,500
מספר תלמידי היל"ה שהשלימו 12 שנות לימוד 1,200 1,350
מס' תלמידים מטופלים בקידום נוער שהשלימו את לימודיהם 5,247 5,800
יחידות משותפות של שירותי האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון 20 26 50
שיעור בתי הספר עם כיתות מרכזי חינוך טכנולוגיים ברשויות באשכול למ"ס 1-3 71.7%
תלמידים בכיתה י"ב בכיתות לב[1]:
  • לב טכנולוגי
  • לב עיוני
25,728

24,654

26,576

26,243

  1. כיתות ל"ב טכנולוגי (אתגר) ול"ב עיוני (מב"ר – מסלול בגרות רגיל) פותחו במאמץ למניעת נשירה. הלימודים בהם מיועדים לבוגרי חטיבת הביניים שהם בעלי פוטנציאל המאפשר הצלחה בבחינות הבגרות, אך קיים חשש שלא יממשו פוטנציאל זה, בעיקר בגלל הרגלי למידה לקויים.