תכנית רב-שנתית:יעד 2 עדכני

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדדי למידה משמעותית

יעד 2: קידום מיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות וחברתיות 

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]
גרף תכנית רב שנתית לדוגמה.png

משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

מיומנויות חשיבה

27. תכניות לימודים ומתווי הערכה: הטמעת הידע, המיומנויות והערכים הנדרשים בתכניות הלימודים ובמתווי ההערכה וההיבחנות של כלל תחומי הדעת | מזכירות פדגוגית ומינהל פדגוגי ª|§

28. הוראה איכותית: פיתוח והטמעת עקרונות ההוראה האיכותית לקידום הלמידה המשמעותית  | מדען ראשי, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מינהל עובדי הוראה ª

29. בעלי תפקידים: חיזוק מקצועי של רכזי מקצוע ורכזים פדגוגיים בבית הספר לשיפור ההישגים ולחיזוק הלמידה המשמעותית  | מזכירות פדגוגית, עובדי הוראה ומינהל פדגוגיª|§

30. פיתוח מקצועי והדרכה: | מזכירות פדגוגית, עובדי הוראה ומינהל פדגוגיª|§

-פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות ודיפרנציאליות

-קהילות מקצועיות לומדות

-דרכי הוראה והערכה עתירות מדיה, כולל פתוח פריטי בחינה לדוגמא 

31. תיק תכניות לימודים: פיתוח כלים ודגמי הוראה והנגשתם למורים, בין היתר תיק תכניות לימודים למורה בכל אחד מתחומי הדעת בענן החינוכי | מזכירות פדגוגית, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ומינהל פדגוגי ª|§

32. הערכה: שילוב שאלות חשיבה מסדר גבוה ועמ"ר בתהליכי הוראה- למידה- הערכה בדגש על בחינות הבגרות | מזכירות פדגוגית ª|§

33. פיתוח מדד מיומנויות המאה ה-21 | מזכירות פדגוגית, מינהל פדגוגי, מדען ראשי, ראמ"ה ª

מיומנויות רגשיות וחברתיות

34. שימוש במרכזי סימולציה למורים להעמקת יכולות תקשורת בינאישיות | מינהל עובדי הוראה ומינהל פדגוגי

35. פיתוח כלים להערכת מיומנויות רגשיות וחברתיות | מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מדען ראשי, ראמ"ה ומינהל חברה ונוער

36. פיתוח מיומנויות וכישורים רגשיים וחברתיים במסגרת תכנית "כישורי חיים" וחיבור לחינוך לערכים | שפ"י ומזכירות פדגוגית

37. גיבוש והטמעה של המדיניות בנושא ליבת החינוך החברתי, בדגש על הכשרת המחנכים  | מינהל חברה ונוער

שילוב אומנויות כתחום דעת וכאמצעי לקידום למידה משמעותית בכלל תחומי הדעת  | מזכירות פדגוגית ª|§

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
בחינות בגרות מתוקשבות:

o        מספר בתי הספר

o        מספר המקצועות

o        מספר התלמידים הנבחנים

181

5

4,300

436

6

10,500

480

6

12,500

575

6

14,250

מס' מוסדות בהם מורים מובילים פנים בי"ס לשיפור דרכי הוראה 227 450 600 1000 1300
מספר רכזי מקצוע שהוכשרו להיות סוכני שינוי ללמידה משמעותית בבית ספרם - 500 680
שיעור התלמידים הניגשים לעבודת גמר בעל-יסודי מתוך תלמידי כיתה י"ב 13.42% (תשע"ו)
תכניות לימודים ייחודיות

o        מספר בתי ספר

o        מספר תכניות אזוריות

103

26

114

27

120

29

128

32

מספר הקהילות המקצועיות הלומדות בתחומי הדעת 98 150 300 400 550
מספר מוסדות חינוך ניסויים – "חממות" 100 130 160 190 220
מספר מוסדות חינוך המתנסים במודל פדגוגית שהצליח - 24 60 108 156